lördag 8 november 2008

Skatteutjämningen grundlagsfästs

I dag läckte språkröret Peter Eriksson till Svenska Dagbladet (ej online) om de slutsatser grundlagsutredningen dragit beträffande bland annat personvalsspärren. Förslaget är att sänka spärren för att bli personvald från 8 procent till 5, det vill säga samma nivå som gäller för kommuner och landsting. Jag tycker att detta är ett förslag i rätt riktning. Dagens spärr har ju inneburit att det är mycket svårt att bli personvald, särskilt i stora valkretsar som den i Stockholm. Tyvärr fick inte kravet att ta bort spärren helt någon acceptans i den parlamentariska utredningen.

En nyhets som däremot får mig att se rött är att den kommunala skatteutjämningen ska grundlagsfästas. Detta är en skandal ur alla aspekter. Först och främst visar detta förslag att skatteutjämningen hittills inte har betraktats som helt grundlagsenlig. Detta har moderaterna i Täby hävdat allt sedan socialdemokraterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centerpartiet, miljpartiet och vänsterapartiet införde den djupt orättfärdiga skatten. I grundlagen står det att en kommun får ta ut skatt för att tillhandahålla service till de egna invånarna. Trots detta införes skatteutjämningen som innebär motsatsen.

Om skatteutjämningen grundlagsfästs innebär detta att det kommunala självstyret upphör att existera. Då är det rakare att de föreslår att den kommunala beskatningsrätten upphör och att staten bestämmer hur hög den enhetliga skatten ska vara. Jag funderar att skicka en räkning till staten på de miljarder vi skickat till andra kommuner eftersom det uppenbart har varit olagligt enligt grundlagen. Bara i år betalar Täby 435 miljoer kronor i skatteutjämning och som prognosen ser ut kommer den att öka till 500 miljorer 2012. Det innebär att Täbyborna betalar drygt 3 kronor av varje intjänat hundralapp i skatteutjämning. Dessutom betalar Stockholms läns landsting utjämningsskatt till alla andra landsting.

Skatteutjämningen är ett hot mot tillväxten och nu vill en enig grundlagsutredning grundlagsfästa den. Detta är inte klokt.

Frysboxen för vänsterblocket

Svenska Dagbladet skriver i dag att det är fryst läge i samarbetet mellan de tre partierna inom vänsterblocket. Samtidigt har partierna helt olika verklighetersbilder över hur det exakta läget ser ut. Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson säger att de gemensamma arbetsgrupperna ska tillsättas som planerat samtidigt som vänsterpartiets Lars Ohly hävdar motsatsen. Mitt emellena sitter Mona Sahin och vet varken ut eller in.

För min del får de gärna träta under hela nästa år. Precis som Lars Ohly konstaterar i artikeln vinner Alliansen på att vänsterblocket inte samarbeta och ju längre osämjan pågår dessto svårare är det att få trovärdighet i ett vänsteralternativ i svensk politik. Oredan har redan kostat socialdemokraterna avsevärd prestige och dramatiskt fallande opinionsiffror.

Då är det bäst att luta sig mot en Alliansregerning som styr skutan med säker hand och en finansminister som vet vad han gör.

Seger på Nya Zeeland

Efter nio år med vänsterstyre på Nya Zeeland blev det i natt äntligen en förändring i rätt riktning. Ett mitten-högeralternativ segrade under ledning av John Key som nu blir ny premiärminister efter Helen Clark. Varje seger ska firar oavsett var i världen den inträffar!

fredag 7 november 2008

Österåkers nya kommunhus invigt

Nu på eftermiddagen åkte jag och Erik Andersson för att få uppleva den högtidliga invigningen av Österåkers nya kommunhus. I Alceahuset återfinns numera en samlad kommunal förvaltning tillsammans med en hel del annan verksamhet. Den del av byggnaden som nu inhyser kommunens behov har tidigare bland annat varit ett äldreboende. Men nu är byggnaden totalrenoverad med en ny sessionsal för fullmäktigemötena med allt tänkbar tekniskt och modern utrustning. Det har verkligen blivit fint.

Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström höll invigningstalet och vi fick höra skickliga elever från Österåkers musikskola spela. Bland gästerna märktes mina kollegor Bengt Hansson, Vaxholm, Gunnar Oom, Danderyd, Kjell Jansson, Norrtälje och Jan Holmberg, Upplands Väsby. Jag träffade också den moderata superbloggaren Mary X Jensen som ju bor i Österåker och är aktiv i politken där.

