fredag 26 december 2008

Logiskt stärkt förtroende för Reinfeldt

Aftonbladet/Sifos färska mätning över partiledarnas förtroende bekräftar återigen att statsminister Fredrik Reinfeldt stärkt sitt stöd under hösten, 54 procent har förtroende för honom. Detta är en logiskt följd av att Alliansregeringen hanterat finnskrisen och lågkonjunkturen på att kompetent och ansvarsfullt sätt. Samtidigt rasar förtroendet för oppositionsledaren Mona Sahlin ner till 36 procent. Ekonomi är ju inte Mona Sahlins starkaste område och när vänsterkartellen under hösten ägnat sin tid åt att bråka internt blir självklart konsekvensen att människors förtroende minskar för vänsteralternativet. Priset för detta får Mona Sahlin betala. Lars Ohly har stärkt sin ställning.

TV4 presenterar idag en opinionsmätning som visar att moderaterna går fram kraftigt och får ett stöd på 27,9 procentenheter. Det skiljer nu mindre än 10 procentenheter mellan moderaterna och socialemokraterna. Den gångna hösten har verkligen inneburit en rejäl politiskt scenförändring. Jag ser fram emot en spännande och jämn strid i valrörelsen 2010. Situationen börjar allt mer likna läget 1979. Då var de borgerliga partierna uträknade men kom igen starkt på slutet och vann överraskande under den dåvarande lågkonjunkturen. Olof Palme fick sitta på avbytarbänken i ytterligare tre år.

onsdag 24 december 2008

God jul

Kalla Anka under håller barnen (och en hel del vuxna) och julfriden sänker sig över nejden. Julen är verkligen ett skönt avbrott i vardagens problemlösande. Snart ska julklapparna öppnas och glöggen är upphälld i sina speciella koppar. God Jul!

Borgs förtoende förvånar inte

Jag har skrivit ett antal gånger tidigare att Anders Borg är Sveriges mest kompetenta finansminister i modern tid. Skillnaden mot socialdemokraternas eventuella framtida kandidat till posten, Thomas Östros, befinner sig inte ens i samma härad som vår nuvarande finansminister. Skillnaden i kompetens är milsvid. Under den höstens globala finanskris och den djupgående lågkonjunkturen har agnarna skiljts från vetet. Anders Borg har hanterat höstens kris på ett utomordentligt bra sätt. Ingen vet hur djup krisen är men finansdepartementet har inte drabbats av panik utan konstaterat att det inte går att tömma ladan redan i inledningen av lågkonjunkturer utan se till att resurser finns kvar för ytterligare insatser längre fram.

Om Thomas Östros suttit vid spakarna hade staten redan börjat låna för att finansiera alla utgifter som anses akut nödvändiga enligt socialdemokraterna. Jag tror att svenska folket jämför med hur de hanterar sin egen hushållskassa när de svarat på Sifos fråga om vem de har störst förtroende för, Anders Borg eller Thomas Östros. I SvD redovisas frågan och 51 procent av svenskarna har störst förtroende för Anders Borg. Bara 22 procent har störst förtroende för Thomas Östros. Jag är inte förvånad. Vem tömmer hushållskassan redan första dagen när det är kris? Tvärt om gäller det att hushålla med resurserna när man vet att det är lång kall vinter som väntar. Finansminister Anders Borg och Alliansregeringen har agerat på samma sätt som hushållen skulle gjort, den förnuftiga vägen. Därför litar svenskarna på Anders Borg.

lördag 20 december 2008

Ännu ett bakslag för Mona Sahlin

Ännu en gång får avgående partisekreterare Marita Ulvskog kommentera vikande opinionssiffror för socialdemokraterna. Årets sista mätning av Synovate i DN följer höstens tydliga trend, Alliansen stärker sitt stöd och vänsterblocket backar. Moderaterna har ökat i opinionsmätningar nästan lika mycket som socialdemokraterna har minskat. För att komplettera bilden har ju socialdemokraterna tappat en del vänster ut.

Marita Ulvskog återkommer sändigt till två förklaringsmodeller till socialdemokraternas kräftgång i opinionen. Dels att det är finanskrisen som gör att människor stödjer sig mot den sittande regeringen, dels att det varit oklart med samarbetet inom den rödgröna röran. Jag tror att hon har rätt men inom ramen för problemen med finanskrisen finns det en springande punkt som förmodligen har en avgörande betydelse. Alliansen har inom sig mycket stor kompetents på ekonomi- och finanspolitik, inte minst i form av finansminister Anders Borg.

För socialdemokraterna är läget det motsatta. Oppositionsledare Mona Sahlin bottnar inte alls kompetensmässigt i ekonomi- och finansfrågor vilket också märks eftersom hon i huvudsak bara instämmer i regeringens olika förslag och åtgärder. Om hon känt sig säker inom detta politikområde hade hon självklart varit snabb med att kritisera. Sedan ska man aldrig underskatta väljarna, de känner faktiskt vad som är skillnad på kompetens och okunskap. Det är således inte finanskrisen i sig som är anledningen till socialdemokraternas kraftiga nedgång utan att partiet inte förmår stå för en vederhäftig politisk linje i denna fråga.

Jag är inte alls säker på att väljarnas förtroende för vänsterkartellen kommer att öka bara för att de haft en presskonferens där de presenterat nyheter att de är överens om att överens. Efter höstens många märkliga turer krävs nog en hel del handfasta bevis innan ens de mest trogna väljarna på vänsterkanten verkligen är övertygande om hållbarheten inom den senaste konstellationen.

Valet 2010 kommer att bli jämnt och hårt men det ljusnar ändå för Alliansen. Det är glädjande att gapet mellan Alliansen och vänsterkartellen har halverats och nu bara är 9,3 procentenheter. Det krävs endast en sving på drygt 4,5 procentenheter till Alliansens favör för ett helt jämnt läge. Att socialdemokraterna tappat 372 000 väljare sedan september säger också en hel del om rörligheten bland väljarna. Moderaternas starka stöd i opinonen är imponerande, dagens stöd på 26,7 ligger över valresultatet 2006.

Läsa också SvD i ämnet.

torsdag 18 december 2008

Polisnämnden i Täby

Årets sista sammanträde med Roslagens polismästardistrikt hölls idag på polisstationen i Täby. Ordförande är Ingela Gardner Sundström och polismästaren heter Gunnar Edeland. Jag är vice ordförande i den illustra samling. Egentligen har inte en polisnämnd särskilt mycket att säga till om. Det blir mest pratmöten och idag uppehöll vi oss mestadels vid hur målen för olika typer av brott ligger i partiet med vad som bestämdes vid årets början. Det ser bra ut. Vid dagens möte pratades det i två timmar. I förbifarten behandlades också verksamhetsplanen.

Men den fråga som röner mest intresse för polisnämnden denna höst är det faktum att vi inte tilldelas en enda ny polisaspirant under första halvåret 2009. Anledningen är att Roslagens polismästardsitrikt dras med ett stort underskott och fler aspiranter ínnebär att kostnaderna ökar ytterligare. Detta underskott beror i stort utsträckning på att poliserna trivs i vårt distrikt och sällan flyttar. För att få bättre ordning på ekonomin får vi hoppas på en del pensionsavgångar och andra förflyttningar från distriktet. I det långa loppet är denna form av budgetregulator som funnits inom polisen i Stockholms län under många år givetvis ohållbar. Uppgiften är ju faktiskt att beivra brott och se till brottslingar sitter bakom lås och bom.

Roslagen kommer dock sannolikt att få ett antal aspiranter till hösten och enligt regerigen kommer rättsväsendet att få ökade resurser 2010 så läget är långt i från nattsvart.

onsdag 17 december 2008

Löften om resurser till polisen i statsministers jultal

Utöver tidigare löften från justitieminister Beatrice Ask om mer resurser till polisen 2010 har nu också statsminister Fredrik Reinfeldt lovats satsningar med betoning på 2010 i sitt traditionella jultal. Det viktigaste löftet är att de 20 000 poliserna i Sverige ska vara på plats. Av de tillkommande kommer Stockholm, som jag skrivit i ett tidigare inlägg, få ett tillskott med 530 nya polisen netto de kommande två åren. I statsministerns löfte ingår rimligen resurser för att finansiera lönerna för dessa. Även resurser för satsningar på att bekämpa den grova brottslingen kommer att ingå i trygghetspaketet 2010. Ett flertal polismyndigheter med betoning på storstadsområdena dras med kraftiga underskott och jag känner mig nu lugn beträffande möjligheterna att få rätsida på dessa senast 2010.

Jag tycker att Fredrik Reinfeldt i sitt jultal gjorde en riktig prioritering när han ägnade en stor del av sitt tal åt människors oro och rädsla kring att utsättas för brott. Det pågår i Sverige just nu en inbrottsvåg i bostäder och denna typ av brottslighet har en försvinnande lite uppklarningsprocent. För många är det självklart en chockartad upplevelse att få sitt hem skövlat av inbrottstjuvar. Jag hoppas att satsningen på fler poliser ska resultera i att tjuvar som gör inbrott i bostäder får det mer besvärligt.

Läs mer om Fredrik Reinfeldts tal i SvD, DN, AB, Lena Mellin

Polisens ansträngda budget

Jag kan konstatera att polisen i Stockholms län har en underlig budget- och verksamhetsplansprocess vilket beror på högre instans. Det är ständiga förhandlingar med Rikspolisstyrelsen och beskeden kommer väldigt sent. När stridsdimmorna till slut skingrats blev trots allt resultatet bättre än vad många hade befarat. Men vi får acceptera att vi för första gången får leva med en halvårsbudget. Principiellt en orimlig ordning om en verksamhet ska få arbetsro och kunna planera långsiktigt. Nu blir det ännu ett halvår på det förra med budgetförhandlingar med Rikspolisstyrelsen. Det finns dock utställda löften om att Stockholmspolisen ska få minst lika mycket resurser andra halvåret 2009 som det första.

Polisen i Stockholms län fick i sista varvet en budgetförstärkning med drygt 200 mkr. Därmed sänktes underskottet till 121 mkr. För att pressa ned underskottet finns nu också beslut om besparingsåtgärder med 70 mkr. Därmed blir det planerade underskottet drygt 50 mkr. Detta är i grunden en förkastlig ordning. Men även i detta avseende finns löften uppifrån som innebär att polisen 2010 ska få de resurser som krävs för en balanserad budget. Dessutom finns direktiv om att polismyndigheterna inte får friställa personal för att få budgeten i balans. Därmed är det i praktiken en omöjlighet att nå budgetbalans 2009 även om ambitionen skulle finnas. En mycket stor del av polismyndighetens budget består av lönekostnader.

Till glädjeämnena återfinns ett tillskott på 180 nya poliser netto under 2009 och ytterligare 350 året där på. Under två år kommer alltså polisen i Stockholms län att erhålla en förstärkning med 530 poliser efter pensionsavgångar. Inte dåligt måste jag säga. Det finns också löften om ersättning till polisen för EU-ordförandeskapet hösten 2009 då belastningen på polisen i Stockholm kommer att vara mycket hårt med ständiga kommenderingar.

Helt klart med nya brandförsvaret

Under gårdagen medverkade jag i två olika möten för att ta de sista besluten inför det nya året då Storstockholms Brandförsvar tar över ansvaret för dessa frågor i 10 kommuner, varav Täby är en. Allt är nu på plats även om många detaljer måste hanteras under första halvåret 2009. Först sammanträdde interrimstyrelsen för det nya förbundet på Johannes brandstation i Stockholm och sedan på kvällen följde styrelsemöte med Södra Roslagens brandförsvar på brandstationen i Täby. Det handlar om saker som arbetsordning, revisionsreglemente, delegationsordning, handlingsprogram, sotningsfrister, priser för varor och tjänster, delegation för brandskyddskontroll, pensioner och mycket annat. Alla beslut togs i enighet över partigränserna.

Jag ser fram emot att det nya brandförsvarsförbundet startar sitt arbete efter nyår. Detta kommer att bli bra för Täbyborna.

måndag 15 december 2008

Årets sista fullmäktigemöte

Direkt efter kommunstyrelsens sammanträde inleddes årets sista kommunfullmäktigesammanträde. Efter relativt hovsamma ärenden utan långa debatter kom vi till det utmärkta ärendet om kundval inom musiksskolan. Under debattens gång framkom att folkpartiet, socialdemokraterna, kristdemokraterna och miljöpartiet yrkade på minoritetsåterremiss. De var inte nöjda med hur de ekonomiska konsekvenserna var beskrivna i ärendet. De saknade också information om hur vissa elever ska kunna få avgiftsnedsättning och om hur valsystemet för eleverna ska vara uppbyggt. Ärendet kommer tillbaka för beslut efter nyår. Återremiss är ett instrument som oppositionen i olika kommuner använder allt mer när de är missnöjda med den föra politiken. Enda resultatet av återremisser blir att besluten fördröjs under en tid.

