fredag 26 november 2010

37,5 …

… är inte min kroppstemperatur utan Moderaternas resultat i Synovates senaste opinionsmätning som publicerades i dagens DN. Det är den högsta noteringen för Moderaterna under opinionsinstitutets 31-åriga historia. Det är 22 procentenheter mer än vad vi fick i valet 2002. Gapet ned till Socialdemokraterna är 10 procentenheter. Alla opinionsmätningar ska betraktas med en rejäl nypa salt men utvecklingen är onekligen intressant.

tisdag 31 augusti 2010

Ny satsning på barnomsorg

För oss Moderater är valfrihet och trygghet viktigt. Föräldrar är de som bäst kan avgöra vem som kan ge barnen en bra barnomsorg med hög kvalitet och trygghet. I Täby finns det goda möjligheter att hitta barnomsorg med den pedagogik som upplevs bäst för det egna barnet. Genom att vi Moderater de senaste åren har beslutat om, och färdigställt, fyra nya förskolor finns det idag drygt 150 lediga platser inom barnomsorgen i Täby.

25 timmars barnomsorg till barn till föräldralediga
Sedan i våras har vi i Moderaterna genom t ex dörrknackning, tagit kontakt med, och lyssnat på Täbyborna för att höra vad som är viktigt för er. Det finns två återkommande problem som engagerar många föräldrar och som vi är angelägna att lösa. Det är barnomsorg för barn till föräldralediga och barngruppernas storlek. Täbys föräldrar efterfrågar en möjlighet till mer än 15 timmars barnomsorg för syskon när de är hemma och är föräldralediga. Vi har verkligen tagit det till oss och tycker det är viktigt att alla kan välja det som passar dem bäst. Därför vill vi att barn till föräldralediga ska ges möjlighet till 25 timmars barnomsorg per vecka.

Barngruppernas storlek
Vi vill att det vid tillsyn ska göras en professionell bedömning vad gäller barngruppernas storlek. Det är svårt att sätta ett generellt tak utan hänsyn måste tas till personalens kompetens, den aktuella barngruppens sammansättning och lokalernas utformning.
Det är viktigt att alla barn blir sedda och lyssnade på, känner sig trygga och att alla barn får en pedagogisk grund för att lära sig läsa, skriva och räkna.

Hög kvalitet
I Täby har vi en gedigen modell för att granska och följa upp kvaliteten inom barnomsorgen men vet att den kan utvecklas och bli bättre. Det är angeläget att en förälder som upplever att det känns otryggt, eller att kvaliteten försämras, omedelbart kontaktar tillsynsansvariga så att åtgärder kan vidtas. I Täby finns idag tre tillsynsansvariga pedagoger som säkerställer att barnomsorgen i Täby håller en hög kvalitet och ser till att eventuella brister omedelbart åtgärdas.

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet
Vår ambition är att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet. Barnomsorgen i Täby är oerhört viktig för våra barn och det är här som grunden för all fortsatt inlärning läggs.

• Vi kommer att erbjuda barn till föräldralediga 25 timmars barnomsorg per vecka från den 1 januari 2011
• Vi ska tillföra mer resurser för att minska barngruppernas storlek.

måndag 9 augusti 2010

Valrörelsen är igång

Att valrörelsen är igång märks inte minst genom det faktum att utspelen i riksmedia står som spön i backen. Efter Almedalen tog rikspolitiken och politiska journalister en välbehövlig paus. Men nu är alla på plats igen. Allt talar för att det blir en knallhård kamp ända in i mål. Alliansen har dock ett försprång i samtliga opinionsmätningar, en trend som har hållit i sig under sommaren och som startade i mitten av maj. Nu handlar det om att vara offensiv hela vägen och inte låta vänsterkartellen få initiativet.