Alliansen ökar kraftigt

I Expressen presenteras idag en opinionsundersökning av företaget Demoskop. Den visar att Alliansen knaprat igen mycket av det försprång som vänsterblocket haft i opinionen. Gjädjande nog är skillanden nu nere i endast 5,3 procent. Socialdemokraterna rasar med 5,8 procent, ned till 39,1. Jag tycker att det är bra att alla Allianspartier går fram. Folkpartiet ökar 1,5 procent, centern med 0,9 och kristdemokraterna med 1,2. Moderaterna går fram 0,9 procent då partiet ökade rejält redan i den förra mätningen.

Den omsvängning i opinionen vi nu har sett under de senaste månaderna överraskar alla förstårsigpåare i branschen. Jag är dock inte förvånad. Kompetens håller i längden och som jag skrivit förut har Sverige den mest kompetente finansministern i modern tid. Det känns tryggt att hålla i finansminister Anders Borg när det blåser full storm på de finansiella marknaderna och lågkonjunkturen på ingående. Dessutom har vi en lugn, metodisk och seriös statsminister.

I ljuset av detta framstår vänsterblockets oreda och sargade samarbete som något väldigt opålitligt.

Bilder på badmintonhallen


Här ses den nya fina badmintonhallen vid Bergtorpsskolan i på kvällen ...


... och här i dagsljus. I slutgiltig utformning kommer vissa smärre korrigeringar att ske. Bilderna är framtagna av arkitetfirman Reflex.

torsdag 6 november 2008

Handelskammaren: Stockholm brant nedåt

Den finansiella krisen slår hårt mot Stockholmsregionen framgår av en artikel i SvD som refererar till den konjunkturrapport, Stockholmsbaromtetern, för tredje kvartalet som Stockholms Handelskammare gör fyra gånger om året. Detta är illavarslande. Så sent om i den förra barometern såg Handelskammaren fortfarande en hysad tillväxt i vår region. Värst verkar det vara för bygg- och uppdragsbranscherna. Den senare är den mest betydelsefulla branschen i Stockholmsregionen.

Lägger man dessutom till att just finansbranschen i allt väsentligt är förlagd till Stockholm med kranskommuner växer en trist bild fram över den närmaste framtiden. Nyanställningar tar längre tid och går trögare samtidigt som antalet sysselsatta förväntas minska under fjärde kvartalet. Det ser ut att bli ett verkligt tungt 2009.

Kommunerna får nog förbereda sig på ytterligare negativa överrraksningar under nästa år både när det gäller dämpade skatteintäkter och en viss ökning av arbetslösheten. Då ska man dock komma ihåg att Täby i utgångsläget i princip inte har något arbetslöshet överhuvudtaget, runt en procent, vilket brukar indikera att det främst handlar om människor mellan jobb.

Att inte våga

I en insändare i veckans Mitti i Täby bemöter folkpartiets kommunalråd Mats Hasselgren ett tidigare inlägg från moderaternas stadsbyggnadskommunalråd Erik Andersson. Återigen handla det om ett försvar för folkpartiets nya linje att inte ta ansvar för Täby utveckling. Jag skulle kalla den nya linjen för håglös. Det får bli som det blir. Att visa ledarskap och peka ut en vision för framtiden orkar inte folkpartiets ledning.

Oavsett vilka åsikter partierna i Täby numera står för kommer verkligheten att bestämma en hel del av hur framtiden kommer att utformas. Marknadsförutsättningarna kommer att vara avgörande. Om intresset för att finansiera och bygga bostäder och nya arbetsplatser är lågt kommer utvecklingen inte att gå i den takt vi tänkt oss. Med detta sagt anser jag att de folkvalda politikerna har ett ansvar att peka ut var vi är på väg. Jag och moderaterna står därför fast vid den överenskommelse som de sex kommunerna i nordöstra Stockholm arbetade fram. Något som samtliga partier i Täby ställde sig bakom i fullmäktige 2005.

