lördag 6 december 2008

Täby Lucia korad

I regi av Lions korade jag i dag traditionsenligt Täby Lucia vid en cermoni på inomhustorget i Täby Centrum. Över fem hundra personer har deltagit i omröstningen och Annika Nyberg, nummer 2, fick flest röster.


Här sprätter jag kuvertet med omröstningens hemliga resultat.


Här har de åtta tjejerna fått en ros och ett smycke. Från vänster står Angelica Törnros, Annika Nyberg, Ebba König-Winqvist, Elin Öhman, Hanne Evhammar, Jennie Halvarsson, Malin Schröder och Michelle Kristiansson

fredag 5 december 2008

Tungt stimulanspaket från Alliansen

Gårdagens historiska räntesänkning följdes i dag upp av ett tungt stimulanspaket från Alliansregeringen. Den sammanlagda bilden av åtgärderna är att optimismen ökat i ekonomin. Även om oppositionen återupprepar kommenterar om att det är för lite åtgärder finns det inget land i Europa som bedriver en lika expansiv satsning på att stimulera ekonomin. Sverige har råd eftersom vi till skillnad från de flesta andra länder har ordning och reda i statens finanser. Dessutom är det precis som Anders Borg upprepade gånger har sagt, det är inte särkilt smart att tömma skafferiet i ett svep. Kraven på åtgärder kommer att fortsätta ut olika perspektiv och vi kommer att ställas i situationer som vi inte käner till idag där insatser måste vidtas.

Åtgärderna från Alliansregeringen idag måste därför ses som väl avvägda och har en tydlig inriktning mot att skapa jobb. Socialdemokratiska generella bidragsförslag har inte alls samma precision när det gäller just framväxten av jobb i Sverige. När socialdemokraterna, i sedvanlig ordning, föreslår exempelvis ett extra barnbidrag måste detta ställas mot regeringens kraftfulla skattesänkning på 15 miljarder från årsskiftet. Det tredje steget inom ramen för jobbskatteavdraget säger socialdemokraterna nej till och fortsätter med bidragspolitiken. Vem tror att bidrag är bättre än skattesänkningar när det gäller ekonomisk utveckling?

Många hushåll kommer att få väsentligt mer i hushållskassan när räntorna går ned och skattesänkningarna träder i kraft med januarilönen. Tillsammans med bland annat jobbintensiva insatser som ROT-avdraget ökar stimulanserna av ekonomin på ett bra sätt.

Läs mer på SvD, DI, AB

torsdag 4 december 2008

Strategiskt viktigt beslut av Riksbanken

Riksbankens dramatiska sänkning av den viktigaste styrräntan med 1,75 procent visar att krisen är djupare och allvarligare än något vi någonsin har upplevt. Samtidigt är det som vi lever i ett vakuum. Ännu har krisen inte nått ner till den verkliga ekonomin i våra kommuner. Grannen har fortfarande jobb och det dagliga livet fortsätter som vanligt. Men krismedvetanden har börjar sjunka in vilket visar sig i att hushållen drar sig för att ta stora inversteringsbeslut.

Riksbanken visar nu stor beslutsamhet och nu måste bankerna följa efter och sänka bostadsräntorna. Allt annat är obstruktion. Vi får verkligen hoppas att den stora räntesänkningen får effekt även på företagens möjligheter att få låna pengar. Så länge detta är svårt fördjupas krisen.

Läsa mer i SVD, Svd, DN, DI,

SBA i Västerås

Stockholm Buisness Alliance (SBA) kallar till möten två gånger om året. Idag träffas de 47 medlemskommunerna i ett snöigt Västerås. De flesta träffades redan under kvällen i går och vi gjorde ett studiebesök på Westinghouse som framgångsrikt tillverkar bränslestavar och annan utrustning till den globala kärnkraftsindustrin. Produktionen på deras anläggning pågår dygnet runt så även under ett kvällsbesök fick vi en god överblick för hur verksamhetens flöden fungerar.

Det går så bra att de med ljus och lykta söker nya medarbetare. Ett intressant perspektiv i dessa ekonomiskt och finansiellt dystra tider.

