lördag 1 november 2008

Täby topprankas

Täby och Stockholm är de enda kommunerna som placerades i kategorin AAA, den högsta, i Standard & Poor´s rapport över företags, kommuners och landstings rating. Det betyder att Täby har en ”extremt god kapacitet att möta finansiella åtaganden”. Dessutom bedömer Standard & Poor`s Täby kommuns utsikter som stabila.

En rating är en relativ bedömning av en kommuns eller ett landstings förmåga att i tid infria sina betalningsförpliktelser och finansiella åtaganden. I ratingen av kommuner tar institutet hänsyn till bland annat inkomstnivåer, sysselsättningstillväxt och nya företagsetableringar. En hög rating innebär bland annat bättre tillgång till kapital, säkrare tillgång till kreditmarknaden, bättre hantering av upplåningskostnader och god publicitet. Ratingkategorin K-1 visar att Täby kommun bedöms ha ”en mycket god kapacitet att i tid möta aktuella betalningsförpliktelser”.

Jag är förstås nöjd över Standard & Poor´s ranking av kommunens ekonomiska status. Detta visar att moderaternas långsiktiga ekonomiska politik ligger rätt och vi har bättre förutsättningar än de flesta kommuner och landstings att möta den finansiella turbulensen och lågkonjunkturen.

fredag 31 oktober 2008

Monas haveri får konsekvenser

Förändringarna i opinionen har verkligen varit dramatiskt under de senaste månaderna. DN beskiver dagens Synovatemätning som ett historiskt ras för socialdemokraterna. Uppenbart har Mona Sahlin och hennes strateger fullkomligt missbedömt både de interna strömningarna och de egna väljarnas syn på miljöpartiet och vänsterpartiet. Efter sin presskonferens med språkrören har hon blivit osams med fackföreningsrörelsen och Skånedistriktet som vill driva partiet vänster ut. Två dagar efter giftermålet tvingades hon begära skilsmässa. Som om detta inte var pinsamt nog har Pär Nuder skickligt marknadsfört sin bok vilket innebär att ytterligare ett antal interna konflikter fått offentlighet. Mona Sahlin är osams även med Urban Ahlin, Britt Bohlin och Maria Ulvskog med flera.

Precis när det börjat lugna ner sig något fann kvinnoförbundets ordförande Nalin Pekgul det angeläget att sätta i gång fortsättningskriget. Man undrar om Nalin Pekgul och ordföranden i Skånedistriktet Heléne Fritzon har varit på samma partistyrelsemöte. De har diametralt olika uppfattningar om vad som beslutades. Stängdes dörren till vänsterpartiet eller inte?

Detta innebär att socialdemokraternas ras i opinionen inte är slut med dagens Synovatemätning. Kriget fortsätter och bilden av en socialdemokrati som inte är regeringsduglig befästs med all rätt. Vem litar på ett virrigt oppositionsparti som ständigt bråkar internt i turbulenta tider?

torsdag 30 oktober 2008

Fortsatt krig inom (s)

I Svenska Dabladet talar idag socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Nalin Pekgul ut i en artikel. Hon har under morgonen även blivit intervjuad i P1 Morgon i samma ämne. Nalin Pekgul är upprörd över att händelserna på och efter partistyrelsemötet, där Mona Sahlin skulle ha förankrat och fått stöd för linjen att stänga dörren för vänsterpartiet, utnyttjats av dolda krafter inom partiet som vill störta Mona Sahlin från tronen.

Enligt Nalin Pekgul fick partiledaren mandat att stänga den berömda dörren framför näsan på Lars Ohly. Men i samma artikel i SvD förnekar ordföranden i det mäktiga Skånedistriktet Heléne Fritzon detta.

Om händelserna kring presskonferensen med Mona Sahlin och miljöpartiets språkrör startade ett krig inom socialdemokratin måste Nalin Pekguls utspel vara initiativet till ett fortsättningskrig. Om situationen inte är riktigt allvarligt inom socialdemokraterna är Nalins Pekguls uppläxning av partikamraterna obegriplig nu när pinsamheten kring det rekordkorta giftesmålet med miljöpartiet lagt sig något. Nu blir det en ny vända med intern oreda och oklarheter kring vem som vill samarbeta med vem.

Eftersom Nalin Pekgul står Mona Sahlin nära måste slutsatsen bli att de olika fraktionerna är rejält osams. När dimmorna skingrats kanske en Pär Nuder träder fram, men först efter en valförlust 2010.

onsdag 29 oktober 2008

Ny kommunikationschef på Telia Sonera

I dag blev det officiellt att Jacob Broberg har rekryterats till Telia Sonera som ny kommunikationschef. Jacob Broberg kommer senast från statliga Vin & Sprit där han arbetat som informationsdirektör. Första gången jag arbetade med Jacob var för närmare 20 år sedan när vi kamperade ihop på MUF. Senare efterträdde jag honom som presschef på moderaterna. Det är bara att gratulera Telia Sonera till bra rekrytering.

