torsdag 19 februari 2009

Bruno Reinfeldt lämnar sina uppdrag

Idag har ledamoten i fullmäktige Bruno Reinfeldt lämnat sitt uppdrag jämte några andra som han också har haft. Bruno har dragit slutsatsen att han inte kan fortsätta med sitt politiska arbete under rådande omständigheter. I ett pressmeddelande skriver han följande:

Med anledning av de orimliga proportioner som uppmärksamheten i media har tagit, och vad det betytt för mig, min familj och min politiska förening på grund av det åtal som har väckts mot mig, gör det att jag inte längre kan ställa mina tjänster till förfogande inom politiken.

Fredagen den 13 februari väcktes åtal mot mig. Sedan dess har mitt liv bestått i att vara eftersökt av media. Denna orimliga uppmärksamhet står inte i proportion till åtalets grund. För att underlätta den juridiska processen, men också det politiska arbete som skall fortskrida inom Täby Moderaterna, så avsäger jag mig mina uppdrag.

Bruno Reinfeldt

Oavsett hur åtalet kommer att utveckla sig finns det självfallet ett mänskligt perspektiv kring denna tråkiga händelse. Det är inte lätt att hantera ett mediadrev när det får ett snabbt förlopp. De flesta människor blir chockerade över den kraft som drar över en i sådana situationer. Detta har även drabbat Bruno som väljer att avstå från att fortsättningsvis utsättas denna behandling och väljer att avgå från sina politiska uppdrag.

Bruno har under årens lopp varit en god kamrat och ofta inspirerat till för Täbyborna bra beslut. Nu lämnar han politiken väljer att ägna sig åt andra intressen. Jag önskar honom lycka till!