onsdag 4 mars 2009

Jan Emanuel(s) hyckleri

Svenska Dagbladet följer upp gårdagens nyhet att Pär Nuders efterträdare i riksdagen Jan Emanuel Johansson försökt hyra ut sin lägenhet på Södermalm till det facila priset 10 000 kr per vecka. I dag avslöjas att Jan Emanuel via bolag äger en radhusfastighet på Gotland som han försöker hyra ut för 35 000 kr per vecka under högsäsong. Värre hyckleri har väl sällan skådats. Jan Emanuel representerar ett parti som blockerat nödvändiga förändringar av hyresmarknaden i årtionden med hjälp av bruksvärdeshyra och Hyresgästföreningen.

Politisk styrning har för socialdemokraterna gått före människors behov av en bostad. När bruksvärdeshyran ligger lång under det pris som människor är beredda att betala uppstår köer på samma sätt som det gjorde till brödbutiken i gamla Sovjet. Enligt verkställande direktören på Stockholms bostadsförmedling står nu cirka 250 000 människor i kö för en lägenhet. Nu råkar det vara så att dessa människor bor någonstans men det är oavsett behov värt att köa för en lägenhet i Stockholmsregionen eftersom ett kontrakt på en hyreslägenheten har ett ekonomiskt värde, ju närmare Stockholms innerstad desto högre.

Men samtidigt finns det givetvis många människor som är i desperat behov av en lägenhet. Det är dettta faktum som den fina socialdemokratiska riksdagsledamoten Jan Emanuel försöker sko sig på. Själv har han nu fått en attraktiv lägenhet i centrala Stockholm av riksdagsförvaltningen för att sköta sitt uppdrag. Han bor ju ändå i Norrtälje.

Det är som vanligt när det gäller socialdemokraterna. Partiets politik handlar om att trycka ned den vanliga medborgaren genom skattehöjningar och planekonomisk lagstiftning samtidigt som de högsta politikerna ska åka gräddfil och struntar i de egna fattade besluten.

I förra veckan tog Allianspartierna i riksdagen beslut om ägarlägenheter. Detta är ett viktigt steg i formandet av en mer öppen hyresmarknad bortanför de stora kommunala bostadsbolagen. Det innebär att enskilda människor kan investera i en eller flera lägenheter och sedan hyra ut dessa till den som har behov av en lägenhet. Antalert hyresvärdar kommer således att öka markant på sikt. Detta är bra för alla som söker lägenhet.

tisdag 3 mars 2009

Besök på Täby Enskilda Gymnasium

Idag besökte jag Täby Enskilda Gymnasium som är inriktad mot media. Skolan har detta läsår 377 elever. För att ge eleverna yrkesvana sänder de både radio och TV på fasta tider. Dessutom finns Rehab Center som ett systerföretag i samma byggnad. Där finns behandling av olika skador och styrketräning mer mera på programmet. Utöver detta finns även vidareutbildning av sjukgymnaster inom fastigheten på Kemistvägen 1.


Här ser vi styrelseordförande Poul Sörensen framför styrketräningslokalen som är luftig och stor.


Från vänster står VDn för gymnasieskolan Erik Drakenberg, rektorn Jan Liljegren och styrelseordföranden Poul Sörensen.

måndag 2 mars 2009

Kommunal skidtunnel i Botkyrka

Sverige är fantastiskt. Det kommunala bolaget Upplev Botkyrka planerar att investera skattepengar i en skidtunnel. Botkyrka får över 10 000 kr per invånare och år i skatteutjämning (852 mkr). Istället för att använda pengarna till vård, skola och omsorg vill socialdemokraterna i Botkyrka använda dem till en skidtunnel för friska vuxna. Vi Täbybor som tvingas betala 431 mkr netto i skatteutjämning får alltså se våra skattepengar gå till en kommunal skidtunnel. Detta är oanständigt och visar att skatteutjämningssystemet inte fungerar.
 
Det finns planer på en skidtunnel även i Täby, projektet i Ullna. Men det är en helt och hållet en privat investering. Har Botkyrka råd att bygga en kommunal skidtunnel borde skatteutjämningspengarna dras in. De behövs uppenbarligen inte.