lördag 29 november 2008

Framtidskonventet slut

Vår statsminister Fredrik Reinfeldt gick i sitt tal igenom alla de områden som Framtidskonventet arbetat med. Mijlö, äldreomsorg, sjukvård, utanförskap, barnomsorg och fler i arbete är de områden där moderaterna ska flytta fram positioner och formulera en ny politisk agena. Valet 2010 är målet med dessa förflyttningar och förändringar. Men det handlar också om att på allavar koncentrera sig på delvis nya områden, att ta i itu med allvarliga samhällsproblem.

Rättvisa, sammahållning och ansvarstagande kommer att blir honnörsord i valet.

Fredrik Reinfeldt avslutade med att säga att Framtidskonventet är en hållplats på vägen till valet 2010.

Seger för decentraliserad barnomsorg

Stockholmsbänken fick starkt gehör för våra invändningar mot centralismen i avsnittet om barnomsorg. Besluten blev därför acceptabla tycker jag. Stort tack till Gunnar Oom och Paul Lindquist som gjort ett styvt jobb i att göra dessa ändringar möjliga.

Jag är citerad på Ekot från debatten.

Anders Borg är ett geni

Sista punkten på föredragningslistan på Framtidskonventet var den del som Anders Borg har varit ansvarig för. Arbetsgruppen haft ansvar för jobb, välfärd och kunskap. Anders Borg höll ett helt fantastiskt inledningsanförande i högt tempo. Efter 30 år i politiken kan jag säga att vi i modern tid inte haft en så lysade och kompentent finansminister. Jag vill inte ta i med överord men det är ett faktum. Den ekonomiska polltik som Alliansregeringen står för är stabil och det slarvas inte med finanserna. Tvärt om står Anders Borg mot alla de krafter som nu vill vidta åtgärder som långsitigt är förödande för den statens ekonomi. Nu gäller sunda statsfinanser och väl utarbetade förslag som får störst effekt för att motverka lågkonjunkturen.

Nu talar statsminister Fredrik Reinfeldt.

Monas självmål

Dick Erixons blogg finns i idag en lysande beskrivning om ännu ett politiskt självmål av Mona Sahlin. I World Economic Forums jämställdhetsindex har Sverige fallit några platser. Detta fick Mona Sahlin att skicka ett indignerat pressmeddelande där hon fördömande ordalag kritiserade Alliansregeringen.

Om Mona Sahlin läst rapporten lite mer noggrant hade hon inte skickat pressmeddelandet. Den avsåg jämstäställdhetsindex för året 2006, det vill säga hon fördömer sig själv i sitt uttalande. Mycket lustigt.

Framtidskonventet dag 2

Sedan 08.30 har vi diskuterat det kommunala området. Det i särklass mest uppmärksammade delen har hittills varit avsnittet om barnomsorgen. Här finns en tydligt skiljelinje mellan arbetsgruppens texter och förslag gentemot exempelvis ombuden från Srockholm och Skåne med stöd från olika delar av övriga landet. Många talare vänder sig mot den centralistiska detaljstyrning som arbetsgruppen föreslår.

Just nu har redaktionskommitténs ordförande Beatrice Ask äntrat talarstolen och föreslår en lång rad kompromisslösningar inom avsnittet barnomsorg.

fredag 28 november 2008

Framtidskonventet fortsätter

Enigheten kring sjukvårdsfrågorna gjorde att debatten slutfördes 45 minuter före utsatt tid. Ganska ovanligt på möten där partiets samlas på natioenll nivå. Tvärt om brukar debatterna dra ut på tiden rejält. Men incke så när det gäller sjukvården. Ordföranden i denna arbetsgrupp, Filippa Reinfeldt, gjorde en mycket gedigen inledande framställning vilke kanske lade grunden till den hovsamma debatten. Nu har konventet övergått till att debattera intergation. Även inom detta politiska område är de flesta överens om att arbetsgruppen under ledning av socialborgarrådet Ulf Kristersson har gjort ett bra jobb. Mest lovord alltså.

Annat blir det i morgon bitti när barnomsogen ska debatteras. Då kommer debattvågorna gå höga. Arbetsgruppen föreslår långtgående inskränkningar i det kommunala självstyret. När många kommuner i exempelvis Stockholmsregionen har valt att skapa en långtgående valfrihet där föräldrar och fristående utförare tillsammans skapar en bra barnosmorg som ser väldigt olika ut, vill arbetsgruppen skapa centrala regeler för alla förskolor. Detta är omodernt och jag påminns om socialdemokratiska kvinnoförbundet som under ledning av Maj-Lis Lööf och Margareta Winberg på 80-talet som drev liknande centalistiska tankar. Vi får se hur det går i morgon.