Folkpatiet pekar inte längre åt något håll utan har intagit en ickeposition. Det senaste beviset för detta är partiets agerande i Täby Centrum-frågan, det vill säga att inte delta i beslutet. Det finns ett antal väljare i Täby som har valt in ett antal folkpartister att företräda dem. Att inte orka ta beslut i den viktigaste framtidsfrågan i modern tid måste i deras ögon vara märkligt. De har valt politiker som inte orkar fullfölja sitt uppdrag, att ta ställning till konkreta förslag.

onsdag 5 november 2008

Täby har lysande framtidsutsikter

Kairos Futures är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag med att förstå och forma framtiden. För andra gången har Kairos Futures gjort en framtidsbarometer över vilka kommuner som är morgondagens vinnare. Vilka det är som har lättast att locka medborgare och få företag att växa, utvecklas och skapa nya jobb.

På listan över Sveriges främsta framtidskommuner rankas Täby som nummer fem. Jag tycker självklart att det är roligt att få en bekräftelse på det vi redan känner till. Täby har en fantastisk framtidspotential. Före oss i ranking kommer uppifrån finns Stockholm, Solna, Göteborg och Vellinge. Närmast efter Täby kommer Lidingö och Kungsbacka.

I framtidsbarometern visar det sig att en stor regional arbetsmarknad, högt utbildad befolkning, låg kommunalskatt och nyföretagande skapar den dynamik som lockar såväl människor som företag.

Rankingen bygger på en analys av ett femtiotal faktorer som historiskt, under de senaste fem åren, visat sig ha starka samband med förmåga att attrahera boende och få ett växande och dynamiskt näringsliv.

Även Dagens Industri har uppmärksammat framtidsbarometern.

Tibble Fria i samarbete med AIK

Tibble Fria Gymnasium kommer från läsåret 2009/2010 att inleda ett nytt spännande samarbete med Täby IS och AIK Fotboll. Tibble Fria får därmed en ny fotbollsprofil och vänder sig inför premiären till fotbollsintresserade ungdomar som nu går i årskurs 9. En annan nyhet är att skolan förstäker sin akademiska profil genom att inrätta en lektorstjänst som på deltid kommer att ägna sig åt forskning.

Lär gärna mer om den nya fotbollsprofilen på AIK´s hemsida.

tisdag 4 november 2008

Badmintonhallen vid Bergtorpsskolan

En enig kommunstyrelse tog beslut om uppförande av den nya badmintonhallen vid Bergtorpsskolan. Jag tycker att det blir en väldigt trevlig byggnad med två olika hallar för främst badminton, men där det i den ena även är möjligt att spela innebandy, handboll och basket. Mellan de två hallarna finns kafé, gemensamma ytor, omklädningsrum och fyra squashbanor. Detta blir ett välkommet tillskott av sportanläggning inomhus i Täby. Meningen är att den nya badmintonhallen ska stå klar under 2010.

måndag 3 november 2008

Kvällens kommunstyrelse

Under kvällens kommunstyrelsemöte visade folkpartiet att de inte orkar ta tunga framtidsinriktade beslut. Efter år av förhandlingar var vi framme vid de slutgiltiga exploateringsbesluten för Täby Centrums om- och tillbyggnad med bostäder på Attundafältet, i den norra delen och på den östra sidan av Roslagsbanan. Folkpartiet begärde återremiss eftersom de inte är nöjda med några saker i helheten. Här följder de sitt ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden för en dryg vecka sedan. I kommunstyrelsen valde de sedan att inte delta i beslutet eftersom de inte fick igenom sin återremiss.

Jag menar att det är ansvarslöst att äventyra det mest omfattande projektet i Täby sedan de glada dagarna på 50- och 60-talet då de för tiden enorma nya bostadsområdena Näsbydal, Grindstorp, Storstugan och Markandsvägen/Åkerbyvägen uppfördes. Ingen part har fått igenom allt vad de önskar. Så är det i förhandlingar. Det är nödvändigt att försöka se helheten i ett så stort projekt som Täby Centrum är. Jag tycker att helheten är fantastiskt tilltalande.

Sedan är det så att en förutsättning i projektet är att skattebetalarna inte ska stå för notan. Det ska de olika byggföretagen och Unibail-Rodamco göra. Självklart måste de som betalar också få ett ord med i förhandlingen. Det har varit hårda förhandlingar och till slut har alla inblandade accepterat det slutgiltiga förslaget. Det handlar om ett mycket stort antal olika detaljer. Men några avgörande frågor är parkeringsfrågan, utomhustorget, byggrätter, inomhustorget, ansvar för affärslokaler runt utomhustorget och så vidare.