Nu är sammanträder slut på rekordtiden två timmar och 40 minuter

Tack för i år.

Kommunstyrelsens möte idag

På kommunstyrelsens bord i dag, vid det extra sammanträdet, fanns framför allt ett ärende av bredare intresse. Det handlar om vårt remissyttrande kring om den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län. De sex kommunerna i nordöstra Stockholm har kommit överens om ett gemensamt yttrande och vi fortsatt står bakom den gemensamma vision vi utarbetade 2005 och som gäller till 2030. Det innebär att vi i och med att den nya RUFS 2010 inte finner anledning att ändra på visionen som innebär att vår del av regionen ska öka med 100 000 nya medborgare och 50 000 nya arbetsplatser.

Beslutet i dag innebär vi tillsammans vill åstadkomma denna expansion genom utveckling av en gemensam regionkärna i Täby Centrum - Arninge/Rosenkälla, genom tätare stadsbyggnad i Täby och Danderyd, utveckling av befintliga och nya stadsmiljöer i Norrtälje, Vaxholm, Österåker och Vallentuna och Vaxholm samt en väl utvecklad infrastruktur med bland annat Roslagspilen.

I övrigt beslöt vi enhälligt att ställa ut en kommunal borgen för det helägda kommunala holdingbolaget Täby Holding AB. Bakgrunden är att regeringen ändrar skattereglerna nu i december för företag, den så kallade räntesnurran. Många kommuner och större företag har använt detta instrument för att minska skatten. Nu ändras förutsättningarna och därför gör vi denna förändring som i sak inte betyder något mer än att det gamla systemet skulle kostat oss ett antal miljoner nästa år om vi inte ändrat.

Invigning av Näsbyparksbron

Jag fick idag äran att inviga den nya bron över järnvägsbanan som förbinder Näsbyparks centrum med södra Näsbypark. För några år sedan framkom att den gamla bron som invigdes i slutet av 50-talet inte längre var säker att använda. En utredning tillsattes för att utröna vad det skulle kosta att ersätta den gamla med en ny, hur många som utnyttjar bron, vilken status det gamla betongfundamentet hade och så vidare. Intresset bland de boende i Näsbypark var stor för frågan och diskussionen gick hög. Inte minst den kristdemokratiske fullmäktigeledamoten Rolf Åbjörnsson engagerade sig hårt i denna fråga.

När all fakta fanns på bordet tog emellertid moderaterna före sommaren beslut om att ersätta den gamla bron med en ny. På utsatt tid kunde den idag invigas och uppslutningen bland Näsbyparksborna var imponerande. Det blev fullt på bron efter det att saxen hade gjort sitt med de blågula invigningsbanden. Det serverades glögg och pepparkakor.

Historiskt var det så att ändstationen för järnvägsbanan fram till 1935 var Lahäll. Under åren 1936 och 1937 förlängdes banan till Näsbypark. Arbetet utfördes för hand, inga maskinen fick användas. Den 22 maj 1937 öppnade järnvägen på sträckan Näsbypark till Engelbrektsplan. Med facit i hand är det ju synd att den gamla sträckningen inte fick vara kvar. Ungefär 20 år senare, 1956, fastställdes en stadsplan för Näsbyparks centrum kallad "Stad i park". Täby kommuns dåvarande starke man Gustav Berg sålde marken för Täby köpings räkning för 1,5 mkr. Byggbolaget Samuelsson & Bonnier utförde byggarbetena under åren 1956 till 1962. I centrumprojektet - Stad i park- ingick det att bygga en bro över järnvägen. Den bro som nu är ersatt med en ny.

Den nya bron har byggt av NCC och den är byggd av stålbalkar. Det befintliga gamla brofundamentet har använt för upplag av den nya bron. Bron är 13 meter lång, 2,9 meter bred och väger 12,5 ton.

söndag 14 december 2008

Luciafirande på M-villan

Täbymoderaterna höll idag sitt årliga luciafirande i den nyrenoverade M-villan. Det serverades glögg, kaffe, godis, lussebullar och mycket annat. Vår ordförande Eva Pethrus och jag höll var sin kort information om tillståndet i föreningen och i kommunen. Läget är sammanfattningsvis stabilt.


Bilden visar ett något spretigt luciatåg där Alma agerar lucia, Theo är liten tomte, Ellen och Ella är små tärnor, Amanda och Sofie är stora tärnor och bakom tomtemasken döljer sig troligtvis Claes.

Alliansen knappar in ytterligare

Det ser mer och mer lovande ut för Alliansen i opinionen. I dagens Sifo-mätning som publicerats i SvD är skillnaden mellan Alliansen och vänsterkartellen, de rödgröna, nu bara 7,3 procentenheter. En dramatisk förändring i opinionen kan konstateras under det senaste halvåret. Vad är det då som har hänt politiskt? Främst två saker har förändrat förutsättningarna. Självklart har den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen av historiska mått spelat in. I situationer som den vi nu lever under är det långt i från givet att det skulle gynna den sittande regeringen. Men vi ser en Alliansregering som på ett handfast sätt har agerat och som inte fallit för frestelsen att expandera för mycket under de senaste årens högkonjunktur. Nu finns det därför resurser att sätta in för att i den mån det går motverka krisens negativa konsekvenser.

Under hösten har det stora oppositionpartiet ändrat strategi och bestämt sig för att se sanningen i vitögat. Det finns inte längre förutsättningar att regera på egen hand om det skulle bli vänstermajoritet efter nästa val. Problemet för Mona Sahlin är att de eventuella kompisarna politiskt spretar åt olika håll och inte tycker om varandra. Mittenväljarna har uppenbart inte uppskattat socialdemokraternas mittlyckade strategi att först stänga ute vänsterpartiet för att sedan i nästa ögonblick ta med dem i gemenskapen. Dessutom har det blivit konvulsioner till och med inne i partitoppen över det inledande ensidiga frieriet till miljöpartiet. Mona Sahlin har agerat mist sagt märkligt och inte haft situationer under kontroll.

Sådant straffar sig när omvärlden står mitt uppe i den värsta krisen sedan 30-talet. Det skiljer nu bara 10 procentenheter mellan moderaterna och socialdemokraterna, vilket ska jämföras med drygt det dubbla för bara några månader sedan. Vi kommer i fortsättningen få se en väl samlad och målmedveten Allians mot en rödgrön röra som är oense om det mesta.

Läs gärna PJ Anders Linders analys

fredag 12 december 2008

Thomas Bodströms dubbelmoral

Vad är mest integritetskränkande? Att all mobiltrafik lagras i två år eller att Försvarets Radioanstalt får möjlighet bedriva spaning även på Internet? För förre justitieministern Thomas Bodström (s) är FRA-lagen höjden av integritetskränkning medan lagring av mobiltrafik inte är det. För egen del kan jag leva med båda sakerna. Båda är integritetskränkande men nödvändiga eftersom organisationer och människor som inte respekterar demokrati och lagar tar sig rätten att genom terror försöka fördärva vår civilisation. Att bedriva spaning och lagra information har de rättsvårdande myndigheterna bättre möjligheter att beivra terrordåd och grov kriminalitet. Och även om olyckan skulle vara framme ökar möjligheterna att hitta de skyldiga.

Men som den populist Thomas Bodström är byter han åsikter i takt med hur han uppfattar strömningarna i opinionen. Thomas Bodström passar väl in på uttrycket ”bättre med dubbelmoral än ingen moral alls”.

Läs gärna SvD, SvD,

Lucia på förskolan

Tidigt i morse samlades alla barnen på Theo´s förskola för det traditionella luciatåget. Trots regn och rusk genomfördes tåget utomhus och fröknarna lyckades få barnen att sjunga alla sångerna. Det var verkligen fint och föräldrarna i regnkläder fotograferade som galningar. Här kommer en bild från det unika framträdandet.

torsdag 11 december 2008

Mona Sahlin sågas av Willy Bergström

Paul Lindquist blogg hittar jag följande inlägg under rubriken veckan citat:

"Partiledaren Mona Sahlin är inte förmögen att med auktoritet tala om ekonomiska frågor, än mindre tänka konstruktivt om ekonomiska system, därtill är hon för okunnig."

Willy Bergström, socialdemokrat och tidigare vice riksbankchef i en krönika på placera.nu.

Ja, den monumentala ekonomiska okunskapen inom socialdemokratin är deras största problem och Alliansens största tillgång. När de dessutom ska komma överens med vänsterpartiet som inte ens befinner sig på samma planet blir läget än mer prekärt. För egen del är jag mycket nöjd med Anders Borg. En person som vet vad han gör.

Läsa gärna Johan Ingerö och PJ Anders Linder som tar upp samma ämne.

Jullunch på AME Täby

Jag och socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (m) besökte idag Arbetsmarknadsenhetens (AME) årliga jullunch. Lika gott och trevligt som tidigare år. Enheten gör ett bra jobb med att hjälpa människor lång från arbetsmarknaden till en vettig sysselsättning.

Vid lunchen träffade jag chefen för Röda Korsets verksamhet Kupan i Näsbypark, Anne Allerstrand. Jag besökte Kupan i februari men glömde att referera från besöktet vid den aktuella tidpunkten. Emellertid är Kupan en verksamhet som verkligen är väl värd ett besök. De bedriver secondhand, kafé och lunch (bara onsdagar). Kupan är öppen tisdag till lördag och finns en trappa upp på Eskadervägen 8. Själv har jag två lådor med grejer i garaget som jag snart ska köra bort till Kupan.

onsdag 10 december 2008

Luciauppträdande i Tibble kyrka

Idag hade årskurs fem på Täby Friskola luciauppträdande i Tibble kyrka. Jag tog med mig Theo för att titta på storebror Truls som medverkade i programmet med en snutt solosång och mycket mera. Täby Friskola arbetar mycket med musik och musikaler. Varje år utarbetas olika uppträdanden till föräldrarnas stora glädje. Årets luciauppträdande över 60 minuter var väl regisserat och barnen var jätteduktiga. Efter 55 minuter tröttnade dock Theo 2,5 definitivt och krävde att vi skulle gå hem. Det är ju svårt att sitta still i hans ålder. Så vi fick smyga ut strax före finalen. Jag var dock förvånad över att han höll ut så länge som han gjorde vilket är ett besvis så gott som något över arrangemangets kvalitet.

Stark uppgång för (m) i Stockholms län

I november månads partisympatiundersökning från Statistiska centralbyrån (den presenteras halvårsvis) går moderaterna fram mycket starkt i Stockholms län. I maj fick moderaterna 30,6 procentenheter och nu 38,1, en statistiskt säkerställd ökning med 7,5. Det är framför allt socialdemokraterna som får betala priset för moderateras uppgång och de minskar rejält med 4,8 procentenheter till 35,2. Även i Stockholms stad ser tendensen ut på samma sätt, men med något mindre förändringar. Socialdemokraterna hamnar under 30-procentstrecket i Stockholm och moderaterna en bit över, moderaterna går upp ungefär lika mycket som socialdemokraterna går ner.

Det som ger socialdemokraternas valstrateger gråa hår är att förändringar i väljarkåren normalt startar i Stockholmsregionen. Vi har under de senaste fyra månaderna sett hur väljarna i regionen har strömmat tillbaka till det borgerliga lägret successivt. Samtidigt har Mona Sahlins strategi att vinna medelklassväljarna i storstäderna havererat. De som bor i Stockholms län uppskattar inte samröre med det oseriösa vänsterpartiet. Efter det att SCB avslutade sin undersökning har dessutom vänsterkartellen kommit överens om att försöka komma överens under det hastigt påkomna namet De rödgröna. Detta kommer inte att vara en positiv signal i Stockholmsregionen. Problemen för medelklasstrategin har således förvärrats.

En intressant iakttagelse i undersökningen är miljöpartiets utveckling. I Stockholms stad är de starka och ökar till 13,9 procentenheter. I länet däremot minskar de kraftigt till 5,0. Under det senaste året har miljöpartiet nära nog fördubblats i staden. Partiets divergerande utveckling i Stockholmsregionen kräver nog en ordentlig analys. För övriga partier är förändringar i regionen relativt små, även om folkpartiet har en nedåtgående tendens särskilt i Stockholms stad.