Ewa Björling har rätt

Handelsminister Ewa Björling kräver i en debattartikel i Aftonbladet att diskrimineringen av svensk snusexport inom EU måste ändras. Även SvD tar upp frågan. Jag delar helt hennes uppfattning. Självklart måste förétag i Sverige få exportera snus till övriga EU-länder. Vi ska inte ha handelshinder inom EU.

Det finns dock inom EU en märkligt förbudsinställning till snus, de vill förhindra en utbredning. Men det är väl mycket bättre att fler människor slutar röka och övergår till snus om de måste. Är det månde cigarettlobbyn som har för stort inflytande över byråkraterna inom EU? Kör hårt Ewa!

Framtidskonventet har inletts

Moderaternas framitdskonvent inleddes idag på Star Hotell i Sollentuna. Första talare var partisekreterare Per Schlingmann som talade om förändring, ständig förändring. Ett parti måste ständigt förändras eftersom verkligheten förändras. Moderaterna måste ta samtidens problem på allvar och ge svar på människornas frågor.

Direkt efter Per Schlingmann startade delen om framtidens sjukvård. Första talare i denna del är just nu Filippa Reinfeldt som är ordförande i den arbetsgrupp som är ansvariga för utvecklingen av sjukvårdspolitiken. Hon talar sig varm för en ny patienträttslagstiftning.

torsdag 27 november 2008

Peter Wolodarski politisk redaktör på DN

Jag tycker att ledningen för DN har gjort ett utmärkt val när de i morgon utser Peter Wolodarski som ny politisk redaktör för tidningen. Äntligen får Sveriges största morgontidning en marknadsliberal tänkare som främsta politiska härförare. Under årens lopp har Peter Wolodarski enligt min uppfatningen varit den stora behållningen vid läsande av DN:s ledarsida och han har varit saknad under sin tid i USA. Även i Resumé går det att läsa om den kommande utnämningen.

Mona utan trovärdighet

I dag skriver Mona Sahlin på Brännpunkt att Sverige behöver en räddningsplan. Problemet med oppositionsledarens uppmaning är att det redan finns en räddningsplan och den uppgår till 32 miljarder kronor. Den innehåller bland annat sänkta inkomstskatter riktade till låg och medelinkomststagare vilket är en bra åtgärd eftersom den ökar hushållens disponibla inkomst. Detta är socialdemokraterna motståndare till, istället vill de tillbaka till den gamla bidragspolitiken.

Det finns från Alliansregeringen beredskap för mer, men det skulle vara direkt oansvarigt att skjuta rakt ut i mörkret. Innan något vet vilka ytterligare instrument som ger bästa utfall är det orimligt att slösa bort våra gemensamma resurser. Det gäller att ha is i magen när det från alla håll ropas på stödåtgärder.

Dessutom saknar Mona Sahlin all form av trovärdighet i arbetsmarknad- ekonomi- och finanspolitik. Socialdemokraterna har motsatt sig regeringens jobbpolitik som skapat 170 000 abetstillfällen de senaste två åren. På grund av Alliansregeringen strategiska omläggning av politiken står vi förhållandevis starka att möta den djupa nedgången de kommande åren.

Jag känner mig trygg med Fredrik Reinfedlt och Anders Borg, de har bevisat sin kompetens. Vänsterkartellen kan inte ens komma överens om hur de ska samarbeta.

onsdag 26 november 2008

M störst i Stockholm och Malmö

Expressen publicerar ikväll material från TT om en hemlig opinionsmätning om visar att moderaterna är störst i både Stockholm och Malmö. Mätningen bekräftar det socialdemokratiska raset som vi sett under hösten. Det nya är att det främst är bland männen som socialdemokraterna tappar stort. Det gäller generellt, men särskilt i Stockholm där moderaterna får stöd av hela 39 procent (+10) av männen samtidigt som socialdemokraterna landar på låga 26 procent (-6). Tidigare mätningar har redan visat att moderaterna är störst i Stockholm, men att samma situation råder i Malmö är lite av en sensation.