Under sommaren förde folkpartiet in ett antal invändningar och förslag i ett läge när förhandlingarna i princip har slutförhandlade. Det var omöjligt att föra in dessa idéer i projektet eftersom de skulle omkullkasta viktiga delar av helheten. Några frågor, parkeringsfrågan och inomhustorget, har de aviserat invändningar sedan tidigare. Något som även socialdemokraterna har gjort. Skillnaden är att socialdemokraterna ställer sig bakom beslutet men reserverar på de punkter de inte delar.

Slutsatsen måste därför bli att folkpartiet inte vill och orkar ta ansvar för Täbys utveckling utan söker omöjliga invändningar för att kunna ställa sig utanför. Detta är verkligen svagt i en situation där vi lever med en global finanskris och en annalkande lågkonjunktur. Här har vi en lång radda företag som är beredda att satsa miljardbelopp på ett nytt finns centrum. Då vill folkpartiet skjuta på och därmed äventyra hela projektet. Ridå!

Tendensiös rapport

Kommunal i Stockholms län har producerat en rapport. Som ett led i marknadsföringen av rapporten har en debattartikel publicerats på Brännpunkt i gårdagens Svenska Dagbladet. De två skribenterna Elisabeth Hammarstedt, ordförande för Kommunal Stockholms län, och Tom Jansson, ombudsman för Kommunal, tar till storsläggan och anklagar de privata vårdföretagen för att missköta sin verksamhet.

Jag vet för egen del att vi i Täby årligen gör en seriositetskontroll och granskar om företagen betalar skatter och avgifter. Vi tar också in verksamhetsberättelsen. Om vi upptäcker fel vidtas åtgärder. Kommunal har gjort en partsinlaga som ska granskas utifrån att de i grunden är motståndare till att fristående företag hjälper till att bedriva välfärdsverksamheter.

Det är en balansgång hur mycket kommuner ska detaljgranska privata företag. Om ett företag inte sköter sina åtaganden gentemot statliga myndigheter får detta dock tämligen omgående den uppmärksamhet det förtjänar.

Tråkigt besked om värnskatt

Alla med grundläggande kunskaper i ekonomi vet att värnskatten är en usel skatt för staten. Den skadar Sveriges utveckling betydligt mer än vad inkomsten på cirka fem miljarder kronor tillför staten i fördelar. Värnskatten är och förblir en konfiskatorisk skatt på utbildning och hårt arbete. När finansminister Anders Borg i Ekot säger att regeringen tänker behålla värnskatten även efter en valseger 2010 är detta förbluffande. I sin argumentation framhåller han att det finns många andra mer prioriterade frågor i kön av tänkta reformer. Det handlar om jobben, skolan och vården.

Jag undrar ändå om det inte är lite feltänkt. Värnskatten hämmar ju utveckling och kreativitet och vi skulle sannolikt få mer resurser till nya jobbskatteavdrag, satsningar på skolan och vården om värnskatten avskaffades. Jag har alltid bekämpat tillfälliga nya skatter eftersom de är så svåra att avveckla när det kommer till kritan. Värnskatten är ett typexempel på just detta.

söndag 2 november 2008

Täbys gymnasieelever nöjdare

Täby kommun hemsida finns en nyhet om att gymnasieeleverna i Täby under den senaste fyraårsperioden blivit allt nöjdare med skolan. Eleverna känner mer trivsel och trygghet, de tycker att de lär sig mer, har fått mer inflytande och de allra flesta kan rekommendera sin skola till andra elever. Gymnasieskolorna i Stockholms län genomför sedan 2004 en gemensam enkät bland eleverna i årskurs 2. I Täby genomfördes årets enkät i april på Täby Enskilda Gymnasium, Tibble Fristående Gymnasium och Åva gymnasium. 83 procent av eleverna svarade på enkäten.

Eleverna får ta ställning till påståenden som handlar om trygghet och trivsel, lärande, inflytande och helhetsomdöme. Resultatet på Tibble och Åva gymnasier har förbättrats inom alla områden under fyraårsperioden. I årets undersökning har resultatet blivit markant bättre än förra året. På Åva gymnasium och Tibble Fristående Gymnasium är eleverna betydligt mer nöjda med undervisningen än tidigare och fler känner till kunskapsmålen.

Jag kan konstatera att vi nu har fått ännu ett bevis för att kvaliteten inom de pengstyrda verksamheterna blir bättre och bättre, från en redan hög nivå. Noterbart är också eleverna på Tibble Fristående Gymnasium är betydligt mer nöjda än tidigare, ett gott betyg till den nya friskolan i vår kommun.