På riksplanet är förändringarna små. Men moderaterna (24,8) ökar även här på socialdemokraternas (42,3) bekostnad. Moderaterna stärks för övrigt särskilt mycket i sydöstra Sverige och i länen söder om Stockholm.

Läs också DN, SvD, AB

tisdag 9 december 2008

Tredje steget i jobbskatteavdraget träder i kraft

Efter alla kommentarer om "för lite" beträffande regeringens åtgärder för att möta den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen träder nu verkligheten in på banan. Aftonbladet rapporterar om vad tredje steget i jobbskatteavdraget betyder i sänkt skatt från årskiftet 2009. Om bara tre veckor börjar Alliansens budget som omfattar 32 miljarder kronor gälla. Därtill ska ju också läggas det extra stimulanspaketet på drygt åtta miljarder som delvis redan har införts när det gäller exempelvis ROT-avdraget.

En familj med vanliga inkomstnivåer får nästa år en sammalagd skattesänkning med i storleksordningen 7 500 kronor. Har familjer dessutom ett bostadslån på en miljon ökar hushållskassan med ytterligare cirka 12 000 kronor per år genom sänkta räntenivåer. Många familjer i vårt land kommer att förstärka sin ekonomi med minst 20 000 kronor nästa år utöver vad löneökningarna ger. Jobbskatteavdraget har under de senaste två åren haft en mycket viktig effekt. Den enskildes inflytande över sin inkomst har ökat med minst 1000 kronor i månaden på politikernas bekostnad. Makt har flyttats från politiken och överförst till den enskilda individen.

Detta är centralt och det är inte svårt att förstå att vänsterpolitiker gnisslar tänder i sin ilska över det minskade inflytande över människors ekonomi. Alliansen strategi är helt rätt och nu får hushållen ett störe utrymme att göra de investeringar i möbler, ombyggnad, bilar och annat som behövs. Detta kommer att stimulera ekonomin i Sverige.

Klart med ny rikskola i Karby

Täby kommun bygger en ny ändamålsenlig ridskola i Karby med plats för 50 hästar och ridhus i vinkel för optimalt nyttjande. Den nya anläggningen ersätter den ridskoleverksamhet som i dag bedrivs på Hägerneholm med över 500 elever. Tanken är att en omfattande tävlingsverksamhet ska bedrivas på helgerna och därför skapas förutsättningar för en publikkapacitet om 500 platser. Med byggstart i vår kommer anläggningen att stå klar sommaren 2010.

Jag är glad över att vi nu kan göra en satsning som särskilt riktar sig till unga flickor. Anläggningen kommer att kosta som mest 72 mkr. Detta ska ställas mot att den mark som idag utgör Hägerneholm så småningom ska utvecklas till ett nytt bostadsområde i Täby.

Det har funnits förslag om att renovera Hägerneholm. Anläggningen är dock i miseralbelt skick och en totalrenovering skulle kosta cirka 66 mkr, dvs en summa i samma storleksordning som Stockholm nu ska investera i renoveringen av Ågesta ridskola. Det är dyt att renovera gamla ridanläggningar. Jag tycker att det är bättre att bygga en ny anläggning som har alla de kvaliteter som en modern ridskola kan önska sig, då det bara är marginellt dyrare än att renovera en gammal anläggning. Och som sagt; vi frigör mark för byggande av bostäder men den lösning vi nu valt.

Arninge golkklubb får nytt avtal som gäller i 22 år

Det är glädjande att vi nu har kommit överens om ett nytt avtal med Arninge Golfklubb. Avtalet är bra för både för Täby kommun och för Arninge Golfklubb. Ett nytt 22-årigt arrendeavtal har träffats. Vi har också arbetat fram en bra lösning på golfbanans utformning vilken bland annat innebär att ett nytt hål ska byggas. Därmed löser vi problematiken med markfrågor i den södra delen av golfbanan. Täby kommun finansierar ombygganden till en kostnad om 8,3 mkr. För kommunen har förändringen varit angelägen för att långsiktigt kunna utveckla Arninge med bostäder, skola och annan verksamhet. Den mark som nu frigörs kommer att användas för bostadsbyggande, bostäder som kommer att ligga attraktivt med utsikt över golfbanan.

Golfklubbens ordförande Bengt Jönsson säger att det är med stor glädje som de kan fortsätta utveckla Arninge Golfklubb till en av Stockholms mest kompletta och bästa anläggningar. Intresset för medlemskap i Arninge Golfklubb har under 2008 varit mycket stort och de positiva nyheterna om arrendet lär inte göra klubben mindre attraktiv i framtiden.

Vänsterkartellens ministerlista

Aftonbladet har på kvällstidningars snabbfotade vis redan sammantällt ett förslag över hur vänsterkartellens ministerlista skulle kunna se ut, om olyckan skulle vara framme i september 2010. I tidningens förslag får miljöpartiet och vänsterpartiet fyra ministerposter vardera. Problemet är att vänsterpartiet får bottenskrapet, de mest ointressanta taburetterna.

Aftonbladets ministerjury och den socialdemokratiska ledningen har nog samma uppfattning. Det är ofarligt att ge vänsterpartiet ministerposterna integrations- och jämställdhet, socialförsäkring, bistånd och migration. Utpräglade pratministerposter. Men vänsterpartiet skulle inte nöja sig med en så dålig utdelning och detta problem skulle landa i Mona Sahlins knä. Det troliga är ju att Lars Ohly kommer att begära ministerposter i en helt annan division. Minst en av utrikes-, justitie-, EU- eller finansministerposterna kommer vänsterpartiet att kräva för sin medverkan. Då står Sverige inför verkligt stora trovärdighetproblem och det är något som socialdemokraterna inte kan acceptera. Hur socialdemokraterna än vänder sig kommer vänsterpartiet att vara ett närmast oöverstigligt problem för vänsterkartellen.

Aftonbaldets ministerlista är nog bara att betrakta som kuriosa och underhållning.

Redan krav på vänstervridning

I en artikel i SvD om vänsterkartellens så kallade överenskommelse om att komma överens tolkar företrädare för vänsterpartiet detta redan som en öppning att vrida politken vänster ut. Det hävdas att det finns öppningar för att bryta budgettaket och andra ekonomiska begränsningar för utgiftsökningar. Vänsterns företrädare tycker också att Lars Ohly kunde krävt mer redan inledningsvis.

Detta blir inget lätt resa för kartellens ledare att sy ihop. Vänsterpartiet kräver stora skattehöjningar för låg- och medelinkomstagare. Miljöpartiet kräver bensinskattehöjningar, andra pålagor på bilismen och skatter på genrell miljöomstälning i storleksordningen 20 miljarder. Socialdemokraterna vill dra sig mot den politiska mitten för att attrahera medelklassen i storstadsregionerna. Detta går inte ihop. Sanningen är att partierna inom vänsterkartellen som nu vill uppvisa en enad bild står ljusår ifrån varandra på det politiska planet samtidigt som de uppenbart har ingått ett påvingat förhållande.

Ena dagen är det ett historiskt faktum att socialdemokraterna och miljöpartiet ingått ett långvarigt äktenskap, nästa dag har en ovälkommen gäst i form av vänsterpartiet nässlat sig in i gemenskapen. Inte är det lätt att vara oppositionsledare under sådana omständigheter. Prognosen är att vänsterkartellen kommer att tvingas till en vänstersväng som inte glädjer socialdemokraternas mittenfalang.

Alliansen är det enda seriösa och kompetenta alternativet i Svenskt politik.

Läs gärna Göran Erikssons analys.

måndag 8 december 2008

Underhållande med vänsterkartellens krumbukter

Jag måste erkänna att jag blev överraskad när vänsterkartellens ledare Mona Sahlin kallade till presskonferens för att berätta att tre, inte två, partier var överens om att fortsätta diskussionerna. Visserligen var Mona Sahlin av internpolitiska orsaker piskad att tillslut komma överens med miljöpartiet och vänsterpartiet. Men jag trodde att Lars Ohlys skulle vara mer framgångsrik i att förskjuta processen framåt i tiden. Varje dag som en överenskommelse lyst med sin frånvaro har varit en bra dag för Ohly.

Nu har emellertid Mona Sahlin lyckats sy in honom och vänsterpartiet i något som kallas överenskommelse. Om vad är dock oklart. Fem arbetsgrupper tillsätts och ska vara klara våren 2010. Innan dess ska vi styckevis och delt, enligt Mona Sahlin, få upplysningar om vänsterkartellens framsteg i de interna förhandlingarna.

Vid presskonferensen var det tydligt att Lars Ohly var mest nöjd, även om han fått acceptera för honom svårsmälta ekonomiska förutsättningar som budgettak med mera. Minst nöjda var miljöpartiets språkör som hade svårt att dra på munnen. För bara två månader seddan höll de ju med Mona Sahlin en presskonferens där det talades om ett historiskt samarbete över lång tid, fram till 2020. De hade äntligen hängt av vänsterpartiet.

Nu står de likväl där tillsammans i ett oönskat samboskap. Om de är sambo, särbo eller delbo återstår att se. Visst är det underhållande med vänsterkartelens krumbuktande, trovärdighet saknas.

Läs mer: AB, Lena Mellin, Göran Eriksson, PJ Anders Linder, Dick Erixon, SvD

lördag 6 december 2008

Täby Lucia korad

I regi av Lions korade jag i dag traditionsenligt Täby Lucia vid en cermoni på inomhustorget i Täby Centrum. Över fem hundra personer har deltagit i omröstningen och Annika Nyberg, nummer 2, fick flest röster.


Här sprätter jag kuvertet med omröstningens hemliga resultat.


Här har de åtta tjejerna fått en ros och ett smycke. Från vänster står Angelica Törnros, Annika Nyberg, Ebba König-Winqvist, Elin Öhman, Hanne Evhammar, Jennie Halvarsson, Malin Schröder och Michelle Kristiansson

fredag 5 december 2008

Tungt stimulanspaket från Alliansen

Gårdagens historiska räntesänkning följdes i dag upp av ett tungt stimulanspaket från Alliansregeringen. Den sammanlagda bilden av åtgärderna är att optimismen ökat i ekonomin. Även om oppositionen återupprepar kommenterar om att det är för lite åtgärder finns det inget land i Europa som bedriver en lika expansiv satsning på att stimulera ekonomin. Sverige har råd eftersom vi till skillnad från de flesta andra länder har ordning och reda i statens finanser. Dessutom är det precis som Anders Borg upprepade gånger har sagt, det är inte särkilt smart att tömma skafferiet i ett svep. Kraven på åtgärder kommer att fortsätta ut olika perspektiv och vi kommer att ställas i situationer som vi inte käner till idag där insatser måste vidtas.

Åtgärderna från Alliansregeringen idag måste därför ses som väl avvägda och har en tydlig inriktning mot att skapa jobb. Socialdemokratiska generella bidragsförslag har inte alls samma precision när det gäller just framväxten av jobb i Sverige. När socialdemokraterna, i sedvanlig ordning, föreslår exempelvis ett extra barnbidrag måste detta ställas mot regeringens kraftfulla skattesänkning på 15 miljarder från årsskiftet. Det tredje steget inom ramen för jobbskatteavdraget säger socialdemokraterna nej till och fortsätter med bidragspolitiken. Vem tror att bidrag är bättre än skattesänkningar när det gäller ekonomisk utveckling?

Många hushåll kommer att få väsentligt mer i hushållskassan när räntorna går ned och skattesänkningarna träder i kraft med januarilönen. Tillsammans med bland annat jobbintensiva insatser som ROT-avdraget ökar stimulanserna av ekonomin på ett bra sätt.

Läs mer på SvD, DI, AB

torsdag 4 december 2008

Strategiskt viktigt beslut av Riksbanken

Riksbankens dramatiska sänkning av den viktigaste styrräntan med 1,75 procent visar att krisen är djupare och allvarligare än något vi någonsin har upplevt. Samtidigt är det som vi lever i ett vakuum. Ännu har krisen inte nått ner till den verkliga ekonomin i våra kommuner. Grannen har fortfarande jobb och det dagliga livet fortsätter som vanligt. Men krismedvetanden har börjar sjunka in vilket visar sig i att hushållen drar sig för att ta stora inversteringsbeslut.