Direkt efter frukost har företrädare för ABB intagit scenen. Även detta företag är Västeråsbaserat men har även tung produktion i exempelvis Ludvika. ABB står starkt i den rådande konjunkturen och har haft några riktigt starka kvaralt bakom sig, även detta år.

Syftet bakom Täbys engagemang i SBA är att vara en av många aktörer i Mälardalsregionen som tillsammans kan göra vår del av Sverige starkare i ett europeiskt perspektiv. Alla Europas regioner konkurrerar och därför måste vi samarbeta för att locka företag att etablera sig här.

onsdag 3 december 2008

Sten Nordin (m) tar initiativet i Stockholm

Vid en pressträff i Stockholms Stadshus idag presenterade den styrande borgerliga majoriteten en offensiv plan för byggande i syfte att motverka lågkonjunkturen skriver SvD. Det handlar bland annat om att tidigarelägga investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur. Initiativet från finansborgarrådet Sten Nordin (m) och de övriga borgerliga partierna i Stockholm är välkommet och återigen visar de styrande i Stockholm att de inte vilar på hanen. Under innevarande mandatperiod har Stockholm under moderaternas ledning skött verksamheten på ett utomordentligt bra sätt. Viktiga frihetsreformer har kommit på plats, inte minst två angelägna skattesänkningar.

Staden planerar i paketet bland annat 6 000 nya bostäder som de kommunala bostadsbolagen tar ansvaret för. Det finns pengar eftersom ett antal kommunala bostadsfastigheter omvandlats till bostadsrätter. Nu kan bostadsbolagen använda kapitalet till att bygga nytt. En bonuseffekt av den viktiga politiska inriktningen att ge människor som bor i allmännyttan möjlighet att äga sin bostad.

Även här i Täby kommer ett antal byggprojekt att starta under nästa år. Utöver Täby Centrum, där beslut förhoppningsvis tas den 26 januari, startar byggandet av badmintonhallen vid Bergtorspskolan, idrottshallen vid Byängsskolan och ridskoleanläggningen vid Karby. Dessutom startar ett antal bostadsprojekt. Det gäller för kommunerna att hålla ångan upp för att i viss mån motverka konjunkturnedgången. Vi ska alla göra vad vi kan inom ramen för de resurser vi har till förfogande.

tisdag 2 december 2008

Nej till staligt Volvo och Saab

Staten skulle vara en utomordentligt dålig ägare av företag som tillverkar bilar. Även om det skulle vara en, som det heter, tillfällig lösning på de problem som tornar upp sig för Volvo och Saab. Vem tror att ett övertagande skulle vara tillfäligt?

Trots detta försöker socialdemokraterna enligt flera tidningar, bland annat SvD, gjuta olja på vågorna och mot bättre vetande öppna denna för skattebetalarna dåliga och extremt ekonomiskt kostsamma lösning. Att ställa om modellprogrammet mot mindre och mer drivmedelsnåla alternativ kommer att ta många år.

Regeringen får däremot överväga att hjälpa till på annat sätt, genom exempelvis utbildninginsatser och andra stödinsatser. Nu är emellertid de som arbetar inom bilindustrin mycket välutbildade och många lär hitta nya arbeten när en del av varslen verkställs. Allt är inte nattsvart.

Möte på KSL

På Kommunförbundet Stockholms län (KSL) träffades i dag länets kommunstyrelseordförande för sin månatliga träff. Först på dagordningen fanns en extra punkt där landshövdingen Per Unckel berättade om sitt nya regeringsuppdrag. I torsdags fick han uppdraget att snabbutreda vilka åtgärder som kan vidtas lokalt och regionalt för att motverka den finansiella krisen och lågkonjunkturen. Landshövdingen ska redan på fredag skriftligen återkomma med en inventering. Snabba ryck således.

Det finns tankar på att skapa utbildninginsatser på företagen innan varsel och uppsägningar träder i kraft. En god tanke även om EU:s konkurrensregler kan vara ett problem. Men läget generellt är så allvarligt att man kanske måste gå runt formella hinder för att inte göra ont värre. Landshövdingen uppmanande kommunerna att se över utbildningsinsatser också i kommunera där man kan se behov av sådana.