Läget visar att socialdemokraterna har kört vilse och just nu inte har någon verksam strategi för att ta sig ur em allt mer prekär situation. Taffligt agerande i samarbetsförsöken inom vänsterkartellen samtidigt som Mona Sahlin inte har något att tillföra arbetet med att hantera finanskrisen och lågkonjunkturen kostar. Lars Ohly kommer att se till att tillståndet består.

Återremiss i landstinget

Efter två dagars budgetdebatt i Stockholms läns landsting begärde socialdemokraterna minoritetsåterremiss och fick med sig den övriga oppsitionen. Ett nytt budgetmöte måste inkallas in i december. Enligt socialdemokraterna handlar det om att ersättningen till sjukhusen blev klara först i måndags och att det därför inte exakt finns refererat i budgetmaterialet med rätt uppräkningsprocent. Pengar till nivåhöjningen på 500 mkr finns dock centralt så det är en teknisk fråga.

Icke desto mindre kände sig oppositionen föranledd att ägna sig åt demontrationspolitik genom att belasta skattebetalarna med ytterligare en halv miljon som ett extra sammanträde kostar i landstinget. Precis som socialdemokraterna i Täby föreslår socialdemokraterna i landstingen en skattehöjning med 17 öre. Det skulle sammanlagt bli en upptaxering på 34 öre för invånarna i Täby om socialdemokraterna fick bestämma. Men det får de som tur är inte. Skattehöjningar är inte vad vi behöver i dessa finansiellt oroliga tider, de skulle bara spä på lågkonjunkturen eftersom människor får mindre pengar att spendera.

Läs mer om debaclet i landstinget i SvD.

tisdag 25 november 2008

Nu är budgetdebatten över

Årets budgetdebatt tog endast 14,5 timmar. Så nu är den avklarad. Moderaternas budgetförslag gick igenom på alla punkter (surprise!). En välbalanserad budget och verksamhetsplan enligt min uppfattning. Oförändrad skatt och en buffert för att parera den osäkra period vi har framför oss. Satsningar på barnomsorg (ökade resurser och pedagogisk utveckling), skola (pedagogisk utveckling)och äldreomsorg (utbyggnad av boenden). Genomförande av planerna för byggande av nya idrottshallar och ridskola, ett eftersatt område i Täby.

Ett tack till alla inblandade för en gedigen genomgång av den skattefinansierade verksamheten i Täby.

Ett särskilt tack till presidiet och tjänstgörande personal för en god insats med gott humör och ordning och reda.

Vi har nu bordlagt de sju ärenden som berör Täby Centrums utveckling i väntan på att besluten ska tas den 26 januari.

Kvällen avslutas nu med debatt om tre motioner och eventuellt två interpellationer.

Och nu vuxen- och gymnasienämnden

Den fråga som brukar vara mest debatterad är att Täby har en skolmåltidsavgift inom gymnasieskolan. Så även denna kväll. Eleverna betalar 13 kronor per dag för sin lunch om de väljer att äta på skolan. Vi vet att kostnaden inte är avgörande för om eleverna väljer att äta lunch i skolan. Istället handlar det om ordning och reda i matsalen, matens kvalitet, trängsel och så vidare. En måltidsavgift höjer självklart respekten och kvaliteten eftersom man uppnår förbättringar på alla de punkter som är ett problem med fria luncher. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och det finns således ingen lag som ger kommunerna skyldighet att servera gratis lunch. Vi tycker att den ordning vi har i Täby är bra.

9B på Skarpängsskolan bäst i Sverige

Klass 9B på Skarpängsskolan vann DN´s nutidsorientering i hård konkurrens. Klassen uppnådde poängen 24,33 vilket med god marginal slog tvåan, Ljungenskolan i Skanör med poängen 21.25. Vilken fantastiskt roligt nyhet som den intresserade kan läsa mer om i Täby Danderyds Tidning.

Särskilt roligt är det att läsa med tanke på den debatt som just nu pågår under budgetfullmäktige där oppositionen är väldigt upprörd och tveksam till den pedagogiska kvaliteten inom skola och förskola i vår kommun. De har fel. Vi håller högsta kvalitet.

Detaljerad debatt om skola och förskola

Detaljeringsnivån i debatten kring skola och förskola är fantastisk denna afton. Oppositionen kräver fördjupningar inom snart sagt varje område. Jag drar slutsatsen att de inte hittar tillräckligt bra argument för att vara riktigt kritiska. Sanningen är ju att vi har en mycket väl fungerande skola och förskola. Skolverket och våra förskoleinspektörer granskar verksamheterna och de anser att vi håller en mycket hög kvalitet. Detta bekräftas också av att eleverna i Täby ur ett sverigeperspektiv når mycket bra resultat i skolan.