En omständighet som verkligen talar till Alliansens fördel är det mycket höga förtroende som Fredrik Reinfeldt och Ander Borg åtnjuter. Vänsterkartellen har inget att sätta emot i detta avseende. Frågan som mittenväljarna förmodligen ställer sig är: varför byta ut det radarpar som hanterar den globala krisen och lågkonjunkturen bäst i Europa? Svaret borde rimligen bli att det lutar åt att inte byta till en vänsterkartell där gamla kommunistpartiet får avgörande inflytande. Inte minst mot bakgrund av den skattechock som då kommer att drabba oss alla.

Själv var jag också på plats i Visby. Almedalen var välfylld under söndagskvällen när Fredrik Reinfeldt höll sitt tal. En viktig poäng i talet var att Moderaterna tar ett helhetsansvar, det vill säga vi företräder allmänintresset och inte särintressena. Jag tror att det är en framgångsrik strategi.

måndag 3 maj 2010

Folkpartiets underskottsekonomi

Under fullmäktige i måndags kväll hade vi en särskild gruppledarrunda om planeringsunderlaget för budget 2011 och 2012. Efter den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting har vi en situation just nu som pekar mot ett underskott på 16 mkr 2011. Prognoserna har de senaste två åren hela tiden visat att de verkligt svåra åren för kommunerna i kölvattnet av den globala finanskrisen och lågkonjunkturen är 2011 och 2012. Därför var det nödvändigt att arbeta med det metodutvecklings-, effektiviserings- och besparingsprogram som vi tog beslut om på försommaren 2009 och som omfattar 110 mkr under tre år. Täbyalliansen, Moderaterna och Kristdemokraterna, har genom detta program tagit kommandot över ekonomin och skapat förutsättningar att undvika underskott under de kommande två svåra åren.

Debatten handlade dock mest om det omfattande underskott som Folkpartiets ekonomiska politik innebär. Folkpartiets budget för 2010 innebär kostnadsökningar som ger ett underskott 2011 på 90 mkr, vilket motsvarar en skattehöjning på 60 öre. Problemet för Folkpartiet är att de inte orkar prioritera utan lägger mer skattepengar på det mesta. Detta är inte möjligt om man samtidigt driver linjen om oförändrad skatt. Folkpartiets ekonomiska upplägg saknar trovärdighet, är inte ansvarsfullt och leder till skattehöjningar.

Medfinansiering

Inte sällan är politik underhållande. Nu senast när det gäller kommunal medfinansiering av infrastrukturprojekt. I mars förra året beslöt Alliansregeringen att införa en ny princip som innebär att alla infrastrukturprojekt ska medfinansieras av kommuner och landsting. I samma veva förhandlade vi i Täby med vägverket om en tidigareläggning av de omfattande ombyggnaderna av motorvägsavfarterna Roslags Näsby och Viggbyholm. Genom en medfinansiering som omfattar 40 mkr vinner vi cirka åtta år och byggstart är 2012. Socialdemokraternas gruppledare Conny Fogelström var emot detta beslut och hänvisade till att Mona Sahlin lovat att staten kommer att betala alla infrastruktursatsning fullt ut om vänsterkartellen skulle vinna valet 2010.

I debatter med Conny Fogelström konstaterade jag att ingen regering kommer att återgå till den gamla principen att staten tar alla kostnader. Men Conny Fogelström stod på sig och hävdade att det är principiellt fel att kommuner ska betala. Jag konstaterar att Socialdemokraterna nu har ändrat uppfattning. När vänsterkartellen häromdagen presenterade sin ofinansierade infrastrukturpolitik var det plötsligt en given sak att kommuner och landsting ska medfinansiera, ännu ett sviket löfte från Socialdemokraterna således. Nu ställer jag mig frågan, vem fick rätt? Jag eller Conny Fogelström?

Behöver jag tillägga att Folkpartiet i Täby har samma uppfattning som Socialdemokraterna hade fram till i tisdags, det vill säga att avfarterna ska byggas om först runt 2020 eftersom kommunal medfinansiering är otänkbart!