Jonas Morian

I veckans nummer att Mitt i Täby finns det en artikel om ett anonymt brev som handlar om nattjänsgöring inom hemtjänsten. I det anonyma brevet kritiseras den verksamhet drivs av Attendo Care. Den person som får försvara Attendo Care heter Jonas Morian och är nyutnämnd kommunikationschef för företaget. Det intressanta är att Jonas Morian inte är vilken kommunikationschef som helst. Han är en socialdemokratisk aktivist och finns i bloggvärlden som en tung spelare inom partiet. Det kan inte vara helt enkelt att försvara privata företag som i allt väsentligt finansieras via skatter när partiet motarbetat varje steg för fler fler alternativ inom äldreomsorg, skola och förskola. Men som det brukar heta: bättre med dubbelmoral än ingen moral alls.

tisdag 28 oktober 2008

Så blev debatten

Jag tycker att det blev en trevligt mellanvalsdebatt under lednings av Täby Danderyds chefredaktör Daniel Löfstedt. Begränsningen till två minuter per inlägg gjorde att det aldrig blev långtråkigt. Inte minst för publiken är en hyfsat rapp debatt en nödvändighet. Sedan är det aldrig lätt när sex personer ska debattera. En debattrunda tar ändå 12 minuter. Debatten handlade mycket om Täbys utveckling. Återigen blev vår vision om 80 000 invånare och 20 000 nya jobb kompletterat med kollektivtrafik ett trätoämne trots att enigheten var total när fullmäktige tog beslut i frågan.

Även Täby Centrums utveckling hamnade förstås i fokus. Här går en skiljelinje mellan centern och miljöpartiet å ena sidan och moderaterna, socialdemokraterna och kristdemokraterna å andra sidan. Folkpartiet är i denna fråga någonstans mitt emellan, ambivalenta och inte beslutsfähiga. Och de vill skjuta på hela projektet nu när vi är nära det slutgilita beslutet. Intressant nog vill centern och miljöpartiet gräva ner parkeringsplatsrna men har ingen som kan betala eftersom de vill etablera en park på nuvarande Attundafältet. Detta är faktiskt inte seriöst. Om de menar att Täby kommun ska betala innebär det kraftiga skattehöjningar.

Äldreomsorgen upptog också en stor del av debatten vilket även inkluderade frågor från publiken på slutet. Här kom även den kommande vägrampen vid Näsbydal upp med flera frågeställningar.

Här några bilder. Auladebatter ser allt lite torftiga ut.


Här ses hela debattpanelen i form av från vänster Per Carlsson (kd), Mats Hasselgren (fp), Conny Fogelström (s), Rolf Öberg (mp), Annica Nordgren (c ) samt undertecknad i aktion.


Och här var det slut.

Halvtidsdebatt på Åva

I kväll arrangeras en politisk halvtidsdebatt i aulan på Åva Gymnasium med start klockan 19.00. Upplägget är att en representant för varje parti i fullmäktige diskuterar aktuella och framtidsinriktade frågor under ledning av chefredaktören på Täby Danderyds Tidning, Daniel Löfstedt. I den politiska panelen finns förutom undertecknad även Mats Hasselgren (fp), Per Carlsson (kd), Annica Nordgren (c ), Rolf Öberg (mp) samt Conny Fogelström (s).

Efter en timmes debatt får allmänheten möjlighet att ställa frågor under en halvtimme.

Jag hoppas självklart att kvällen diskussion kommer att klargöra skillnaderna mellan Alliansens och vänsterblockets synsätt på hur Täby ska utvecklas.

Trist besked från Nacka

I går eftermiddag fick vi beskedet att Nacka efter en diskussion som pågått under mer än ett år hoppar av Storstockholms Brandförsvar, i sista minuten. Det nya förbundet träder i kraft från årsskiftet och planeringen är långt gången. Istället för elva medlemskommuner blir det nu tio. Detta är verkligen tråkigt.

Öriga kommuner har verkligen gjort allt för att efterkomma Nackas hårda krav för att gå in i det nya brandförsvaret. Bakgrunden är att Nacka genom avtal med Stockholms Brandförsvar haft ett ur ekonomisk synvinkel synnerligen gynnsamt avtal. Kostnaden för brandförsvaret i Nacka har legat i storleksordningen 250 kr lägre per invånare än exempelvis Täby, det vill säga cirka 40 procent lägre. Nacka har också krävt att få tillgodogöra sig de besparingar som det nya Brandförsvaret kommer att göra långsiktigt med omedelbar verkan.

Detta har vi förhandlingarna matchat och när Nacka nu väljer att hoppa av för att istället ansluta sig till Södertörns Brandförsvar var skillnaden i synsätt mellan Nacka och övriga kommuner bara ungefär 1 miljon kronor. Detta är en struntsumma i sammanhanget. Den avgörande frågan handlade till slut om att Nacka menade att de inte skulle betala indexuppräkning för löner och prisökningar på samma sätt som övriga kommuner år ett, det vill säga 2009. Något som övriga förbund avtalat om och som vi andra trodde att även Nacka hade accepterat. Så var det tydligen inte.

I en förhandling handlar det om att ge och ta. Övriga kommuner har accepterat de flesta krav Nacka ställt men inte den sista punkten. Att Nacka skulle tillskansa ytterligare en fördel, att slippa räkningen för pris- och löneökningar.

