torsdag 26 november 2009

Summering av budgetdebatten

Efter närmare 16 timmars intensiv budgetdebatt över dagarna två är det dags att summera årets begivenhet. Den mest överraskande händelsen var att Folkpartiets oppositionsråd Mats Hasselgren till slut erkände att en skattehöjning 2011 kunde bli resultatet av partiets budgetalternativ.

Till saken hör att Folkpartiets budget inte är transparant utan i grund och botten en orgie i tvetydigheter och oklarheter. Men efter ett intensivt arbete med att försöka förstå innehållet måste slutsatsen bli att de underfinansierar sin budget för 2010 med i storleksordningen 3-7 mkr. Det innebär att de struntar i balanskravet och de finansiella målen, det vill säga det som kännetecknar ordning och reda samt ansvartagande. Dessutom höjer de kostnadsnivån med 34,7 mkr långsiktigt genom att kompensera för pris- och löneökningar med 1,5 procent och de föreslår även andra utgiftsökningar för kommande år.

Hur man än vrider och vänder på dessa fakta resulterar de i ett kraftigt underskott 2011 om minst 70 mkr. Där av att Mats Hasselgren erkände att en skattehöjning är möjlig, även om det satt långt inne. Partiet vägrar också att planera längre än 2010. Jag menar att detta är oacceptabelt om man är satt att sköta våra gemensamma skattepengar. Självklart måste en ansvartagande majoritet ta ansvar för och planera även kommande års ekonomiska förutsättningar. Ingen Täbybo skulle komma på tanken att förbruka så mycket pengar ena året att man måste låna för att kunna betala räkningarna nästa. Men denna struktur har Folkpartiets ekonomiska politik i Täby.

Men det är Alliansens budget som nu är klubbad. Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget är raka motsatsen till oppositionens. Det råder ingen tvekan om att dämpningen av kommunernas skatteintäkter är dramatisk och i vår kommunala värld måste en sådan utveckling i första hand mötas med nya arbetsmetoder, strukturella förändringar, effektiviseringar, besparingar och produktivitetsökningar. Efter fem mycket goda år för kommunerna är detta en rimlig hållning.

För att undvika en höjd kostnadsnivå räknas inte pris- och lönekompensationen upp under 2010. Men vi använder Alliansregeringens konjunkturstöd om 47 mkr till ett generellt påslag till välfärdens kärna, det vill säga förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Detta innebär exempelvis att förskolan får ett genomsnittligt påslag om cirka 2 procent under nästa år. Noterbart är att detta påslag överstiger vad oppositionen ger. Därmed måste frågan ställas var Folkpartiet har gömt de 47 miljonerna. De är spårlöst försvunna. Men om allt ska prioriteras blir finns det uppenbart inte så mycket pengar över till förskola, grundskola och äldreomsorg.

Nya bostäder i Näsbypark

Jag har varit och medverkat i en symbolisk byggstart av 86 lägenheter på Kuttervägen i Näsbypark. Det är första gången som jag har byggt ett hisschackt. Med hjälp av en kranbil kom en betongleverans som hälldes ned i en trävagga som sedan tas bort när betongen stelnat. Det är JM bygger som två bostadsrättshus med tretton våningar och de beräknas vara klara för inflyttning våren 2011. Täby växer.

måndag 23 november 2009

Glada miner på fullmäktige


Irene Svenonius (M) och Filippa Reinfeldt (M) sitter och lyssnar på skoldebatten. I bakgrunden ser vi från vänster Sofia Paulsson (M), flickornas favorit Johan Algernon (M) och Lars Hagström (M).

Budgetfullmäktige

Sedan några timmar tillbaka är budgetfullmäktige igång. I sedvanlig ordning inleddes tillställningen med allmänpolitisk debatt. Detta år en förhållandevis kort sådan.

Jag inledde med att påminna fullmäktige om att Täby under året exempelvis blivit utsedd till Sveriges tredje bästa kommun att bo och leva i av tidningen Fokus och Skattebetalarnas förening anser att Täby är ett föredöme i Stockholms län. Därefter höll jag följande inledning:

"En ansvarfull och stolt Allians har skapats i Täby mellan Kristdemokraterna och Moderaterna. Tillsammans presenterar vi en budget som fokuserar på ordning och reda i kommunens ekonomi och stora satsningar på välfärdens kärna.

Vi upplever en global finanskris och en djupgående lågkonjunktur. Även om Stockholmsregionen klarar sig förhållandevis bra så drabbas alla Sveriges kommuner av en historiskt kraftig dämpning av skatteintäkterna.

En ansvarsfull Allians tar tag i denna situation genom att se över kommunens verksamheter, hitta nya arbetssätt, produktivitetsförbättringar, strukturera om, effektivisera och spara.

Genom att vända på alla stenar har vi funnit väldigt många kostnadssänkningar som borde ha genomförts under alla omständigheter.

En ansvarfull Allians börjar inte dagen med att vältra över problemen på Täbyborna genom skattehöjningar.

Efter fem goda år finns det rimligen en hel del att göra. Alla organisationer och företag har en förmåga att lägga på hullet under goda år. I den krissituation som vi nu lever under är det hög tid att se över kostnadsbilden.

Detta har Allianspartierna Kristdemokraterna och Moderaterna gjort i full öppenhet utan hemliga möten i det fördolda och utan en hemlig agenda.

Skatteintäkterna de kommande åren innebär att det strukturella paket för sänkta kostnader som vi tog beslut om före sommaren i allt väsentligt måste genomföras. I annat fall drabbas Täbyborna ovillkorligen av kraftiga skattehöjningar 2011.

En grundbult i Alliansens budget är att vi i praktiken föreslår nolluppräkning av pris- och lönekompensation under 2010. Detta är en rimlig hållning eftersom inflationen är obefintlig och lönerörelsen inte kan resultera i dramatiska löneökningar. En sådan utveckling skulle få konsekvensen att arbetslösheten skulle förvärras.

Jag konstatera att varken Folkpartiet eller Socialdemokraterna tar ansvar för framtiden utan lägger budgetförslag som innebär skattehöjningar 2011 och 2012. Det duger inte att lämna charte blance för framtiden som Folkpartiet gör när de vägrar ta ansvar för kommande år.

Alliansregeringen beslöt i höstas att ge kommunerna 10 miljarder kronor som konjunkturstödjande insats. Täbys andel uppgår till 47 mkr. Det är ett överraskande stort belopp och Alliansen i Täby väljer att prioritera välfärdens kärna. Det innebär att hela beloppet läggs på förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.

Men det handlar om en engångssatsning på kvalitetshöjande insatser under 2010. Pengarna kan inte användas på ett sätt så att de höjer kostnaderna för kommande år. Det vore ansvarslöst.

Alliansen, Kristdemokraterna och Moderaterna, lägger en stark budget som tar ansvar för framtiden och håller ordning och reda på vår gemensamma ekonomi."