Lustig dans bland ledande landstingssossar

Sosseeliten har bestämt att kommunalrådet i Nynäshamn Ilja Baltjan nu tar över som gruppledare för Socialdemokraterna i landstinget. I ett försök att rivstarta deklarerade han att oförändrad skatt gäller för nästa mandatperiod och att han vill se en sänkning i slutet av perioden. Dessutom vill han ta 800 mkr från SL och använda pengarna till barnsjukvård. Dessvärre har han inte förankrat dessa åsikter bland övriga Socialdemokrater. I ett fantastiskt underhållande inslag i ABC framstod oenigheten i all sin nakenhet. I ett försök att visa enighet hade Ilja Baljan och landstingsrådet Dag Larsson bjudit in ABC. Roskindad vidhöll Ilja Baltjan sin politiska linje medan Dag Larsson sittandes bredvid hävdade att denna linje var omöjlig. Nu är frågan avgjord. Dag Larsson vann. Det blir inte sänkt skatt, det blir inte ens oförändrad skatt, det blir en höjd skatt med 17 öre. Ilja Baljan är överkörd av Stockholms Arbetarekommun, denna fina förening som redan Per Albin Hansson kallade helvetets förgård.

Choklad het i den politiska debatten

Kommunminister Mats Odells försynta metafor för vänsterkartellens politik har fått den socialdemokratiska eliten att ta till brösttoner. Men chokladmetaforen är effektiv som beskrivning av vänsterkartellens ekonomiska politik; vidlyftiga löften på kredit som kommer surt efteråt i form av skattehöjningar.

måndag 26 april 2010

Invigning av seniorcenter


Socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M) och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) höll tal vid invigningen av seniorcenter som är inrymd på plan i Täby sjukhus/Tibblehemmet. Det var mycket folk, glad stämning och kaffe med tårta.

torsdag 22 april 2010

Förbifarten - vänsterkartellens haveri

Jag är knappast förvånad över den senaste händelseutvecklingen inom vänsterkartellen. Att de interna motsättningarna kring infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen ska lösas i en ny orimlig folkomröstning, om de skulle hamna i regeringsställning, är symptomatiskt för vänsterkartellen. Det har vi lärt oss den hårda vägen tidigare. Vänsterpartierna har en grumlig syn på demokrati i samband med folkomröstningar. De vill styra innehållet, det vill säga texterna, på valsedlarna så folka ska rösta ”rätt”. Så var det när innehållet skulle formuleras i folkomröstningen om biltullar, så är det när de vill folkomrösta om förbifarten.

Mona Sahlin är så kraftlös att hon accepterat ett upplägg där förbifarten ska ställas rak av mot kollektivtrafik som om en sådan utvecklig är trolig eller verklighetsbaserad. Så är det givetvis inte. Det ena utesluter inte det andra. Tvärt om måste både förbifarten och kollektivtrafiken utvecklas parallellt. Så ser också innehållet i Cederschiöldöverenskommelsen ut. En överenskommelse som efter omfattande vedermödor landat och som långsiktigt löser en hel del av de trafikproblem som idag utgör ett hinder för en ännu bättre tillväxt i regionen. Ett exempel på en viktig kollektivtrafiksatsning är utvecklingen av dubbelspår på Roslagsbanan som ingår i paketet. Denna är dessutom tack varje Alliansmajoriteten i landstinget tidigarelagd vilket är mycket ovanligt när det gäller satsningar på spårbunden kollektivtrafik.

Ett särdrag som kännetecknar extrema partier och rörelser som hänvisar till omständigheter som inte går att belägga är att allt är svart eller vitt. Mona Sahlin har parat ihop sig med två sådana partier vilket är illa. Än värre är att socialdemokraterna låter dessa verklighetsfrånvända partier diktera villkoren för äktenskapet. Resultatet är att vi som bor och verkar i Stockholmsregionen kan känna oss fullständigt överkörda. En folkomröstning om förbifarten innebär att hela Cederschiöldöverenskommelsen börjar rämna. Detta är mycket negativt för både bil- och kollektivtrafikresenärer. För att inte tala om den tunga trafiken.