Jag tycker att Nacka har agerat på ett märkligt sätt. I synnerhet om man betänker att Stockholm och Värmdö ingår i det nya brandförsvaret utöver Lidingö, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna och Vaxholm. Nacka lever i symbios med främst Stockholm men väljer ändå att i framtiden samarbeta med Södertörns Brandförsvar

måndag 27 oktober 2008

Samlingspartiet störst i Finland

Under min tid som borgarrådssekreterare hos moderaterna i Stockholms Stadshus under 90-talet lärde jag mig av dåvarande kanslichefen Jörgen Kleist att alltid fira segrar inom politiken oavsett var de inträffar. Vid det dagliga morgonfikat där dagens skörd av tidningar kritiskt granskades firade vi därför valsegrar för våra systerpartier i alla demokratiska länder runt om i världen.

I dag måste i denna anda Samlingspartiets seger i det finländska kommunalvalet uppmärksammas. Det är mycket glädjande att Samlingspartiet nu är största parti i Finland. Grattis!

Diger dagordning till kommunstyrelsen

På måndag, 3 november, sammanträder kommunstyrelsen i Täby och vi har den mest digra dagordningen under detta år. Det är särskilt två områden som är väsentliga. Verksamhetsplan med budget för 2009-2010 är givetvis ett viktigt ärende. Men även exploateringsavtalen för Täby centrums utveckling finns med. Efter flera års hårt arbete har nu vi nu helheten framme för beslut. Kommunstyrelsen kommer också att ta beslut om va- och avfallstaxor.

En trevlig nyhet är att beslut om förfrågningsunderlag för uppförande av en ny badmintonhall vid Bergtorpsskolan kommer att tas. Därmed flyttas verksamheten från tältet i korsningen Bergtorpsvägen/Marknadsvägen. Projektet beräknas kosta cirka 60 mkr och stå klar 2010.

söndag 26 oktober 2008

Att inte ta ansvar

I veckan tog stadsbyggnadsnämnden beslut om de många exploateringsavtal som rör utbyggnaden av Täby Centrum. Det handlar om en helhet där de olika byggbolagen som ska uppföra bostadshusen på Attundafältet, SL, Vägverket, Unibail-Rodamco med flera tillsammans under lång har genomfört ett omfattande arbete. Processen och planeringen har tagit ett antal år. Nu är vi nära målet. De slutgiltiga besluten tas i fullmäktige den 23 november.

Under arbetets gång har många frågor stötts och blötts där lösningar och förslag kompromissats fram. Ibland har kommunen fått ge med sig för de argument som övriga lagt fram. Många gånger har det varit tvärt om. Efter allt arbete finns nu alltså en nu helhet som enligt min bedömning är mycket bra. Vi kommer att få ett fantasiskt trevligt centrumområde med all upptänklig service.

Stadsbyggnadsutskottet har under resan varit det politiska ledningsorgan som tagit ställning till olika stötestenar. Det har inte alltid varit enkla avgöranden, men helheten ser väldigt bra ut. En svår fråga, för att ta ett exempel, handlade om inomhustorget. Kommunens uppfattning var att dess nuvarande utformning skulle bevaras. Ägaren, Unibail-Rodamco ansåg att ett en förändring var absolut nödvändig. Efter det att frågan varit upp i stadsbyggnadsutskottet tre gånger där vi sagt nej de två första, gav vi med oss i ett kompromisspaket. Utformningen kommer i framtiden att förändras så att butikerna i bottenvåningen kommer att dra ut i kant med den nuvarande gångbalustraden på andra våningen.

Det har således funnit oerhört många frågor som varit svåra att lösa men som till slut ordnats på ett acceptabelt sätt för alla inblandade.

En given utgångspunkt är att det är privat kapital som ska finansiera hela nya Täby Centrum. Jag menar därför att vi från kommunens sida måste visa viss hänsyn till en del av de önskemål och krav som finansiärerna ställer. Allt annat är orimligt. Men förhandlingarna har varit hårda från alla sidor.

Jag blir därför besviken när folkpartiet på stadsbyggnadsnämndens sammanträde begärde att hela paketet skulle återremitteras. Folkpartiet vägrar nu att acceptera ett antal förslag som kompromissats fram under arbetet. Om vi nu skulle göra de förändringar som förslås faller hela projektet. Folkpartiets anser exempelvis att Unibail-Rodamco inte ska få bygga de fyra punkthusen med bostadsrätter på norra sidan. Istället vill folkpartiet att Unibail- Rodamco ska bygga höghus med kontor intill det som redan finns. Problemet är bara att det är två helt olika prislappar på de två projekten. Svaret från Unibail-Rodamco skulle sannolikt bli att de vägrar att betala det nya utomhustorget med mera.

Jag menar att antingen köper man helheten och tar ansvar för Täby utveckling, eller gör man som folkpartiet. De gömmer sig bakom ett antal invändningar trots att de var med på planerna från början. Detta för att slippa ta ansvar. När det gäller att våga ta beslut om Täbys utveckling är faktiskt socialdemokraterna mer pålitliga är folkpartiet.