Nu är det matpaus mitt i debatten kring barn- och grundskolenämnden. Det hade varit bättre att slutföra denna debatt och ta paus efteråt, innan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar vid.

Socialnämnden avklarad - skolan igång

Efter nästan två timmar avslutades debatten om socialnämndens områden. Tre voteringar följde där resultatet var givet. I en votering röstade socialdemokraterna för en ledamot som inte befanns sig i lokalen. Efter påpekande från min sida ströks givetvis denna röst och resultatet i omröstningen blev 34-26 istället för 34-27. Jag travisterar den gamle kommunistledaren CH Hermansson; någon j-a ordning måste det vara i en fullmäktigeförsamling.

Jag säger grattis till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne som på ett föredömligt sätt skötte debatten fram till beslut.

Så har dag 2 startat

Eftermiddagen har nu startat med behandlingen av socialnämnden. Det dröjde inte många minuter förrän socialdemokraten Ulf Brynell inledde sin sedvanliga och mångordiga klagan över allt som är privat. Han blanda fakta med tredjehanduppgifter och sedan med hur många slagningar man kan få fram vid en sökning på Internet. Resultatet blir osammanhängade och det är inte helt lätt att följa den röda tråden.

Det råder inget tvivel om att äldreomsorg inte är en enkel sak att bedriva. Om dett vittnar flera händelser de senaste veckorna. Inte minst skandalen på det kommunala äldreboendet i Halmstad där de boende tvingades gå till sängs redan runt 14-tiden för att de anställda skulle se såpor på teve är ett exempelpel på detta. Uppenbart har inga rutiner fungerat där. En liknande skandal inträffade på samma boende 2005. Drygt tre år senare avslöjas en liknande skandal. Kommunen har inte haft kapacitet att att agera på ett adekvat sätt.

Här i Täby har problem uppmärksammats på nybyggda Åkerbyvägen 2 som drivs av Attendo. En boende hittades av en anhörig långt in på eftermiddagen i sin säng. Under hela dagen hade ingen personal varit inne i rummet. Detta är självklart oacceptabelt. En av flera skillnad från fallet i Halmstad är att Attendo har en rapportering som fungerar. Alla avvikelser kommer kommunen till del. Så har det inte fungerat i Halmstad.

Patrik Hamilton (m) förklarade förtjänsfullt för Ulf Brynell hur viktigt det är med avvikelserapportering.

måndag 24 november 2008

Slut dag 1

Efter en delvis hård debatt kring kultur-och fritidsfrågor avslutades kvällen 23.14 med att klubban dunkades i bordet efter det sista visa beslutet. Nu hoppas jag kunna koppla av genom att titta på ett avsnitt med favoriten Seinfeld.

Ett antal beslut

Under punkten budget och verksamhetsplan har hitills beslut tagits om övergripande frågor, kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och Södra Roslagens miljö- ch hälsoskyddsnämnd. Jag gör nu bedömningen att dagens sista område blir kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att socialnämnden, barn- och grndskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt finansfrågor kommer att behandlas i morgon.

Det är många debattörer kvar på listan under kultur- och fritidsnämnden och de kommer med all säkerhet fylla upp tiden fram till 23.00 då fullmäktiges ordförande Jan Rosenberg förväntas klubba av mötet för dagen. Jag hoppas att vi hinner ta besluten för denna nämnd innan hemgång.

Bra inlägg av Camilla Aspegren (m)

Nyss talade ledamoten i kultur- och fritidsnämnden Camilla Aspegren (m) om hur nöjd hon är över att vi nästa år inför en peng inom musikskolan och därmed bredddar verksamheten till alla som vill spela. Genom en upphandling kommer eleverna få tillgång till betydligt fler musiklärare och det nya systemet innebär att dagens kö till musikundervisningen tas bort och alla som vill får ta del av musikundervisning.

Kultur- och fritidsnämnden igång 21.30

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Fredrik Schulte (m) inlede debatten på detta område med en resumé över alla de satsningar som genomförs och kommer att genomföras under innevarande mandatperiod. Under 2009 startar byggandet av en idrottshall vid Byängsskolan, en badmintonhall vid Bergtorpsskolan och en ridanläggning vid Karby. Dessutom har vi redan rustat upp Tibblevallen och vi har byggt fem konstgräsplaner. Två nya omklädningsrum kommer att byggas vid konstgräsplanen i södra Hägernäs samt vid Tibblevallen. Vi kommer under året att starta en utredning om vad ska göras med Sportcentrum och Tibblebadet som är stort behov av en omfattande renovering.