En intressant aspekt på folkomröstningen är att den sannolikt är olaglig och strider mot grundlagen eftersom upplägget kör över det kommunala självstyret. Det är kommuner och landsting som har makten att besluta om folkomröstningar. Nu vill vänsterkartellen att riksdagen med lag ska tvinga Stockholmsregionen till en folkomröstning. I svepande ordalag påstår Mona Sahlin att det går att stifta en sådan lag, det har hon kollat med ”personer som är grundlagskunniga”. Eftersom de mest insatta experterna har sågat förslaget undrar jag om inte de grundlagskunniga som Mona Sahlin hänvisar till är några politruker på Sveavägen 68, inte så värst trovärdigt.

Utöver haveriet med infrastrukturen haglar förolämpningarna från vänsterkartellen mot de boende i Täby. Återinförande av fastighetsskatten, höjda inkomstskatter, ny förmögenhetsskatt, avskaffade av RUT-avdraget, kraftigt höjd bensinskatt, höjd kommunalskatt (i Täby innebär socialdemokraternas föreslagna kostnadshöjningar minst 70 öre i höjd skatt nästa år) för att återge några exempel där udden är riktad mot oss. Då har vi ännu inte fått besked om hur mycket mer Stockholmsregionen ska tvingas betala i skatteytjämning med en vänsterregering. Sammantaget innebär detta att skattechock bara är förnamnet. I vanlig ordning tycker alltid vänsterpolitiker att de är bättre skickade att ta hand om våra inkomster än vi själva.

Försöket att släta över den interna splittringen inom vänsterkartellen med en orimlig folkomröstning visar att de inte är regeringsdugliga. Ingen insats är för liten när det handlar om att förhindra en vänsterregering efter höstens val.

Bättre med underskott än överskott?

En av Folkpartiets toppkandidater till kommunfullmäktige har författat en insändare i lokaltidningen. Där hävdas att det underskott som ständigt alstrades i kultur- och fritidsnämnden under förra mandatperiodens folkpartistiska ordförandeskap är att föredra framför det överskott som utvecklats under senare tid med en moderat ordförande.

I sanning ett märkligt förhållningssätt till ekonomi och de skattepengar som medborgarna har ställt till förfogande. Men helt i linje med den underskottspolitik som Folkpartiets budgetförslag för 2010 utgör.

Täby får högsta rating – igen!

Jag har ofta återkommit till att Täby är en välskött kommun med ordning och reda i ekonomi och verksamheter. Stabilitet och hög kvalitet skulle man också kunna säga. Standard & Poor’s, ett av världens ledande ratinginstitut, har nu publicerat sin rapport över företags, kommuners och landstings rating. Täby kommun placeras återigen i kategorin AAA, vilket står för ”extremt god kapacitet att möta finansiella åtaganden”.

Täby kommun bedöms ha ”en mycket god kapacitet att i tid möta aktuella betalningsförpliktelser”. Samtidigt bedömer Standard & Poor’s Täby kommuns utsikter som stabila, vilket innebär att ratingresultatet sannolikt inte kommer att ändras.

I skarp kontrast mot denna stabila utveckling som Alliansen i Täby, Moderaterna och Kristdemokraterna, står bakom föreslår oppositionen i sina budgetalternativ kraftiga kostnadsökningar. Folkpartiets och Socialdemokraternas ekonomiska politik i Täby leder till sämre betalningsförmåga och framtidsutsikter samt skattehöjningar. Det duger inte om de gör anspråk på att vara ansvartagande.