Riksbanken visar nu stor beslutsamhet och nu måste bankerna följa efter och sänka bostadsräntorna. Allt annat är obstruktion. Vi får verkligen hoppas att den stora räntesänkningen får effekt även på företagens möjligheter att få låna pengar. Så länge detta är svårt fördjupas krisen.

Läsa mer i SVD, Svd, DN, DI,

SBA i Västerås

Stockholm Buisness Alliance (SBA) kallar till möten två gånger om året. Idag träffas de 47 medlemskommunerna i ett snöigt Västerås. De flesta träffades redan under kvällen i går och vi gjorde ett studiebesök på Westinghouse som framgångsrikt tillverkar bränslestavar och annan utrustning till den globala kärnkraftsindustrin. Produktionen på deras anläggning pågår dygnet runt så även under ett kvällsbesök fick vi en god överblick för hur verksamhetens flöden fungerar.

Det går så bra att de med ljus och lykta söker nya medarbetare. Ett intressant perspektiv i dessa ekonomiskt och finansiellt dystra tider.

Direkt efter frukost har företrädare för ABB intagit scenen. Även detta företag är Västeråsbaserat men har även tung produktion i exempelvis Ludvika. ABB står starkt i den rådande konjunkturen och har haft några riktigt starka kvaralt bakom sig, även detta år.

Syftet bakom Täbys engagemang i SBA är att vara en av många aktörer i Mälardalsregionen som tillsammans kan göra vår del av Sverige starkare i ett europeiskt perspektiv. Alla Europas regioner konkurrerar och därför måste vi samarbeta för att locka företag att etablera sig här.

onsdag 3 december 2008

Sten Nordin (m) tar initiativet i Stockholm

Vid en pressträff i Stockholms Stadshus idag presenterade den styrande borgerliga majoriteten en offensiv plan för byggande i syfte att motverka lågkonjunkturen skriver SvD. Det handlar bland annat om att tidigarelägga investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur. Initiativet från finansborgarrådet Sten Nordin (m) och de övriga borgerliga partierna i Stockholm är välkommet och återigen visar de styrande i Stockholm att de inte vilar på hanen. Under innevarande mandatperiod har Stockholm under moderaternas ledning skött verksamheten på ett utomordentligt bra sätt. Viktiga frihetsreformer har kommit på plats, inte minst två angelägna skattesänkningar.

Staden planerar i paketet bland annat 6 000 nya bostäder som de kommunala bostadsbolagen tar ansvaret för. Det finns pengar eftersom ett antal kommunala bostadsfastigheter omvandlats till bostadsrätter. Nu kan bostadsbolagen använda kapitalet till att bygga nytt. En bonuseffekt av den viktiga politiska inriktningen att ge människor som bor i allmännyttan möjlighet att äga sin bostad.

Även här i Täby kommer ett antal byggprojekt att starta under nästa år. Utöver Täby Centrum, där beslut förhoppningsvis tas den 26 januari, startar byggandet av badmintonhallen vid Bergtorspskolan, idrottshallen vid Byängsskolan och ridskoleanläggningen vid Karby. Dessutom startar ett antal bostadsprojekt. Det gäller för kommunerna att hålla ångan upp för att i viss mån motverka konjunkturnedgången. Vi ska alla göra vad vi kan inom ramen för de resurser vi har till förfogande.

tisdag 2 december 2008

Nej till staligt Volvo och Saab

Staten skulle vara en utomordentligt dålig ägare av företag som tillverkar bilar. Även om det skulle vara en, som det heter, tillfällig lösning på de problem som tornar upp sig för Volvo och Saab. Vem tror att ett övertagande skulle vara tillfäligt?

Trots detta försöker socialdemokraterna enligt flera tidningar, bland annat SvD, gjuta olja på vågorna och mot bättre vetande öppna denna för skattebetalarna dåliga och extremt ekonomiskt kostsamma lösning. Att ställa om modellprogrammet mot mindre och mer drivmedelsnåla alternativ kommer att ta många år.

Regeringen får däremot överväga att hjälpa till på annat sätt, genom exempelvis utbildninginsatser och andra stödinsatser. Nu är emellertid de som arbetar inom bilindustrin mycket välutbildade och många lär hitta nya arbeten när en del av varslen verkställs. Allt är inte nattsvart.

Möte på KSL

På Kommunförbundet Stockholms län (KSL) träffades i dag länets kommunstyrelseordförande för sin månatliga träff. Först på dagordningen fanns en extra punkt där landshövdingen Per Unckel berättade om sitt nya regeringsuppdrag. I torsdags fick han uppdraget att snabbutreda vilka åtgärder som kan vidtas lokalt och regionalt för att motverka den finansiella krisen och lågkonjunkturen. Landshövdingen ska redan på fredag skriftligen återkomma med en inventering. Snabba ryck således.

Det finns tankar på att skapa utbildninginsatser på företagen innan varsel och uppsägningar träder i kraft. En god tanke även om EU:s konkurrensregler kan vara ett problem. Men läget generellt är så allvarligt att man kanske måste gå runt formella hinder för att inte göra ont värre. Landshövdingen uppmanande kommunerna att se över utbildningsinsatser också i kommunera där man kan se behov av sådana.

En annan åtgärd som inte borde vara så komplicerad att genomföra är att påskynda alla överklaganden av byggprojekt som naturligtvis borde sättas i gång omedelbart i nuvarande situation om pengar finns. Här har länsstyrelsen och regeringen möjlighet att konkret göra något eftersom det där överklaganden avgörs.

Carl Cederschiöld gjorde sedan en dragning av problemet med en allmänflygplats eftersom en sådan saknas när verksamheten på Barkarby läggs ned vid årskiftet. Behovet är uppenbart men det är givetvis väldigt svår att hitta en ny lokalisering då ingen kommun har anmält sig frivilligt att lösa problemet.

måndag 1 december 2008

Caperio Täby vann över AIK

Jag fick äran att symboliskt överlämna matchbollen samt hålla ett kort tal i den fullsatta Tibblehallen när Caperio Täby möte AIK. Derbymatschen som var mycket spännande slutade med täbyseger, 7-5. Innebandy är idag en mycket stor sport i Täby och intresset har ökat ytterligare sedan Caperio flyttande från Solna till vår kommun för tre år sedan. Att spela derbymatch mot just solnalaget AIK har därför en särkild betydelse och dynamik. Spelarna var verkligen taggade även om Caperio Täby började lite trevande och stillastående i första perioden. De revanscherade sig dock i de två avslutande perioderna och dominerade dessa trots matchstraff och en femminutersutvisning i mittenperioden.

Grattis till segern! Nu är Caperio Täby i serieledning.

Bara 3,7 procents skillnad mellan blocken

Enligt Skops senaste opinionsmätning skiljer det bara 3,1 procent mellan Alliansen och vänsterkartellen, 43,2 mot 46,9 procent. Avståndet mellan blocken har under månaden minskat med 3,7 procentenheter. Den stora skillanden från mätningen förra månaden är att moderaterna går fram med 2,5 procentenheter medan vänsterpartiet rasar med 2,3. Moderaternas tangerar därmed valresultatet.

Vi ser nu resultatet av en handfast och gedigen hantering av den finansiella krisen och lågkonjunkturen från Alliansens sida. Det är tryggt med Anders Borg som kompetent finansminister. Vänsterkartellen har ingen trovärdighet när det gäller ekonomi och finanser.

Läs mer i SvD.

söndag 30 november 2008

Borg styr ekonomin med säker hand

Göran Eriksson tar i SvD idag upp företeelsen med att en lång rad organisationer och personer kräver att finansminister Anders Borg vidtar ytterligare åtgärder för att motverka den finansiella krisen och lågkonjunkturen. Bland annat har regeringens rådgivare professor Lars Calmfors luftat tanken på att tillfälligt sänka momsen för att öka farten i ekonomin genom ökad köplust.

På moderaternas Framtidskonvent konstaterade dock Anders Borg i sitt tal igår att en sådan åtgärd är extremt dyr, kostar mellan 150 och 400 miljarder kronor, och får marginell inverkan på sysselsättningen. Alla råd från experter är inte alltid de mest övertänkta. Det finns andra instrument som ger betydlgt bättre effekt. Exakt vilka arbetas det intensivt med på finansdepartementet.

Nu är emellertid regeringen inte overksam. Långt där i från, bland de absolut bästa inom EU i grenen att lägga ansvarfulla och omfattande stimulanspaket som är långsiktigt hållbara. I budgeten för 2009 finns redan 30 miljarder i stimulansåtgärder. Inte minst det viktiga tredje steget i jobbskatteavdraget. Anders Borg konstaterade också att det inte skulle vara särskilt smart att fyra av alla åtgärder omedebart bara för att allehanda potentater och organisationer käner att de vill få lite uppmärksamhet. Det blir en lång bister vinter.

Anders Borgs tal i går på konventet var bland de absolut bästa jag hört. Det blir inte lätt för Tomas Östros att ta initiavet. Lång brant uppförebacke är det med ballast bestående av de ekonomiskt oansvariga Lars Ohly och språkrören.

lördag 29 november 2008

Framtidskonventet slut

Vår statsminister Fredrik Reinfeldt gick i sitt tal igenom alla de områden som Framtidskonventet arbetat med. Mijlö, äldreomsorg, sjukvård, utanförskap, barnomsorg och fler i arbete är de områden där moderaterna ska flytta fram positioner och formulera en ny politisk agena. Valet 2010 är målet med dessa förflyttningar och förändringar. Men det handlar också om att på allavar koncentrera sig på delvis nya områden, att ta i itu med allvarliga samhällsproblem.

Rättvisa, sammahållning och ansvarstagande kommer att blir honnörsord i valet.

Fredrik Reinfeldt avslutade med att säga att Framtidskonventet är en hållplats på vägen till valet 2010.

Seger för decentraliserad barnomsorg

Stockholmsbänken fick starkt gehör för våra invändningar mot centralismen i avsnittet om barnomsorg. Besluten blev därför acceptabla tycker jag. Stort tack till Gunnar Oom och Paul Lindquist som gjort ett styvt jobb i att göra dessa ändringar möjliga.

Jag är citerad på Ekot från debatten.

Anders Borg är ett geni

Sista punkten på föredragningslistan på Framtidskonventet var den del som Anders Borg har varit ansvarig för. Arbetsgruppen haft ansvar för jobb, välfärd och kunskap. Anders Borg höll ett helt fantastiskt inledningsanförande i högt tempo. Efter 30 år i politiken kan jag säga att vi i modern tid inte haft en så lysade och kompentent finansminister. Jag vill inte ta i med överord men det är ett faktum. Den ekonomiska polltik som Alliansregeringen står för är stabil och det slarvas inte med finanserna. Tvärt om står Anders Borg mot alla de krafter som nu vill vidta åtgärder som långsitigt är förödande för den statens ekonomi. Nu gäller sunda statsfinanser och väl utarbetade förslag som får störst effekt för att motverka lågkonjunkturen.

Nu talar statsminister Fredrik Reinfeldt.

Monas självmål

Dick Erixons blogg finns i idag en lysande beskrivning om ännu ett politiskt självmål av Mona Sahlin. I World Economic Forums jämställdhetsindex har Sverige fallit några platser. Detta fick Mona Sahlin att skicka ett indignerat pressmeddelande där hon fördömande ordalag kritiserade Alliansregeringen.

Om Mona Sahlin läst rapporten lite mer noggrant hade hon inte skickat pressmeddelandet. Den avsåg jämstäställdhetsindex för året 2006, det vill säga hon fördömer sig själv i sitt uttalande. Mycket lustigt.

Framtidskonventet dag 2

Sedan 08.30 har vi diskuterat det kommunala området. Det i särklass mest uppmärksammade delen har hittills varit avsnittet om barnomsorgen. Här finns en tydligt skiljelinje mellan arbetsgruppens texter och förslag gentemot exempelvis ombuden från Srockholm och Skåne med stöd från olika delar av övriga landet. Många talare vänder sig mot den centralistiska detaljstyrning som arbetsgruppen föreslår.

