fredag 13 februari 2009

Reinfeldt dubbelt så populär jämfört med Sahlin

Konsultföretaget Westander låter opinonsinstitutet Sifo mäta Fredrik Reinfeldts och Mona Sahlins förtroende som statsminister var tredje månad. I den senaste som publicerades idag har skillnaden ökat i jämförelse med mätningen i november och nu har Fredrik Reinfeldt dubbelt så högt förtroende som Mona Sahlin, 55 procent mot 27. Skillnaden dem emellan har ökat från 22 procent till 28 sedan november. Baldn vänsterväljarna känner 23 procent förtoende för Fredrik Reinfeldt medan bara 2 procent av högerväljarma känner förtoende för Mona Sahlin.

Under den tid som regeringen under ledning av Fredrik Reinfeldt på ett ansvarstagande och förtroendeingivande sätt hanterat finanskris och lågkonjuktur har Mona Sahlin samtidigt snubblat runt med en oklar vänsterkartell. Som lök på laxen för Mona sahlin har Alliansen nu dessutom hittat en bra kompromiss om framtidens energipolitk där befintliga kärnkraftsverk får bytas mot nya. Återigen står Mona Sahlin offside i en viktig framtidsfråga när hon mot sina egna väljares vilja kategoriskt vill driva på fortsatt avveckling av kärnkraften. Mycket talar således för att skillnaderna mellan statsministern och oppositionsledaren i förtroende kommer att öka ytterligare framöver.

Läs mer i Resumé.

onsdag 11 februari 2009

Tråkigt besked från Kristina Axén Olin

I dag meddelande före detta finansborgarrådet Kristina Axén Olin att hon lämnar posten som vice ordförande i Moderaterna. Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Kristina har under årens lopp varit ett av Moderaternas starkaste kort när det gäller kommunikation. Få besitter hennes förmåga att förmedla känslor rakt igenom TV-rutan på ett naturligt och mänskligt sätt. Det blir svårt att hitta en ersättare med samma kvalitéer och kvalifikationer.

Läs mer i DN, SvD, AB

tisdag 10 februari 2009

Protektionisten Mona Sahlin

Det finns en viktig lärdom av depressionen under 30-talet i USA. Protektionistiska idéer och beslut förlänger och fördjupar lågkonjunkturen. En som till fullo har insett detta är presidentkandidaten John McCain som drivit frihandelsfrågor under många år och som också legat bakom ett flertal av de avtal som USA undertecknat i detta avseende. Nu ser vi en administration i Washington som mot bättre vetande förfäktar protektionistiska idéer och är skeptiska mot redan ingångna avtal.

Även i Sverige börjar vänstern svaja i dessa för vår ekonomi så viktiga frågor. Idag har oppositionsledaren Mona Sahlin (S) låtit sig intervjuas och menar att vi inte ska bygga fler elledningar till Europa. Vi ska istället skapa en nordisk elmarknad enligt Vänsterkartellens ledare. Vad är detta om inte protektionism? I själva verket borde vi agera precis tvärt om. Vi måste intensifiera ansträngningarna att skapa fler förbindelser med omvärlden även när det gäller eldistribution.

Nationalism i den tappning Mona Sahlin förespråkar är skadlig för Sverige och vår ekonomi. Det går inte att stänga in Sverige i en glasbubbla och tro att vi klarar oss på egen hand. Vi är kanske världens mest exportberoende land och kan inte inom ett område idka protektionism utan att det omedelbart skadar oss på andra områden. Jag drar slutsatsen att helgens umgänge på Bommersvik med vänsterpartiledaren Lars Ohly har inverkat menligt på Mona Sahlins omdöme.

Dessutom är Mona Sahlins protektionism skadligt för det långsiktiga miljöarbetet. Om Sverige med Alliansens förslag om omfattande satsningar för förnybar energiproduktion framöver kan exportera el till Europa är det bra för alla. Sverige har i grund och botten utmärkta möjligheter att blir en storproducent av förnybar energi. Denna kan utvecklas till Sveriges nästa stora exportområde. Våra europeiska vänner har inte samma möjligheter att utveckla en sådan produktion utan värmer upp sina hus med brunkol, inte minst med hjälp av statliga Vattenfall.

Vi alla är således sammanlänkande och att förhindra export och import av energi är helt fel väg. Uppenbart har Alliansens överenskommelse kring energipolitiken skapat panikstämning inom Vänsterkartellen.

Läs mer på DN