Årsredovisning 2009

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte behandlades årsredovisningen för 2009. Den generella bedömningen måste bli att det gångna året utvecklades på ett fantastiskt sätt. Det ekonomiska resultatet på nästan 160 mkr i överskott var det nog ingen som hade förväntat sig med tanke på den djupgående globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Självklart har Alliansregeringens framgångsrika ekonomiska politik under denna turbulenta period varit en bra draghjälp. Men vi har också anpassat kostymen till den verklighet med kraftigt dämpade skatteintäkter som dessvärre drabbat kommunerna i kölvattnet av den ekonomiska krisen. Det är glädjande att verksamheterna visar ett överskott.

Jag kan också konstatera att utvecklingen inom de skattefinansierade verksamheterna förbättrats trots krisen. Kvaliteten har stärkts och vid en sammantagen bedömning är måluppfyllelsen god inom kommunens verksamheter.

söndag 28 mars 2010

Nya hemliga möten?

Socialdemokraternas gruppledare Conny Fogelström får ständigt omfattande uppmärksamhet i partiets kampanjblaska Stockholmstidningen. Förra numret toppas av nyheten att Conny Fogelström tror på en majoritet efter valet mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet. Jag förmodar att han återigen har varit i kontakt med nämnda partiers gruppledare och att de haft hemliga möten på samma sätt som i höstas för att i lönndom smida ränker.

Att Conny Fogelströms sista halmstrå är en koalition med alla partier från Västerpartiet till Folkpartiet är förståeligt, men är verkligen de två ickesocialistiska partierna intresserade av en sådan konstellation? Jag tror inte att väljarna i Täby ser socialistisk inflytande som en lämplig utveckling. Tvärt om är stödet för Alliansen närmast totalt.

Moderaterna och Kristdemokraterna har, som jag skrivit förut, öppnat dörren på vid gavel för Folkpartiet och Centerpartiet till vår gemensamma Allians. Ett problem är dock Folkpartiets ekonomiska politik. Att lägga en underfinansierad budget och höja kostnaderna kraftigt i osäkra tider duger inte. Det är oansvarigt och leder till onödiga skattehöjningar. Dessutom leder Folkpartiets skattehöjningar till mindre frihet för Täbyborna och mer makt åt politiker. Det är fel väg. Ordning och reda i ekonomin måste vara Alliansens signum.

Bengt H Strand - igen

För någon vecka sedan skrev jag om hur en liten klick ur eliten inom socialdemokratin bestämmer hur deras valsedel ska se ut. Conny Fogelström är mycket upprörd över beskrivningen och jag drar slutsatsen att den var mitt i prick. Jag vill förtydliga att Bengt H Strand fick ett erbjudande från det centrala maktcentret inom partiet att stå längre ned på listan. Men tackade nej eftersom det innebar små möjligheter att fortsätta som ledande socialdemokrat inom stadsbyggnad. Min poäng är således att det inte var medlemmarna som fick bestämma över Bengt H Strands öde utan ett litet kotteri i den innersta cirkeln. Inom de borgerliga partierna är det medlemmarna som i provval har den makten.

söndag 21 mars 2010

Konkurrens i Täby centrumBild från Täby centrum där det sedan i fredags finns två apotek nästan bredvid varandra. Skönt att vi har lämnat monopolet och därmed Kuba bakom oss på detta område. Hade vänsterkartellen inte hamnat i oppsotion hade vi tvingats till apotikesmonopolet även i fortsättningen.

söndag 14 mars 2010

Spännande opinionsläge

I Svenska Dagblaet presenteras i dag en ny Sifo-mätning. Allt pekar mot en knallhårt valrörelse. Visserligen skiljer det i mätningen 5 procentenheter till vänsterkartellens favör men mycket kommer att hända under de sex månader som är kvar till valdagen. Fredrik Reinfedlts och Anders Borgs höga förtroende och regeringsduglighet kommer att fälla avgörandet till Alliansens fördel.