Just nu har redaktionskommitténs ordförande Beatrice Ask äntrat talarstolen och föreslår en lång rad kompromisslösningar inom avsnittet barnomsorg.

fredag 28 november 2008

Framtidskonventet fortsätter

Enigheten kring sjukvårdsfrågorna gjorde att debatten slutfördes 45 minuter före utsatt tid. Ganska ovanligt på möten där partiets samlas på natioenll nivå. Tvärt om brukar debatterna dra ut på tiden rejält. Men incke så när det gäller sjukvården. Ordföranden i denna arbetsgrupp, Filippa Reinfeldt, gjorde en mycket gedigen inledande framställning vilke kanske lade grunden till den hovsamma debatten. Nu har konventet övergått till att debattera intergation. Även inom detta politiska område är de flesta överens om att arbetsgruppen under ledning av socialborgarrådet Ulf Kristersson har gjort ett bra jobb. Mest lovord alltså.

Annat blir det i morgon bitti när barnomsogen ska debatteras. Då kommer debattvågorna gå höga. Arbetsgruppen föreslår långtgående inskränkningar i det kommunala självstyret. När många kommuner i exempelvis Stockholmsregionen har valt att skapa en långtgående valfrihet där föräldrar och fristående utförare tillsammans skapar en bra barnosmorg som ser väldigt olika ut, vill arbetsgruppen skapa centrala regeler för alla förskolor. Detta är omodernt och jag påminns om socialdemokratiska kvinnoförbundet som under ledning av Maj-Lis Lööf och Margareta Winberg på 80-talet som drev liknande centalistiska tankar. Vi får se hur det går i morgon.

Ewa Björling har rätt

Handelsminister Ewa Björling kräver i en debattartikel i Aftonbladet att diskrimineringen av svensk snusexport inom EU måste ändras. Även SvD tar upp frågan. Jag delar helt hennes uppfattning. Självklart måste förétag i Sverige få exportera snus till övriga EU-länder. Vi ska inte ha handelshinder inom EU.

Det finns dock inom EU en märkligt förbudsinställning till snus, de vill förhindra en utbredning. Men det är väl mycket bättre att fler människor slutar röka och övergår till snus om de måste. Är det månde cigarettlobbyn som har för stort inflytande över byråkraterna inom EU? Kör hårt Ewa!

Framtidskonventet har inletts

Moderaternas framitdskonvent inleddes idag på Star Hotell i Sollentuna. Första talare var partisekreterare Per Schlingmann som talade om förändring, ständig förändring. Ett parti måste ständigt förändras eftersom verkligheten förändras. Moderaterna måste ta samtidens problem på allvar och ge svar på människornas frågor.

Direkt efter Per Schlingmann startade delen om framtidens sjukvård. Första talare i denna del är just nu Filippa Reinfeldt som är ordförande i den arbetsgrupp som är ansvariga för utvecklingen av sjukvårdspolitiken. Hon talar sig varm för en ny patienträttslagstiftning.

torsdag 27 november 2008

Peter Wolodarski politisk redaktör på DN

Jag tycker att ledningen för DN har gjort ett utmärkt val när de i morgon utser Peter Wolodarski som ny politisk redaktör för tidningen. Äntligen får Sveriges största morgontidning en marknadsliberal tänkare som främsta politiska härförare. Under årens lopp har Peter Wolodarski enligt min uppfatningen varit den stora behållningen vid läsande av DN:s ledarsida och han har varit saknad under sin tid i USA. Även i Resumé går det att läsa om den kommande utnämningen.

Mona utan trovärdighet

I dag skriver Mona Sahlin på Brännpunkt att Sverige behöver en räddningsplan. Problemet med oppositionsledarens uppmaning är att det redan finns en räddningsplan och den uppgår till 32 miljarder kronor. Den innehåller bland annat sänkta inkomstskatter riktade till låg och medelinkomststagare vilket är en bra åtgärd eftersom den ökar hushållens disponibla inkomst. Detta är socialdemokraterna motståndare till, istället vill de tillbaka till den gamla bidragspolitiken.

Det finns från Alliansregeringen beredskap för mer, men det skulle vara direkt oansvarigt att skjuta rakt ut i mörkret. Innan något vet vilka ytterligare instrument som ger bästa utfall är det orimligt att slösa bort våra gemensamma resurser. Det gäller att ha is i magen när det från alla håll ropas på stödåtgärder.

Dessutom saknar Mona Sahlin all form av trovärdighet i arbetsmarknad- ekonomi- och finanspolitik. Socialdemokraterna har motsatt sig regeringens jobbpolitik som skapat 170 000 abetstillfällen de senaste två åren. På grund av Alliansregeringen strategiska omläggning av politiken står vi förhållandevis starka att möta den djupa nedgången de kommande åren.

Jag känner mig trygg med Fredrik Reinfedlt och Anders Borg, de har bevisat sin kompetens. Vänsterkartellen kan inte ens komma överens om hur de ska samarbeta.

onsdag 26 november 2008

M störst i Stockholm och Malmö

Expressen publicerar ikväll material från TT om en hemlig opinionsmätning om visar att moderaterna är störst i både Stockholm och Malmö. Mätningen bekräftar det socialdemokratiska raset som vi sett under hösten. Det nya är att det främst är bland männen som socialdemokraterna tappar stort. Det gäller generellt, men särskilt i Stockholm där moderaterna får stöd av hela 39 procent (+10) av männen samtidigt som socialdemokraterna landar på låga 26 procent (-6). Tidigare mätningar har redan visat att moderaterna är störst i Stockholm, men att samma situation råder i Malmö är lite av en sensation.

Läget visar att socialdemokraterna har kört vilse och just nu inte har någon verksam strategi för att ta sig ur em allt mer prekär situation. Taffligt agerande i samarbetsförsöken inom vänsterkartellen samtidigt som Mona Sahlin inte har något att tillföra arbetet med att hantera finanskrisen och lågkonjunkturen kostar. Lars Ohly kommer att se till att tillståndet består.

Återremiss i landstinget

Efter två dagars budgetdebatt i Stockholms läns landsting begärde socialdemokraterna minoritetsåterremiss och fick med sig den övriga oppsitionen. Ett nytt budgetmöte måste inkallas in i december. Enligt socialdemokraterna handlar det om att ersättningen till sjukhusen blev klara först i måndags och att det därför inte exakt finns refererat i budgetmaterialet med rätt uppräkningsprocent. Pengar till nivåhöjningen på 500 mkr finns dock centralt så det är en teknisk fråga.

Icke desto mindre kände sig oppositionen föranledd att ägna sig åt demontrationspolitik genom att belasta skattebetalarna med ytterligare en halv miljon som ett extra sammanträde kostar i landstinget. Precis som socialdemokraterna i Täby föreslår socialdemokraterna i landstingen en skattehöjning med 17 öre. Det skulle sammanlagt bli en upptaxering på 34 öre för invånarna i Täby om socialdemokraterna fick bestämma. Men det får de som tur är inte. Skattehöjningar är inte vad vi behöver i dessa finansiellt oroliga tider, de skulle bara spä på lågkonjunkturen eftersom människor får mindre pengar att spendera.

Läs mer om debaclet i landstinget i SvD.

tisdag 25 november 2008

Nu är budgetdebatten över

Årets budgetdebatt tog endast 14,5 timmar. Så nu är den avklarad. Moderaternas budgetförslag gick igenom på alla punkter (surprise!). En välbalanserad budget och verksamhetsplan enligt min uppfattning. Oförändrad skatt och en buffert för att parera den osäkra period vi har framför oss. Satsningar på barnomsorg (ökade resurser och pedagogisk utveckling), skola (pedagogisk utveckling)och äldreomsorg (utbyggnad av boenden). Genomförande av planerna för byggande av nya idrottshallar och ridskola, ett eftersatt område i Täby.

Ett tack till alla inblandade för en gedigen genomgång av den skattefinansierade verksamheten i Täby.

Ett särskilt tack till presidiet och tjänstgörande personal för en god insats med gott humör och ordning och reda.

Vi har nu bordlagt de sju ärenden som berör Täby Centrums utveckling i väntan på att besluten ska tas den 26 januari.

Kvällen avslutas nu med debatt om tre motioner och eventuellt två interpellationer.

Och nu vuxen- och gymnasienämnden

Den fråga som brukar vara mest debatterad är att Täby har en skolmåltidsavgift inom gymnasieskolan. Så även denna kväll. Eleverna betalar 13 kronor per dag för sin lunch om de väljer att äta på skolan. Vi vet att kostnaden inte är avgörande för om eleverna väljer att äta lunch i skolan. Istället handlar det om ordning och reda i matsalen, matens kvalitet, trängsel och så vidare. En måltidsavgift höjer självklart respekten och kvaliteten eftersom man uppnår förbättringar på alla de punkter som är ett problem med fria luncher. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och det finns således ingen lag som ger kommunerna skyldighet att servera gratis lunch. Vi tycker att den ordning vi har i Täby är bra.

9B på Skarpängsskolan bäst i Sverige

Klass 9B på Skarpängsskolan vann DN´s nutidsorientering i hård konkurrens. Klassen uppnådde poängen 24,33 vilket med god marginal slog tvåan, Ljungenskolan i Skanör med poängen 21.25. Vilken fantastiskt roligt nyhet som den intresserade kan läsa mer om i Täby Danderyds Tidning.

Särskilt roligt är det att läsa med tanke på den debatt som just nu pågår under budgetfullmäktige där oppositionen är väldigt upprörd och tveksam till den pedagogiska kvaliteten inom skola och förskola i vår kommun. De har fel. Vi håller högsta kvalitet.

Detaljerad debatt om skola och förskola

Detaljeringsnivån i debatten kring skola och förskola är fantastisk denna afton. Oppositionen kräver fördjupningar inom snart sagt varje område. Jag drar slutsatsen att de inte hittar tillräckligt bra argument för att vara riktigt kritiska. Sanningen är ju att vi har en mycket väl fungerande skola och förskola. Skolverket och våra förskoleinspektörer granskar verksamheterna och de anser att vi håller en mycket hög kvalitet. Detta bekräftas också av att eleverna i Täby ur ett sverigeperspektiv når mycket bra resultat i skolan.

Nu är det matpaus mitt i debatten kring barn- och grundskolenämnden. Det hade varit bättre att slutföra denna debatt och ta paus efteråt, innan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar vid.

Socialnämnden avklarad - skolan igång

Efter nästan två timmar avslutades debatten om socialnämndens områden. Tre voteringar följde där resultatet var givet. I en votering röstade socialdemokraterna för en ledamot som inte befanns sig i lokalen. Efter påpekande från min sida ströks givetvis denna röst och resultatet i omröstningen blev 34-26 istället för 34-27. Jag travisterar den gamle kommunistledaren CH Hermansson; någon j-a ordning måste det vara i en fullmäktigeförsamling.

Jag säger grattis till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne som på ett föredömligt sätt skötte debatten fram till beslut.

Så har dag 2 startat

Eftermiddagen har nu startat med behandlingen av socialnämnden. Det dröjde inte många minuter förrän socialdemokraten Ulf Brynell inledde sin sedvanliga och mångordiga klagan över allt som är privat. Han blanda fakta med tredjehanduppgifter och sedan med hur många slagningar man kan få fram vid en sökning på Internet. Resultatet blir osammanhängade och det är inte helt lätt att följa den röda tråden.

Det råder inget tvivel om att äldreomsorg inte är en enkel sak att bedriva. Om dett vittnar flera händelser de senaste veckorna. Inte minst skandalen på det kommunala äldreboendet i Halmstad där de boende tvingades gå till sängs redan runt 14-tiden för att de anställda skulle se såpor på teve är ett exempelpel på detta. Uppenbart har inga rutiner fungerat där. En liknande skandal inträffade på samma boende 2005. Drygt tre år senare avslöjas en liknande skandal. Kommunen har inte haft kapacitet att att agera på ett adekvat sätt.

Här i Täby har problem uppmärksammats på nybyggda Åkerbyvägen 2 som drivs av Attendo. En boende hittades av en anhörig långt in på eftermiddagen i sin säng. Under hela dagen hade ingen personal varit inne i rummet. Detta är självklart oacceptabelt. En av flera skillnad från fallet i Halmstad är att Attendo har en rapportering som fungerar. Alla avvikelser kommer kommunen till del. Så har det inte fungerat i Halmstad.

Patrik Hamilton (m) förklarade förtjänsfullt för Ulf Brynell hur viktigt det är med avvikelserapportering.

måndag 24 november 2008

Slut dag 1

Efter en delvis hård debatt kring kultur-och fritidsfrågor avslutades kvällen 23.14 med att klubban dunkades i bordet efter det sista visa beslutet. Nu hoppas jag kunna koppla av genom att titta på ett avsnitt med favoriten Seinfeld.

