tisdag 17 mars 2009

Allt högre förtroende för Reinfeldt

DN publicerar nu ikväll ännu en mätning som visar att statsminister Fredrik Reinfeldts förtroende bland väljarna ökat markant sedan i höstas. Samtidigt rasar oppositionsledare Mona Sahlins förtroende. I höstas hade 40 procentenheter förtroende för Fredrik Reinfeldt och 38 procentenheter för Mona Sahlin. Nu har skillnaden ökat från 2 procentenheter till 22, 52 procentenheter för Reinfeldt mot 30 för Sahlin.

Fler och fler kommer till insikt om att Mona Sahlin inte håller måttet när det verkligen gäller. Samtidigt har Alliansregeringen hanterat finanskris och lågkonjunktur på ett mycket förtroendeingivande sätt. Dessa faktum ger tydliga avtryck i opinionen.

Reinfeldt segrare i kvällens debatt

I kvällens TV-duell mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och oppositionsledare Mona Sahlin avgick en förstnämnda med segern. Statsministern underströk gång på gång allvaret i den finansiella krisen och uppmanade till försiktighet för att inte undergräva statens finanser och skapa långsiktiga problem. Mona Sahlin förslog kraftiga utgiftsökningar som svar på varje fråga från den utmärkte programledaren KG Bergström. När debattörerna kom in på hur krisen om fordonsindustrin visades skillnaderna som tydligast. Mona Sahlin vill oavsett kostnader och ägarförhållande satsa ett okänt antal skattemiljarder på att sanera det skuldberg som den amerikanska ägaren skapat. Regeringen visar i detta avseende ledarskap och avstår från populistiska löften och satsar istället på omställning, utbildning och utveckling av ny teknik för att hjälpa de utsatta bilarbetarna.

Även i klimatfrågan och kärnkraften var Fredrik Reinfeldt en tydlig vinnare även om debatten kring klimatfrågan gärna blir lite obegriplig med ett otal förkortningar hit och dit.

Något förvånande var statsministern mer otydlig än finansministern när det gäller frågan om ökade statsbidrag till kommunerna. Under de senaste veckorna har finansminister Borg öppnat för ökade bidrag till kommunerna 2010 med argumentationen att ökade bidrag är ett billigt sätt att undvika en än mer ökande arbetslöshet. I debatten avfärdade emellertid Fredrik Reinfeldt kommunförbundets propåer med att det är en intresseorganisation bland andra. Och så är det. Men signalerna från regeringen i detta avseende ändras fram och tillbaka vilket inte är bra. Jag delar dock i grunden statsministerns uttalande om att det kommunala självstyret givetvis måste gälla även i ekonomiskt svåra tider.

En försvårande omständighet för Täby är att det kommunala självstyret har pådyvlats kraftiga inskränkningar av riksdagen när det gäller skatteutjämningen. Enligt grundlagen får en kommun ta ut skatt för att skapa verksamhet och service för de egna medborgarna. Nu tvingas vi ta ut skatt och skicka pengarna till andra kommuner. Förra året tvingades vi avstå från 16 procent av våra skatteintäkter netto vilket motsvarar 440 mkr. Jag tycker att det är besvärligt att hänvisa till det kommunala självstyret när det i själva verket är satt ur spel av tidigare regeringsunderlag och den nuvarande regeringen har inte gjort något för att ändra tidigare beslut i detta avseende.

Läs mer AB, DN, SvD

söndag 15 mars 2009

Välförtjänt opinionsökning för (M)

Väljarnas kunskaper och omdöme har länge underskattats av den banala argumentationslinje som socialdemokraterans främsta företrädare riktat in sig på, särskilt när det gäller hur den pågående finanskrisen och lågkonjunkturen bäst hanteras. Den socialdemokratiska linjen kan sammanfattas med mer gemensamma resurser till allt utan eftertanke och utan någon ekonomisk analys. Men om man skrapar lite på ytan faller socialdemokraternas politik ihop som ett korthus. Bara en sådan sak som att Alliansregeringen genom att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare enligt socialdemokraterna undanhåller staten inkomster i landet med världens högsta skattetryck (tillsammans med Danmark). Detta vill nu partiet åtgärda genom skattehöjningar för en grupp som kallas höginkomsttagare.

Problemet är bara att om socialdemokraterna konfiskerar alla "höginkomsttagares" inkomster, låt säga över 40 000 kr i månaden, blir förstärkningen av statskassan försumbar. Det beror på att det bara är några procent av alla inkomsttagare om har en inkomst över 500 000 kr per år. Trots detta faktum försöker socialdemokraterna lura väljarna med budskapet att allt ordnar sig om "höginkomsttagarna" kläms åt genom högre skatter. Socialdemokraternas problem är att detta budskap och andra som att Mona Sahlin vill förstatliga biltillverkaren Saab inte funkar eftersom väljarna vet bättre.

Dagens Sifo som bland annat publiceras i SvD visar att förtroendet för Alliansen ökar stadigt. Skillnaden mellan blocken är nu bara 3,3 procentenheter. Särskilt Moderaterna rycker fram och har nu parkerat på partiets högsta nivå sedan 1997. Detta är ett styrkebesked och visar att väljarna är nöjda med Alliansregeringens fokus på ordning och reda i statens finanser parat med realistiska åsikter om vad staten ska ägna sig åt.