Folkpartiet har glömt att ta med sitt nej till inkomstförstärkningar i sin budget och förbrukat dem ändå varför den redan från början är underfinansierad.

Besparingar på kommunikation

Folkpartiet och kristdemokraterna vill dra ned på kommunens centrala kommunikation med cirka 60 procent, 2,5 mkr. Intressant nog brukar det oftast heta att vi inte informerar och kommunicerar tillräckligt mycket. Nu vill alltså dessa partier i praktiken avskeda tre av fyra medarbetare på kommunikationsavdelningen. De verkar inte ha klart för sig vad desa arbetar med. Det handlar om att förmedla demokratiska beslut tagna i exempelvis fullmäktige. De publicerar exmpelvis information varannan vecka i Mitt i Täby. Att dra ned kommunikationsinsatserna till ett minimum är verkligen inte rätt väg att gå när flödet av information blir allt viktigare.

Ska Täby arbeta med en vision

Det pågår en intressant diskussion om Täbys vision som vi tillsammans med de fem övriga kommunerna i nordöstra Stockholm. Folkpartiet är som vanligt ambivalenta. Jag tycker att det är tråkigt att vissa inte orkar stå fast vid de beslut de tidigare har varit med och tagit.

Folkpartiets budgetförslag innebär att skatten måste höjas med mellan 6-11 öre 2010 eller att de måste föreslå besparingar.

Socialdemkraternas gruppledare Conny Fogelström kunde inte svara på hur de skulle hantera det stora hål i budgeten som partiets förändring av fastighetsskatten skulle innebära. På riksnivå har partiet företagit att fastighetsskatten ska förstatligas men inte företagit någon kompensation till kommunerna. För Täbys del innebär det att vi tappar 80 mkr. Dessutom har de inte föreslagit någon kompenation för de höjda arbetsgivaravgifterna de föreslagit. Där förlorar vi ytterligare minst 13 mkr.

Budgetdebatten i gång

Debatten handlar mycket om den finansiella krisen och hur den påverkar den kommunala ekonomin i Täby. Jag har konstaterat att Täby ekonomi ser stabil ut framöver men samtidigt måste vi bereda oss på att det kommer att bli tuffare. Nästa hållpunkt är den progos över ekonomin nästa år som Sveriges kommuner och landsting presenterar den 18 december. Men de prognoser som hittills presenterats under hösten visar trots allt att vi 2009 kommer att landa i ett överskott på 33 mkr. Under 2010 ser vi ut att nå ett nollresultat med oförändrad skatt.

Alla föreslår oförändrad skatt utom socialdemokraterna som vill höja med 17 öre 2009. Alla partier är positiva till fjärrvärmeutbyggnad med produktion i Hagby.

Budgetfullmäktige startar kl. 15.00

Sitter och funderar på mitt inledningstal när budget- och verksamhetsplanen ska diskuteras i fullmäktige med start klockan 15.00 i eftermiddag på Täby Park Hotell i konferenslokalen New York. För säkerhets skull fortsätter vi med ytterligare en dags förhandlingar i morgon. Det har visat sig att denna pratglada församling inte kan komma till beslut om budget- och verksamhetsplan under en kväll utan det krävs två. Vi skulle tagit alla exploateringsbeslut kring Täby Centrum med det är som jag skrivit tidigare uppskjutet i två månader. Därför blir rimligen tidsåtgången för detta tvådagarsmöte något kortare.

Jag kommer i min inledning att ta upp Täby kommuns stabila ekonomiska läge tack vare en moderat majoritet som inte i onödan drar på skattebetalarna nya utgifter. Vi ska i dessa tiden vara glada över att vi har en förhålladevis liten kommunal kostym. Jag kommer också att berätta om att vi premanentar klotterjouren som visat sig framgångsrik och att vi satsar på kvaliteten inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Även den omfattande satsningen på nya idrottshallar och en ny ridskoleverksamhet kommer att beröras.

Jag kommer att ta upp folkpartiet nonchalans gentemot väljarna. Partiets budgetförslag är inte möjligt att rösta på eftersom det inte berett i kommunstyrelsen. Först i samband med att handlingarna skull skickas ut till ledamöterna i fullmäktige dök det upp. Alldeles för sent.