Ett antal beslut

Under punkten budget och verksamhetsplan har hitills beslut tagits om övergripande frågor, kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och Södra Roslagens miljö- ch hälsoskyddsnämnd. Jag gör nu bedömningen att dagens sista område blir kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att socialnämnden, barn- och grndskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt finansfrågor kommer att behandlas i morgon.

Det är många debattörer kvar på listan under kultur- och fritidsnämnden och de kommer med all säkerhet fylla upp tiden fram till 23.00 då fullmäktiges ordförande Jan Rosenberg förväntas klubba av mötet för dagen. Jag hoppas att vi hinner ta besluten för denna nämnd innan hemgång.

Bra inlägg av Camilla Aspegren (m)

Nyss talade ledamoten i kultur- och fritidsnämnden Camilla Aspegren (m) om hur nöjd hon är över att vi nästa år inför en peng inom musikskolan och därmed bredddar verksamheten till alla som vill spela. Genom en upphandling kommer eleverna få tillgång till betydligt fler musiklärare och det nya systemet innebär att dagens kö till musikundervisningen tas bort och alla som vill får ta del av musikundervisning.

Kultur- och fritidsnämnden igång 21.30

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Fredrik Schulte (m) inlede debatten på detta område med en resumé över alla de satsningar som genomförs och kommer att genomföras under innevarande mandatperiod. Under 2009 startar byggandet av en idrottshall vid Byängsskolan, en badmintonhall vid Bergtorpsskolan och en ridanläggning vid Karby. Dessutom har vi redan rustat upp Tibblevallen och vi har byggt fem konstgräsplaner. Två nya omklädningsrum kommer att byggas vid konstgräsplanen i södra Hägernäs samt vid Tibblevallen. Vi kommer under året att starta en utredning om vad ska göras med Sportcentrum och Tibblebadet som är stort behov av en omfattande renovering.

Folkpartiet har glömt att ta med sitt nej till inkomstförstärkningar i sin budget och förbrukat dem ändå varför den redan från början är underfinansierad.

Besparingar på kommunikation

Folkpartiet och kristdemokraterna vill dra ned på kommunens centrala kommunikation med cirka 60 procent, 2,5 mkr. Intressant nog brukar det oftast heta att vi inte informerar och kommunicerar tillräckligt mycket. Nu vill alltså dessa partier i praktiken avskeda tre av fyra medarbetare på kommunikationsavdelningen. De verkar inte ha klart för sig vad desa arbetar med. Det handlar om att förmedla demokratiska beslut tagna i exempelvis fullmäktige. De publicerar exmpelvis information varannan vecka i Mitt i Täby. Att dra ned kommunikationsinsatserna till ett minimum är verkligen inte rätt väg att gå när flödet av information blir allt viktigare.

Ska Täby arbeta med en vision

Det pågår en intressant diskussion om Täbys vision som vi tillsammans med de fem övriga kommunerna i nordöstra Stockholm. Folkpartiet är som vanligt ambivalenta. Jag tycker att det är tråkigt att vissa inte orkar stå fast vid de beslut de tidigare har varit med och tagit.

Folkpartiets budgetförslag innebär att skatten måste höjas med mellan 6-11 öre 2010 eller att de måste föreslå besparingar.

Socialdemkraternas gruppledare Conny Fogelström kunde inte svara på hur de skulle hantera det stora hål i budgeten som partiets förändring av fastighetsskatten skulle innebära. På riksnivå har partiet företagit att fastighetsskatten ska förstatligas men inte företagit någon kompensation till kommunerna. För Täbys del innebär det att vi tappar 80 mkr. Dessutom har de inte föreslagit någon kompenation för de höjda arbetsgivaravgifterna de föreslagit. Där förlorar vi ytterligare minst 13 mkr.

Budgetdebatten i gång

Debatten handlar mycket om den finansiella krisen och hur den påverkar den kommunala ekonomin i Täby. Jag har konstaterat att Täby ekonomi ser stabil ut framöver men samtidigt måste vi bereda oss på att det kommer att bli tuffare. Nästa hållpunkt är den progos över ekonomin nästa år som Sveriges kommuner och landsting presenterar den 18 december. Men de prognoser som hittills presenterats under hösten visar trots allt att vi 2009 kommer att landa i ett överskott på 33 mkr. Under 2010 ser vi ut att nå ett nollresultat med oförändrad skatt.

Alla föreslår oförändrad skatt utom socialdemokraterna som vill höja med 17 öre 2009. Alla partier är positiva till fjärrvärmeutbyggnad med produktion i Hagby.

Budgetfullmäktige startar kl. 15.00

Sitter och funderar på mitt inledningstal när budget- och verksamhetsplanen ska diskuteras i fullmäktige med start klockan 15.00 i eftermiddag på Täby Park Hotell i konferenslokalen New York. För säkerhets skull fortsätter vi med ytterligare en dags förhandlingar i morgon. Det har visat sig att denna pratglada församling inte kan komma till beslut om budget- och verksamhetsplan under en kväll utan det krävs två. Vi skulle tagit alla exploateringsbeslut kring Täby Centrum med det är som jag skrivit tidigare uppskjutet i två månader. Därför blir rimligen tidsåtgången för detta tvådagarsmöte något kortare.

Jag kommer i min inledning att ta upp Täby kommuns stabila ekonomiska läge tack vare en moderat majoritet som inte i onödan drar på skattebetalarna nya utgifter. Vi ska i dessa tiden vara glada över att vi har en förhålladevis liten kommunal kostym. Jag kommer också att berätta om att vi premanentar klotterjouren som visat sig framgångsrik och att vi satsar på kvaliteten inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Även den omfattande satsningen på nya idrottshallar och en ny ridskoleverksamhet kommer att beröras.

Jag kommer att ta upp folkpartiet nonchalans gentemot väljarna. Partiets budgetförslag är inte möjligt att rösta på eftersom det inte berett i kommunstyrelsen. Först i samband med att handlingarna skull skickas ut till ledamöterna i fullmäktige dök det upp. Alldeles för sent.

lördag 22 november 2008

Ännu ett ras för Mona Sahlin

TV4 presenterar idag tillsammans med Novus en väljarbarometer som bekräftar socialdemokraternas stora ras i väljaropinionen. Under det senaste året har socialdemokraternas minskat från 43 procent till 37,2 och nedgången har accelererat under de senaste månaderna. Nedgången från oktober är hela 3,6 procent och inget tyder på att Mona Sahlin och den socilademokratiska ledningen har fått stopp på raset. Tvärt om fortsätter Lars Ohly att leka katt och råtta med sina tänkta samarbetspartners inom vänsterkartellen.

I veckan hävdade Mona Sahlin att de skulle koma överens före jul. Det tror inte jag. Lars Ohly har allt att vinna på en utdragen process. Så länge de inte kommer överens står Lars Ohly i centrum för händelserna och Mona Sahlin vet att hon måste komma överens vänsterpartiet. Annars startar ännu ett internt krig inom socialdemokraterna med oöverstigliga konsekvenser. Lars Ohly har plötsligt ett ypperligt förhandlingsläge och det vet både han och Mona Sahlin om.

Moderaterna går kraftigt fram i opinionsmätningen och ligger med 25,5 procent stöd bara 0,7 procent under valresultatet. Ett gott utgångsläge. Även folkpartiet också ligger i paritet med valresultatet. Skillnaden mellan Alliansen och vänsterkartellen minskar allt mer och är nu nere i 9 procent, en halvering sedan i somras. Det går att läsa om väljarbarometern även i SvD.

fredag 21 november 2008

Tal på Etablera Nätverk

Jag talade i dag på ett nätverksmöte till sammans med Robert Örtegren från Vägverket och Torbjörn Johansson, Stockholm stads nya fastighetsdirektör. Mötet hölls på E.ON och går under benämningen Etablera Nätverk som drivs av Etablera - Strategisk kommunikation & PR. Nätverkets medlemmar består huvudsakligen av representanter för byggföretag och andra företag som arbetar med infrastrukturinvesteringar.

Jag talade om Täbys framtida utveckling gällande bostadsbyggande, infrastruktur och företagsetableringar.

torsdag 20 november 2008

Problem på äldreboenden

Vid tre tillfällen har problem med vården på Åkerbyvägen uppmärksammats under den korta tid som det nya boendet varit öppnat. Detta är självklart inte acceptabelt vilket de ansvariga hos entreprenören Attendo Care fått väldigt klart för sig. Delvis kan de uppkomna fallen sättas upp på kontot inkörningsproblem, men Attendo Care måste ta tag i problemen med största allvar och inse att vårdrutiner är till för att följas av alla. Representanter från kommuner har nu gjort flera besök på Åkerbyvägen 2 för att säkerställa att Attendo Care förstår allvaret i situationen och sätter in de resurser som krävs för att återupprätta nödvändiga rutiner.

Från vänsterhåll brukar incidenter som det ovan beskrivna tas till intäkt för att kritisera förekomsten av privata aktörer inom väldfärdsverksamheterna. Detta är naturligtvis trams. Senast i går avskedade Halmstads kommun alla anställda på ett äldreboende på grund av missförhållanden. Problem uppkommer ibland oavsett styrform, även om problemen i Halmstad var synnerligen grova. Om vi ska klara äldreomsorgen i framtiden måste vi hitta fler duktiga aktörer som kan hjälpa till.

Beslut om Täby Centrum skjuts upp

Alla exploateringsavtal gällande Täby Centrum skulle tas av fullmäktige på måndag. Så blir det inte. Besluten skjuts upp två månader till ett extra fullmäktigemöte den 26 januari nästa år. Bakgrunden är att Unibail-Rodamco av sin ägarstyrelse i Paris har fått ett krav att säkra sina uthyrningsmål i den nya centrumanläggningen innan de är beredda att ta beslut den omfattande investeringen. Unibail-Rodamco räknar med att detta ska vara klart i mitten av januari.

Det är naturligtvis inte bra att besluten skjuts upp, men verkligheten ser ut som den gör just nu. Jag ser fram emot den 26 januari.

onsdag 19 november 2008

Populisten Mona

Svenska Dabladet har fångat Mona Sahlin i flykten och pressat henne på frågor om Ipred-lagen, antipiratlagen. I sedvanlig ordning har Mona Sahlin åsikter i frågan utan att veta något om innehållet. Detta är inte seriöst. Hon säger att förslaget är "alldeles för kantigt" och "klarar inte balansen mellan att vi inte kan hålla på att jaga våra tonåringar, samtidigt som vi måste värna våra kulturarbetares upphovsrätt". Samtidigt betonar Mona Sahlin att hon inte har sett lagförslaget och att socialdemokraterna har inte tagit ställning.

Ändå vet hon att förslaget är "kantigt". Hur vore det om hon läste på innan kritik framförs. Frågan är nämligen långt ifrån enkel. Äganderätten är en av de mest grundläggande rättigheterna i en rättsstat. Om äganderätten ska ändras på någon punkt måste den vägas på guldvåg. Inskränkningar kan få mycket långtgående konsekvenser för enskilda personer.

Jag ska ta ett exempel från verkligheten i Täby. Under högkonjukturen fanns det byggare som köpte upp stora tomter i Viggbyholm och Näsbypark i akt och mening att genomföra omfattande nybyggnationer. Det gamla huset revs och med gällande bestämmelser, från 30-talet då områdena mest betod av fritidshus, kunde de bygga ganska stora komplex av bostadsrätter. Alla boende i områdena runt de nya bostadsrätterna blev mycket upprörda och krävde politiska beslut om inskränkningar i rätten att bygga. Problemet är ju att de samtidigt vill begränsa sin egen och andras äganderätt. Vad vet vi om hur människor tänker i framtiden? Vid arvsskiften kanske en delning av tomsten skulle vara en utmärkt idé. Politiskt går det inte att på varje punkt gå de protesterande till mötes. Man måste väga in den långsiktiga äganderättens betydelse i besluten.

Jag tycker därför att frågan om antipiratlagen inte passar för populistiska utspel där kunskap om innehållet är mer eller mindre obefintligt. Jag uppmanar Mona Sahlin att läsa läxan innan hon uttalar sig om lagen igen.

Bra med tävlingar i skolan

En arbetsgrupp inom moderaternas under ledning av riksdagsledamoten Mats Gerdau föreslår att det införs nationella tävlingar i rättstavning för skoleleverna, ungefär som amerikanska Spelling Bee (det finns en kul film om detta fenomen som jag gärna rekommenderar). Både SvD och Aftonlandet skriver om förslagen från arbetsgruppen som också innehåller idéer om en kommission för att stimulera talanger och ge bonus till duktiga lärare.