Ljusning i kommunernas ekonomi

Den ekonomiska utvecklingen för Täby har förbättrats. När vi tog beslut om budgeten var de ekonomiska förutsättningarna, som alltid, baserade på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos. Täbyalliansens, Moderaterna och Kristdemokraterna, budget innebar ett överskott för 2010 på 28 mkr. Därmed skulle vi klara såväl balanskravet som våra finansiella mål. Sedan dess har SKL levererat ytterligare två prognoser. Dessa innebär att skatteintäkternas utveckling är klart mer positiva och helårsprognosen pekar på ett överskott på 108 mkr. Det är dock viktigt att poängtera att det bara har passerat drygt två månader in på året och generellt gäller försiktighet, osäkerheten med tanke på hur förra året gestaltade sig är stor. För 2011 och 2012 har läget också blivit något bättre och den senaste prognosen från SKL ger vid handen att vi utifrån ett mycket besvärligt läge når ett nollresultat för båda åren.

Jag tycker självklart att utvecklingen är mycket positiv. Men att i detta läge trycka utgiftsknappen i botten skulle vara mycket oansvarigt eftersom kostnadsökningar innebär underskott under 2011 och 2012 under nuvarande omständigheter om det inte handlar om engångssatsningar. Trots detta vill Folkpartiet nu kraftigt bromsa de kostnadssänkningar på 106,5 mkr under tre år som vi beslutade om förra året och därmed öka utgifterna. Detta är allvarligt ur flera aspekter. För det första leder det till omfattande underskott 2011 och 2012 med skattehöjningar som följd. För det andra undergräver en sådan ekonomisk utgiftspolitik det nödvändiga och i grunden mycket positiva förändringsarbete som nu är igångsatt. För det tredje blir vi beroende av bidrag från staten.

Till saken hör nämligen att Täby under 2010 får 80 mkr i tillfälliga stödinsatser från staten. Under 2011 sänks dessa till 24 mkr. Detta är en av orsakerna till att det ekonomiska läget fortfarande ser allvarligt ut kommande år. Med Folkpartiets långsiktiga kostnadshöjningar ökar bidragsberoendet med nödvändighet eller så skulle det bli onödiga skattehöjningar. Jag tycker att det är oansvarigt att stå för en politik som får dessa konsekvenser. Men detta ligger i linje med den ekonomiska politik som Folkpartiet står för i Täby. Partiets föreslog i sitt budgetförslag att Täby skulle drivas med ett mindre underskott 2010 och omfattande underskott för 2011 och 2012. Täbyborna kan se fram mot en skattehöjning i storleksordningen 60-70 öre per intjänad hundralapp om Folkpartiet får bestämma.

Folkpartiet på riksplanet har positionerat sig i riktningen hälften kvar, det vill säga att högst hälften av inkomsten ska kunna försvinna i skatt. Denna uppfattning delas uppenbart inte Folkpartiet i Täby. Här tycker de att den högsta marginalskatten ska höjas från 55,5 till en bit över 56, alternativt att kommunens bidragsberoende ska öka.

Klart för byggstart i Täby Centrum

Allt är nu klart för första spadtaget när det gäller utvecklingen av Täby centrum. Preliminärt kommer det att ske i början av maj. En överenskommelse är sluten med Unibail-Rodamco. Den innebär att de fyra punkthusen på norra sidan inte kommer att byggas på grund av att det krävs alltför omfattande grundförstärkningar. Under torget kommer ytterligare ett garageplan byggas, det vill säga att det blir tre plan i stället för två. Det innebär att inga offentliga garageplatser kommer att byggas på den östra sidan, Mars 1. Därtill kommer ytterligare platser att byggas på den norra sidan. Vi är nöjda med denna överenskommelse eftersom vi redan från början hade ståndpunkten att punkthusen inte riktigt passar in och att tre garageplan är att föredra. Unibail-Rodamco kommer att betala 118 mkr för fastigheten Mars 1, de äger redan det tredimensionella utrymmet som ursprungligen var avsett för garage.

Sammantaget är det mycket glädjande att vi nu kommer i gång med detta omfattande projekt. Detta är ett viktigt steg i utveckling av vår kommun.