En annan åtgärd som inte borde vara så komplicerad att genomföra är att påskynda alla överklaganden av byggprojekt som naturligtvis borde sättas i gång omedelbart i nuvarande situation om pengar finns. Här har länsstyrelsen och regeringen möjlighet att konkret göra något eftersom det där överklaganden avgörs.

Carl Cederschiöld gjorde sedan en dragning av problemet med en allmänflygplats eftersom en sådan saknas när verksamheten på Barkarby läggs ned vid årskiftet. Behovet är uppenbart men det är givetvis väldigt svår att hitta en ny lokalisering då ingen kommun har anmält sig frivilligt att lösa problemet.

måndag 1 december 2008

Caperio Täby vann över AIK

Jag fick äran att symboliskt överlämna matchbollen samt hålla ett kort tal i den fullsatta Tibblehallen när Caperio Täby möte AIK. Derbymatschen som var mycket spännande slutade med täbyseger, 7-5. Innebandy är idag en mycket stor sport i Täby och intresset har ökat ytterligare sedan Caperio flyttande från Solna till vår kommun för tre år sedan. Att spela derbymatch mot just solnalaget AIK har därför en särkild betydelse och dynamik. Spelarna var verkligen taggade även om Caperio Täby började lite trevande och stillastående i första perioden. De revanscherade sig dock i de två avslutande perioderna och dominerade dessa trots matchstraff och en femminutersutvisning i mittenperioden.

Grattis till segern! Nu är Caperio Täby i serieledning.

Bara 3,7 procents skillnad mellan blocken

Enligt Skops senaste opinionsmätning skiljer det bara 3,1 procent mellan Alliansen och vänsterkartellen, 43,2 mot 46,9 procent. Avståndet mellan blocken har under månaden minskat med 3,7 procentenheter. Den stora skillanden från mätningen förra månaden är att moderaterna går fram med 2,5 procentenheter medan vänsterpartiet rasar med 2,3. Moderaternas tangerar därmed valresultatet.

Vi ser nu resultatet av en handfast och gedigen hantering av den finansiella krisen och lågkonjunkturen från Alliansens sida. Det är tryggt med Anders Borg som kompetent finansminister. Vänsterkartellen har ingen trovärdighet när det gäller ekonomi och finanser.

Läs mer i SvD.

söndag 30 november 2008

Borg styr ekonomin med säker hand

Göran Eriksson tar i SvD idag upp företeelsen med att en lång rad organisationer och personer kräver att finansminister Anders Borg vidtar ytterligare åtgärder för att motverka den finansiella krisen och lågkonjunkturen. Bland annat har regeringens rådgivare professor Lars Calmfors luftat tanken på att tillfälligt sänka momsen för att öka farten i ekonomin genom ökad köplust.

På moderaternas Framtidskonvent konstaterade dock Anders Borg i sitt tal igår att en sådan åtgärd är extremt dyr, kostar mellan 150 och 400 miljarder kronor, och får marginell inverkan på sysselsättningen. Alla råd från experter är inte alltid de mest övertänkta. Det finns andra instrument som ger betydlgt bättre effekt. Exakt vilka arbetas det intensivt med på finansdepartementet.

Nu är emellertid regeringen inte overksam. Långt där i från, bland de absolut bästa inom EU i grenen att lägga ansvarfulla och omfattande stimulanspaket som är långsiktigt hållbara. I budgeten för 2009 finns redan 30 miljarder i stimulansåtgärder. Inte minst det viktiga tredje steget i jobbskatteavdraget. Anders Borg konstaterade också att det inte skulle vara särskilt smart att fyra av alla åtgärder omedebart bara för att allehanda potentater och organisationer käner att de vill få lite uppmärksamhet. Det blir en lång bister vinter.

Anders Borgs tal i går på konventet var bland de absolut bästa jag hört. Det blir inte lätt för Tomas Östros att ta initiavet. Lång brant uppförebacke är det med ballast bestående av de ekonomiskt oansvariga Lars Ohly och språkrören.