Jag tycker att idéer är utmärkta. Alla vet att tävlingar av olika slag uppskattas av eleverna, inte minst har Vi i femman varit ett framgåmgsrikt exempel under årens lopp. Det stimulerar till extra tid över läxböckerna och kan skapa intresse för teoretiska ämnen som kanske inte alltid är de mest populräa bland eleverna. I Sverige har vi en tradition att det går bra att vara framgångsrik i idrott men inte i skolan, inte på ett mätbart sätt i vart fall. Den socialdemokratiska flumskolan har under decennier förstört alla incitament till sådant. Tävlingar och stimulans av talanger är utmärkta komplement till betyg i skolan.

Likaså är ett bonussystem riktat till lärarna ett viktigt och angeläget förslag. Självklart ska duktiga lärare premieras. Många arbetsplatser ger bonus för extra ordinära insatser. En sådan utveckling inom skolan ska givetvis inte sammanblandas med bonushysterin inom finanssektorn.

tisdag 18 november 2008

Anders Borg i europatoppen

I Aftonbladet publiceras den ranking över Europas bästa finansministrar som Financial Times genomfört för tredje året i rad. Sveriges finansminister Anders Borg kommer på en fjärde plats vilket måste anses vara ett mycket gott betyg. Rankingen är indelad i tre olika kriterier och Anders Borgs bästa gren är ekonomi där han får 9 poäng av 10 möjliga. Övriga kriterier handlar om politik och stabilitet där Anders Borg når högt i den sistnämnda.

Jag har skrivit det tidgare och jag skriver det igen; Anders Borg är den mest kompetente finansminister Sverige haft i modern tid. Denna omständighet är en stor fördel för Alliansen och Sverige samtidigt som den är ett reell hot mot socialdemokratiska ambitioner att återta regeringsmakten. Valet 2010 kommer att stå mellan ekonomiskt kunskap och stabilitet mot ett vänsteralternativ som inte ens kan komma överens om det mest grundläggande i ekonomiskt politik.

Vårdköerna minskar snabbt i Stockholms län

Nya siffror för september och oktober som presenteras vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte idag den 18 november visar att antalet personer som väntat längre än vårdgarantins krav nu minskar snabbt i Stockholms län.

Det är statistik från landstingets centrala väntetidsregister som nu visar att antalet patienter som väntar på att få komma till ett besök hos en specialistmottagning minskade från sista augusti då det var 35 998 väntande till 20 480 väntande den sista oktober, vilket är en minskning med 43 procent på två månader.

Antalet patienter som väntar på en behandling minskade under samma period från 5 636 till 2 909 väntande, vilket är en minskning med 48 procent under två månader.

Fakta om vårdgaranti i Stockholms läns landsting:
0 dagar, Kontakt med husläkarmottagning
5 dagar, Besök hos husläkare
30 dagar, Besök hos specialistläkare
90 dagar, Behandling eller annan åtgärd

Alliansens vårdpolitik fungerar bättre och bättre. Vårdvalet liknar allt mer en succé. Den gamla centralistiska vårdmodellen som socialdemokraterna förespråkar skapar bara köer och förlängt lidande.

Att svika Alliansen

Vid gårdagskvällens fullmäktigemöte i Järfälla svek folkpartiet Alliansen och röstade med vänsterblocket nejlinje i frågan om att införa vårdnadsbidrag. Att vänsterblocket inte uppskattar valfrihet är ju väl känt. Det är verkligen beklagligt att folkpartiet bryter ingånga överenskommelser med Alliansens övriga partier och röstar med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Ett argument från folkpartiets sida är att kommunen inte har resurser under rådande finanskris. Detta är ett orimligt argument eftersom det har visat sig att relativt få föräldrar väljer vårdnadsbidrag. I Täby har för tillfället cirka 35 vårdnadsbidrag tagit ut samtidigt som 3 700 barn är inskrivna på förskolan till en kostnas på i genomsnitt 100 000 kr per barn och år. Situationen i Järfälla ser rimligen ut på samma sätt. I detta perspektiv kan inte finanskrisen användas som huvudargument.

Således handlar det om ideologi från folkpartiets sida. De tycker inte att föräldrar ska kunna välja att vara hemma något längre med sina små barn med en viss ersättning från kommunen. En övertygelse som är starkade än tron på Alliansens förmåga att hålla ihop. Detta är illavarslande och de spelar socialdemokraterna rakt i händerna.

Möte med Företagarna, Täby

Jag talade i gårkväll på en företagsträff som arrangerades av Företagarna, Täby. Mötet hölls i Restaurang Ernesto i södra Hägernäs (i kontorshuset vid McDonalds). Jag rekommenderar gärna ett besök, utsökt mat. Mötet var välbesökt och jag pratade om Täbys utveckling med särskilt vikt vid den nya översiktplanen som vi arbetar intensivt med just nu. Beslut om översiktplanen tas till hösten 2009.

måndag 17 november 2008

Spadtag för Gribbylunds torg


Bilden illusterar första spadtaget för ombygganden av Gribbylunds torg. Jag och Christer Carlsson från Akelius fastigheter fick äran att gräva det första hålet i arbetet med att skapa ett nytt och tryggare torg i Gribbylunds centrum

Arbetet med att få Gribbylund tryggare och trevligare startade för två år sedan. Skissen till torgets nya utformning bygger på den trygghetsvandring som Trygg i Täby organiserade 2006, med boende, skolungdomar, fältgrupp, fastighetsägare, lokala föreningar och företagare, politiker och närpolis.

Torget är en viktig mötesplats i Gribbylund, men det upplevs otryggt med dålig belysning, buskörning med mopeder och nergångna material. Det som är bra behålls och svagheterna byggs bort.

Nu har Bibbi Leine och Nina Kölbeck, landskapsarkitekter på Landskapslaget AB, jobbat in de boendes synpunkter och torget kommer att byggas om med vackrare och tryggare belysning, nya sittplatser, lekytor, mer blommor, tydligare entréer samtidigt som alléstråket blir en del av torget med plattlagda ytor och sittplatser.

Delar av taken plockas bort för att få ett luftigare öppnare torg och vattenleken får nytt liv.

AB Täbyhus/Akelius har tillsammans med Täby kommun tagit fram finansieringen av upprustningen. Runt 2,4 miljoner kronor.

Tack till Akelius (Christer Carlsson och Torbjörn Eriksson). Tack till alla Gribbylundsbor som via sitt engagemang och Trygg i Täbys arbete verkar för ett tryggare och trivsammare Gribbylund.

På kommun är Poa Collins projektledare, Stefhan Markström byggledare och Bo Hammerin håller i trygghetsarbetet. Fortum och NCC bygger om torget. Under veckan planeras byggskedet och arbetena ute börjar i slutet av denna vecka och beräknas vara klara i juni 2009. Då är ni välkomna på invigning!

söndag 16 november 2008

Stockholmsregionen gillar Alliansen

Dagens Sifo-mätning i Svenska Dagbladet och Göteborgsposten bekräftar den bild som andra opinionsmätningar visat under de senaste månaden. Socialdemokraterna rasar och Alliansen stärks. Mona Sahlins parti har i samtliga mätningar parkerat under den psykologiskt viktiga 40-procentsnivån. Samtidigt som moderaterna ligger i paritet med valresultatet.

Den mest intressanta nyheten är att socialdemokraterna faller igenom i Stockholmsregionen. Partiet landar i denna mätning på blygsamma 28 procent, ett ras med 7 procent under den senaste månaden. Detta stärker bilden av att Alliansen framgångar kommer att fortsätta. Politiska trender har en tendens att starta i vår region och sedan sprida sig över landet. När vänsterblocket dagligen, under brinnande finanskris, uppvisar sin oförmåga att samarbeta startar detta processer i Stockholmsregionens stora medelklass som kan vara svåra att få stopp på ur ett vänsterperspektiv.

Stockholmare är inte som andra

Statsvetarna Tommy Möller och Göran von Sydow presenterade härom dagen en SNS-rapport som heter ”Kampen om regeringsmakten avgörs i Stockholm”. En utgångspunkt i rapporten är att väljarna i Stockholmsregionen är betydligt mer rörliga än i övriga landet. Ett exempel som ges är att socialdemokraterna i Stockholm minskade med 8,3 procent när de i landet som helhet minskade med 4,8 procent i Stockholm, detta dessutom utifrån en lägre nivå. Både moderaterna och centern har betydligt större uppgångar i länet än i riket.

Den socialdemokratiska ledningen är väl medvetna om problemet och de måste närma sig den politiska mitten för att nå reella framgångar i Stockholmsregionen. Mona Sahlins taffliga försök att göra upp med miljöpartiet är ett exempel på att delar av socialdemokratin förstått vad som måste göras för att nå framgångar i vår region. Att kampera ihop med vänsterpartiet tycker inte Stockholmarna är en höjdare precis.

Jag menar dock att situationen är mer annorlunda än så. De boende i Stockholmsregionen har ett mer öppet förhållande till alternativa, individuella, lösningar och tycker exempelvis att det är en självklarhet att välja skola, barnomsorg och äldreomsorg. Vi har ett mer tolerant förhållningssätt till nya livsstilar och innovativa lösningar. En konsekvens av detta är att många tycker det är viktigt med en förhållandevis låg skatt, att det inte är en självklarhet att politiken har lösningar på allt. Vi har expempelvis en betydligt mer negativ syn på fastighetsskatt, värnskatt, skatteutjämning och andra pålagor som främst drabbar de boende i vår region.

Här tror jag att Mona Sahlin kommer att stöta på patrull internt. Det är ingen hemlighet att Stockholms Arbetarekommun är den mest vänstervridna i hela Sverige. Det sitter i väggarna. Redan på 30-talet konstaterade dåvarande statsminister Per Albin Hansson (s) att ”Stockholms Arbetarekommun är helvetets förgård”. Och problemet är fortfarande ständigt närvarande. Förändringsmandat från socialdemokraterna i Stockholm är svårt att få gehör för.

Visst är det så att Stockholmsregionen, inklusive Täby, kommer att vara oerhört viktigt i valet 2010. Men vår region står redan flera steg höger ut i förhållande till övriga Sverige. När moderaterna totalt föll igenom i valrörelsen 2002 var det ändå ytterst nära att de borgerliga partierna behöll makten i Stockholms stad. I själva verket vann de borgerliga men centern och stockholmspartiet hamnade utanför fullmäktige. Med andra ord krävs någon väldigt speciell omständighet för att rucka på majoriteten i Stockholm. Samma sak är det med de flesta förortskommuner. Successivt har regionen blivit allt mer borgerlig, även om politiska trender och tendenser får större genomslag här. För socialdemokraterna är detta ett stort problem.

lördag 15 november 2008

Monas kräftgång

Det är inte muntert att vara socialdemokratisk oppositionsledare i dessa dagar. I Aftonbladet presenteras i dag en ny förtroendemätning gjort av Sifo. Förtroendet för Mona Sahlin rasar 8 procent till 34, den lägsta nivån sedan hon valdes till ordförande för socialdemokraterna. En nivå som ligger en bit under partiets opinionssiffror. Väljarna tror alltså något mer på socialdemokraterna än på Mona Sahlin. Detta är anmärkningsvärt visar att Mona Sahlin är inne i en ledarskapskris.

Samtidigt ligger förtroendet för statsminister Fredrik Reinfeldt kvar på höga 49 procent.

De senaste två månaderna har har förändrat hela den politiska och finansiella spelplanen. Uppenbart har inte den socialdemokratiska ledningen haft kapacitet och förmåga att hantera krissituationer på ett vederhäftigt sätt. När Alliansregeringen lyckats parera den finansiella krisen på ett ansvarsfullt sätt har vänsterblocket ägnat tiden åt att bråka inför öppen ridå. Då är det inte konstigt att förtroendet för Mona Sahlins ledarskapsförmåga krackelerar på ett sätt som liknar börsens utveckling under samma period.

fredag 14 november 2008

Fredrik Reinfeldt i stort övertag

PR-byrån Westander har låtit Sifo göra en mätning över vem som har störts förtoende som statsminister. Sedan den förra mätningen i augusti har Fredrik Reinfeldt ökat med 11 procent till 55. Samtidigt har Mona Sahlins förtroende minskat från 35 procent till 33. Det skiljer således hela 22 procent mellan statsministern och oppositionsledaren. Mona Sahlin utvecklas allt mer till ett rejält sänke för vänsterblocket. Att inte lyckas få ihop ens en antydan till samarbete inom vänsterblocket samtidigt som världen upplever den värsta finanskrisen sedan 30-talet är ett verkligt problem för socialdemokraternas strateger. Kaos i kaoset så att säga. Motsatsen till vad människor önskar.