Rädda Bengt H Strand

De som kontinuerligt följer Täbypolitiken har inte kunnat missa den idoga socialdemokratiska politikern Bengt H Strand. Under årens lopp har Bengt tillskansat sig betydande kunskaper kring frågor som berör stadsbyggnadsnämndens område. Långt ifrån alltid har vi moderater delat hans syn på olika boendeformer och talartid men å andra sidan i mångt och mycket delat hans åsikter kring generell samhällsbyggnadsutveckling. Efter mycket lång och trogen tjänstgöring har nu socialdemokraterna bestämt att Bengt inte får fortsätta sitt arbete.

Orsaken till att Bengt inte längre får fortsättas med sitt stora intresse är att Socialdemokraternas nomineringsprocess går till så att det är ett litet gäng ledande personer bestämmer hur listan ska se ut, inte medlemmarna som i borgerliga partier. Detta lilla kotteri med pampar har alltså bestämt att Bengt inte får vara med längre. Det är inte en enkel process att fastställa partiernas valsedlar, men nog är provval bland medlemmarna att fördra framför att en liten sluten krets inom den högsta eliten bestämmer.

Med tanke på Bengt H Strands kunnighet är han hjärtligt välkommen till Moderaterna om han vill fortsätta att påverka Täbys utveckling.

måndag 1 mars 2010

Gärna Allians men ekonomin ska vara i balans

Jag och Kristdemokraternas gruppledare Rut Casselbrant ser gärna att en bred ickesocialistisk allians styr Täby mot framtiden. Vi är dock bekymrade över den lättsinniga, för att inte säga ansvarslösa, inställning som Folkpartiet har till ekonomiska frågor. Vi har därför låtit publicera nedanstående debattartikel i det nyligen utkomna numret av Täby Allehanda:

”Täby styrs sedan i höstas politiskt av en allians mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi har en lång gemensam tradition av allianssamarbete och har tillsammans utvecklat Täby under många år. Det råder ingen tvekan om att Täby är en av Sveriges bästa kommuner att bo och leva i. Det är ordning och reda i vår ekonomi, vi har låg skatt och välfärdsverksamheterna håller en mycket hög kvalitet.

Sverige har sedan 2006 en Alliansregering bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern. Täbys styrande Allians ser med tillfredställande på den politik som Alliansregeringen hittills genomfört under mandatperioden. Täbyborna har fått radikalt sänkt fastighetskatt, jobbskatteavdraget har sänkt skatten med en månadslön för vanliga löntagare, vårdnadsbidraget har återinförts och kunskap har äntligen satts i första rummet inom skolan för att nämna några exempel. Mer frihet för människor på politikens bekostnad är ett faktum.

Alliansen i Täby anser att en naturlig utveckling vore att en fyrpartiallians utvecklas även i vår kommun. Moderaterna och Kristdemokraterna har därför ställt dörren på vid gavel för samarbete med partier som står på icke-socialistiskt värdegrund. Det är bara att kliva in.

Vår utgångspunkt är dock att ett sådan Allians måste stå för några viktiga grundläggande principer. För Moderaterna och Kristdemokraterna är ordning och reda i ekonomin en grundbult. Balanskrav och finansiella mål ska uppnås, det skulle vara oansvarigt att lägga en budget med underskott. Likaså är det en självklarhet att inte höja kostnaderna med resurser som inte finns, vilket leder till skattehöjningar.

Om Folkpartiet vill medverka i en Täbyallians duger det därför inte att lägga budgetförslag som ovillkorligen leder till omfattande skattehöjningar (minst 50 öre 2011) kommande år. Det duger heller inte att medvetet lägga en underbalanserad budget vilket partiet har gjort för 2010. En Allians i Täby måste ovillkorligen bygga på ekonomiskt ansvartagande och hög kvalitet i välfärdsverksamheterna.

Vi, Moderaterna och Kristdemokraterna, är öppna för samarbete under dessa villkor, varmt välkomna.

fredag 22 januari 2010

Invigning av Tibblehemmet


På bilder överlämnar jag en Täbystandar och socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne ett blomsterarrangemang till en företrädare för Attendo som ska driva verksamheten på Tibblehemmet.

Det har varit en lång process där den goda planeringen inneburit att vi först lät bygga Attundagården bakom Tibblehemmet och flyttade över brukarna dit. Sedan inleddes omedelbart ombyggnaden av det utdömda Tibblehemmet.

Resultatet är nu blivit att vi har två högklassiga särskilda boenden med sammanlagt 177 platser. Attundagården har 72 lägenheter och Tibblehemmet har 60 lägenheter för permanent boende och 45 lägenheter för korttidsboende/växelvård.

Under de kommande 10 åren kommer behoven av nya boenden att öka kraftigt i Täby. Vi ser utbyggnaden av trygghetsboenden som en modell för att möta en del av den ökande efterfrågan.

Därför har Alliansen, Moderaterna och Kristdemokraterna arbetat fram ett 9-punktsprogram, som togs vid budgetfullmäktige i november, och tillsatt en särskild beredning som ska arbeta med frågan. Planeringen är i full gång och kommunstyrelsen tar beslut om beredningen på måndag.

Min vision för trygghetsboende är att vi ska etablera boende i äganderättsform där det finns omfattande service inbyggt i fastigheterna. Det kan exempelvis finnas bemannad reception under dagtid, sjuksköterskemottagning, bridgerum, biljard, fotvård, frisör osv.

Men vi får se hur detta utformas. Som sagt planeringen är full gång.

torsdag 14 januari 2010

Skatteutjämningen

Jag har under många år varit hårt engagerad i skatteutjämningsfrågan. Denna plump i demokratins protokoll är nu åter aktuell i flera avseenden. Alliansregeringens nya utredning i frågan ger anledning till oro och mycket talar för att det bästa vi kan uppnå är status quo. Uttalanden från utredningens kristdemokratiske ordförande talar i denna riktning. Kommunalrådet från Markaryd är provokativ i sin oförståelse för tillväxt och Stockholmsregionens speciella förutsättningar.

Än mer oroande och klargörande är ett citat hämtat från Svenska Dagbladet den 17 december. Mona Sahlin var på besök i Jämtland och lovade guld och gröna skogar. Detta guldregn ska enligt socialdemokraternas ordförande finansieras enligt följande princip, och nu citerar jag, ”De rika storstäderna ska bidra mer med pengar till de regioner där det inte finns lika mycket intäkter”.

Det är tydligt att Socialdemokraterna vill att skatteutjämningsskruven ska dras åt ännu hårdare och populisten Sahlin har undanhåller medvetet att vi i Täby redan tvingas skicka 440 mkr årligen till andra kommuner.

torsdag 7 januari 2010

jobbskatteavdrag.se

Uppsalaföretagaren Harald Klomp har sedan några år skapat en webbplats där man enkelt kan räkna ut hur inkomstskatten har förändrats under åren med Alliansen. Webbplatsen heter Jobbskatteavdrag.se och borde vara obligatorisk läsning för alla svenskar. Den är bästa vaccinet mot vänsterkartellens ambitioner att vinna årets val. En regering där både Mona Sahlin och Lars Ohly ingår vill alltid öka politikens makt över medborgarna genom högre skatter. I landet lagom är skattenivån åter världsledande trots Alliansregeringens envisa arbete med att sänka skatterna. Skulle vänsterkartellen komma till makten kommer vi vara ohotade i denna pinsamma situation för lång tid framåt. Återställarna skulle stå som spön i backen.

Jobbskatteavdraget har sänkt inkomstskatten med cirka 25 procent för vanliga inkomsttagare. Att fortsätta sänka inkomstskatten för främst låg- och medelinkomsttagare borde rimligen bli en av valrörelsens stora frågor. Det måste vi se till.