Mona med Svarte Petter

Återigen har förhandlingar mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet havererat. Parterna verkar stå mycket långt från varandra. Svenska Dagbladet rapporterar i vänsterkrysset om debaclet och osämjan. Miljöpartiets förhandlare Mikaela Valtersson beskriver vänsterpartiet som ett stort bekymmer. De vägrar acceptera det ramverk för ekonomin som de två andra har som ett absolut krav.

Men varför skulle vänsterpartiet vika ned sig? De vet att Mona Sahlin måste komma överens för att blidka den socialdemokratiska interna opininonen mot ett samarbete med enbart miljöpartiet. Vänsterpartiet har ett fantastiskt förhandlingsläge. Varje dag som går utan att de kommer överens är en seger för Lars Ohly. Han och vänsterpartiet får uppmärksamhet samtidigt som Mona Sahlin blir allt mer pressad. Det märks ju på Lars Ohlys humör att han sitter i vinnarhålet efter en lång tid i den politiska periferin.

Det är ju Mona Sahlin som på egen hand spelat bort sina bästa kort och nu sitter med Svarte Petter. Det känns nog inte särskilt bekvämt att vara oppositionsledare och få uppleva att en orealistisk kantspelare håller i taktpinnen. Men den stora vinnaren på Mona Sahlins oförmåga att hålla ordning på vänsterblocket är trots allt Alliansen. Varför ska svenska folket byta ut en väl fungerade Allians mot ett alternativ där vänsterpartiet har veto på grund av osämjan inom socialdemokraterna?

Och på söndag kommer en SIFO-mätning.

torsdag 13 november 2008

Partiet utan budgetförslag

Folkpartiet ondgör sig över att tjänstemännen i Täby kommun tar fram ett budgetförslag som bygger på majoritetens politiska beslut. De tycker att tjänstemännen ska ta fram ett "neutralt" underlag som politiken sedan ska ta under behandling. Denna åtsikt är mycket märklig och är ett uttryck för den bitterhet folkpartiet känner över hur väljarna i Täby röstade 2006. Faktum är att de själva valde att stå utanför en Allians i Täby. Min företrädare Filippa Reinfeldt sträckte ut en hand direkt efter valet och jag bjöd in till ett långgående samarbete mellan de fyra Allianspartierna.

Folkpartiets arvoderade kommunalråd Mats Hasselgren avböjde alla inviter och ansåg att väljarnas utslag måste få råda. Vi skrev då ett samarbetsavtal som folkpartiet sedan har lämnat för att övergå i opposition. Nu tycker folkpartiet att det är fel när ett parti har egen majoritet för "då behöver moderaterna inte ta hänsyn till vad andra partier tycker". Slutsats: folkpartiet skäller på väljarna och anklagar dem för att att ha röstat fel. Detta är en ytterst märklig demokratisyn.

Det är folkpartiet som valt bort möjligheten att vara delaktiga i kommunens styrning.

Ännu märkligare blir det när de inte ens mäktar med att lägga sitt budgetförslag i tid för behandling i kommunstyrelsen. De väljare som röstade på folkpartiet förväntar sig nog att partiet ska ta ansvar och lägga fram ett förslag som kan röstas i genom under budgetfullmäktige. Eftersom partiet inte inkom med ett förslag till kommunstyrelsen måste deras budgetförslag skickas tillbaka för beredning. Därmed skulle kommunen inte ha en budget och verksamhetsplan när 2009 inleds om fullmäktige mot förmodan skulle rösta på deras förslag. Så slarvigt går det inte att sköta en kommun.

Som tur är har Täby kommun en moderat majoritet som håller ordning och reda på finanserna och ser till att de verksamheterna fungerar med hög kvalitet.

onsdag 12 november 2008

Viktiga besked från RUFS-mötet

Vid gårdagens möte med de sex kommunerna i nordöstra Stockholm kom vi överens om det är mycket viktigt att prioritera fortsatt bostadsutbyggnad. Vi var också överens om att den nya regionala utvecklinsplanen som ny utarbetas ligger i linje med den visoon vi gemensamt tog 2005 i respektive fullmäktigeförsamling. För Täbys del innebär den att vi ska skapa förutsättningar att utveckla kommunen till 80 000 invånare från dagens 62 000 samt öka antalet arbetsplatser med 20 000. Vi ska också få tillstånd mer spårbunden kollektivtrafik, Roslagspilen någon gång efter 2020.

På mötet var alla också överens, inklusive expertis från KTH och regionsplanekontoret, om att vi i handling måste visa att vi verkligen har ett stort intresse i ny spårbunden kollektivtrafik genom att bygga bostäder och arbetsplatser. Om vi inte planerar och startar byggprocesser kommer det att blir mycket svårt för att inte säga omöjligt att få staten att satsa 10-12 miljarder på Roslagspilen, eller möjligen något annat alternativ. Här är det viktigt att slå fast att Roslagsbanan under överskådligt tid kommer att vara vårt mest angelägna utvecklingsprojekt när det gäller spårbunden kollektivtrafik. Beslut om dubbelspår är i allt väsentligt redan tagna.

När det gäller statens prioriteringar måste man förstå att konkurrensen om infrastrukturmedel är stenhård. Alla olika delar av Stockholmsregionen och övriga Sverige slåss för sina projket. Ska vi vara en vinnare i denna tävlan om resurser måste vi visa enighet och vara bra på att sälja in hur angeläget vår projekt är till alla andra.

Är nordostkommunernas vision för omfattande? Detta är en frågeställning som ofta förekommer i Täby. Svaret måste bli nej. Även om vi lyckas iscensätta och förverkliga vår vision fram till 2030 kommer vår del av regionen ändå att bli mindre än i dag. Övriga Stockholmsregionen har en ännu högre utvecklingstakt under perioden. Denna sanning illustrerar hur viktigt det är att inte börja svaja i arbetet som del partier i Täby har en tendens till. Att vackla om utvecklingen är samma sak som attt stänga dörren till mer spårbundet kollektivtrafik oavsett om det handlar om pendeltåg eller tunnelbana.

Mötet kom också fram till att vi ska ge banverket i uppdrag att utreda mer exakt hur en framtida Roslagspil ska gå. Klart är redan att utgångspunkten är Stockholm via Täby Centrum och Arninge till Norrtälje (i en senare etapp). Fråga handlar om hur dragningen ska göras från Arninge till Norrtälje. Under nästa år kommer en mer konkret handlingsplan för hur visionen ska utvecklas tas fram inom Nordost-samarbetet.

Fredrik Reinfeldt är populär

Svenska Dagbladet rapporterar om årets förtroendebarometer från Medieakademin i Göteborg. Vår statsminister Fredrik Reinfeldt har högre förtroende än oppositionsledaren Mona Sahlin, 39 procent mot 33. Det intressanta är ju att socialdemokraterna har betydligt högre opinionsiffror än moderaterna. Trots detta har Fredrik Reinfeldt högre förtroende bland allmänheten. Här ligger nog en del av förklaringen till den interna turbulensen inom socildemokraterna. Mona Sahlin är ett politiskt sänke samtidigt som Fredrik Reinfelt är betydligt större än sitt parti och har därmed har förutsättningar skapa Alliansen ett övertag mot vänsterblocket. Självklart oroas ledande socialdemokrater över detta faktum och vad det kan leda till i valet 2010.

tisdag 11 november 2008

Gamla trötta åsikter

I kväll sändes Rakt på med KG Bergström. Gäster var Göran Persson och fotbollspelaren Marta. Till programledarens hjälp fanns också en panel bestående av förre folkpartiledaren Bengt Westerberg och feministpartiets Gudrun Schyman.

Efter en rad från till Göran Persson om Mona Sahlins agerade hittills under sitt partiledarskap kom de in på om vänsterblocket ska befästa ett samarbete före valet eller inte. Det tycker inte Göran Persson. Han driver fortfarande linjen att partiena ska gå till val var för sig och sedan utifrån valresultet formera ett regeringsalternativ. Föga förvånande får han stöd för denna linje av den trötte Bengt Westerberg. Under hela sin politiska karriär har Bengt Westerberg innerst inne tyckt att socialdemokraterna är grundingrediensen i Svensk Politik.

Att göra ett program med dessa gamla reliker som tycker att det var bättre förr är verkligen inte nydanande debatt i teve. Bara trött blickande bakåt.

Värst är att Bengt Westerberg inget lärt av händelserna de senaste fem åren i svensk inrikespolitik. Finns det någon som tror att vi haft en borgerlig regering om inte Alliansen formerats och skapat ett trovärdigt alternativ till det ständiga socialdemokratiska regeringsinnehavet?

Om Bengt Westerberg var en borgerlig arbetare i Alliansens vingård hade han inte förfäktat tanken på att låta Mona Sahlin slippa ifrån svårigheterna med att skapa ett samlat vänsteralternativ i god tid inför valet 2010. Men vem bryr sig egentligen om den 90-talssamling KG Bergström hade samlat? Förhoppningsvis ingen.

Läsa gärna gärna Dick Erixons blogg i samma ämne.

Heldag om regional utveckling

Idag träffas de sex kommunerna i nordöstra Stockholmsregionen, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Norrtälje för en konferens kring den nya regionala utvecklingsplanen i Stockholms län (RUFS. Meningen är att vi ska enas om ett gemensamt remissvar på det nya förslaget som nu är under utveckling. Det är viktigt att vi hittar en gemensam, enig, plattform för att stå starka i en omvärld där konkurrensen ökar allt mer om om attraktiv utveckling.

Remissvaret ska vara inskickat, åtmindstone ett väl förankrat utkast, senast den 28 november. Så det är lite bråttom. Det handlar om befolkningsutveckling, nya arbetsplatser och infrastruktur. Inte minst måste vi hitta vägar att få mer spårbunden kollektivtrafik till vår del av regionen. Här är Roslagspilen, pedeltåg, en viktig del. Nordostkommunerna enades 2005 om en gemensam utvecklingsvision med utgångspunkt från den RUFS som antogs 2001. Nu får vi se om vi måste revidera visionen i någon riktning. Grundtipset är att visionen håller även med de delvis nya förutsättningar som det den nya RUFS visar självklart kommer att inverka på helheten.

måndag 10 november 2008

Bra att Stockholm utreder Kvinnoforum

I dag fortsätter historien om Kvinnoforums bedrägliga beteende, för att inte säga olgaliga. I Svenska Dagbladet säger stadsdirektören Irene Svenonius att både jurister och ekonomer skyndsamt ska gå till botten med alla utbetalningar till Kvinnoforum och Xist. Detta är bra och nödvändigt. Även Sida ska göra en egen utredning om hur deras bidragspengar använts.

Det går inte att slå sig fri från tanken att miljonrullning har fått fortsätta under lång tid trots att varningstecken har funnits. Jag tror att detta det beror på att många ledande personer har låtit sig duperas och därmed satt ett kvalitetsmärke på verksamheten. Det handlar ju om de mest utsatta kvinnorna i Stockholm, Sverige och världen. Kvinnoforums konkurs visar att det alltid, oavsett innehåll, är nödvändigt att granska alla verksamheter som får stora belopp av via skattsedeln. Det får inte vara så att vissa verksamheter är fredade från granskning för att de betraktas som finare eller oantastliga i det politiskt korrekta Sverige.

Jag har nu kollat upp fakta i Täby och vi avslog en ansökan från Kvinnoforum på 60 000 kr i år.

söndag 9 november 2008

Kulturprisutdelning

I gårkväll delades Täbys kulturpris ut under en galakväll i Tibble kyrka. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Schulte dela ut kultur priset till Louise Laising för en flera generationer lång gärning i att utbilda Täbyborna i dans. Louise var verkligen jätteglad över utmärkelsen. För underhållningen stod främst flöjtisten Janne Bengtson med Lyxorkestern. Vi fick under flera timmar fantastiskt trevlig och professionell underhållning av dessa lysande spelmän. Även en orkester från Täby musikskola bestående av enbart flöjtister spelade två stycken. Johan Taube var presentatör under kvällen och även tre stipendiater utsågs. Jag återkommer med bilder när jag har fått ordning på kameran.