lördag 20 december 2008

Ännu ett bakslag för Mona Sahlin

Ännu en gång får avgående partisekreterare Marita Ulvskog kommentera vikande opinionssiffror för socialdemokraterna. Årets sista mätning av Synovate i DN följer höstens tydliga trend, Alliansen stärker sitt stöd och vänsterblocket backar. Moderaterna har ökat i opinionsmätningar nästan lika mycket som socialdemokraterna har minskat. För att komplettera bilden har ju socialdemokraterna tappat en del vänster ut.

Marita Ulvskog återkommer sändigt till två förklaringsmodeller till socialdemokraternas kräftgång i opinionen. Dels att det är finanskrisen som gör att människor stödjer sig mot den sittande regeringen, dels att det varit oklart med samarbetet inom den rödgröna röran. Jag tror att hon har rätt men inom ramen för problemen med finanskrisen finns det en springande punkt som förmodligen har en avgörande betydelse. Alliansen har inom sig mycket stor kompetents på ekonomi- och finanspolitik, inte minst i form av finansminister Anders Borg.

För socialdemokraterna är läget det motsatta. Oppositionsledare Mona Sahlin bottnar inte alls kompetensmässigt i ekonomi- och finansfrågor vilket också märks eftersom hon i huvudsak bara instämmer i regeringens olika förslag och åtgärder. Om hon känt sig säker inom detta politikområde hade hon självklart varit snabb med att kritisera. Sedan ska man aldrig underskatta väljarna, de känner faktiskt vad som är skillnad på kompetens och okunskap. Det är således inte finanskrisen i sig som är anledningen till socialdemokraternas kraftiga nedgång utan att partiet inte förmår stå för en vederhäftig politisk linje i denna fråga.

Jag är inte alls säker på att väljarnas förtroende för vänsterkartellen kommer att öka bara för att de haft en presskonferens där de presenterat nyheter att de är överens om att överens. Efter höstens många märkliga turer krävs nog en hel del handfasta bevis innan ens de mest trogna väljarna på vänsterkanten verkligen är övertygande om hållbarheten inom den senaste konstellationen.

Valet 2010 kommer att bli jämnt och hårt men det ljusnar ändå för Alliansen. Det är glädjande att gapet mellan Alliansen och vänsterkartellen har halverats och nu bara är 9,3 procentenheter. Det krävs endast en sving på drygt 4,5 procentenheter till Alliansens favör för ett helt jämnt läge. Att socialdemokraterna tappat 372 000 väljare sedan september säger också en hel del om rörligheten bland väljarna. Moderaternas starka stöd i opinonen är imponerande, dagens stöd på 26,7 ligger över valresultatet 2006.

Läsa också SvD i ämnet.

torsdag 18 december 2008

Polisnämnden i Täby

Årets sista sammanträde med Roslagens polismästardistrikt hölls idag på polisstationen i Täby. Ordförande är Ingela Gardner Sundström och polismästaren heter Gunnar Edeland. Jag är vice ordförande i den illustra samling. Egentligen har inte en polisnämnd särskilt mycket att säga till om. Det blir mest pratmöten och idag uppehöll vi oss mestadels vid hur målen för olika typer av brott ligger i partiet med vad som bestämdes vid årets början. Det ser bra ut. Vid dagens möte pratades det i två timmar. I förbifarten behandlades också verksamhetsplanen.

Men den fråga som röner mest intresse för polisnämnden denna höst är det faktum att vi inte tilldelas en enda ny polisaspirant under första halvåret 2009. Anledningen är att Roslagens polismästardsitrikt dras med ett stort underskott och fler aspiranter ínnebär att kostnaderna ökar ytterligare. Detta underskott beror i stort utsträckning på att poliserna trivs i vårt distrikt och sällan flyttar. För att få bättre ordning på ekonomin får vi hoppas på en del pensionsavgångar och andra förflyttningar från distriktet. I det långa loppet är denna form av budgetregulator som funnits inom polisen i Stockholms län under många år givetvis ohållbar. Uppgiften är ju faktiskt att beivra brott och se till brottslingar sitter bakom lås och bom.

Roslagen kommer dock sannolikt att få ett antal aspiranter till hösten och enligt regerigen kommer rättsväsendet att få ökade resurser 2010 så läget är långt i från nattsvart.

onsdag 17 december 2008

Löften om resurser till polisen i statsministers jultal

Utöver tidigare löften från justitieminister Beatrice Ask om mer resurser till polisen 2010 har nu också statsminister Fredrik Reinfeldt lovats satsningar med betoning på 2010 i sitt traditionella jultal. Det viktigaste löftet är att de 20 000 poliserna i Sverige ska vara på plats. Av de tillkommande kommer Stockholm, som jag skrivit i ett tidigare inlägg, få ett tillskott med 530 nya polisen netto de kommande två åren. I statsministerns löfte ingår rimligen resurser för att finansiera lönerna för dessa. Även resurser för satsningar på att bekämpa den grova brottslingen kommer att ingå i trygghetspaketet 2010. Ett flertal polismyndigheter med betoning på storstadsområdena dras med kraftiga underskott och jag känner mig nu lugn beträffande möjligheterna att få rätsida på dessa senast 2010.

Jag tycker att Fredrik Reinfeldt i sitt jultal gjorde en riktig prioritering när han ägnade en stor del av sitt tal åt människors oro och rädsla kring att utsättas för brott. Det pågår i Sverige just nu en inbrottsvåg i bostäder och denna typ av brottslighet har en försvinnande lite uppklarningsprocent. För många är det självklart en chockartad upplevelse att få sitt hem skövlat av inbrottstjuvar. Jag hoppas att satsningen på fler poliser ska resultera i att tjuvar som gör inbrott i bostäder får det mer besvärligt.

Läs mer om Fredrik Reinfeldts tal i SvD, DN, AB, Lena Mellin

Polisens ansträngda budget

Jag kan konstatera att polisen i Stockholms län har en underlig budget- och verksamhetsplansprocess vilket beror på högre instans. Det är ständiga förhandlingar med Rikspolisstyrelsen och beskeden kommer väldigt sent. När stridsdimmorna till slut skingrats blev trots allt resultatet bättre än vad många hade befarat. Men vi får acceptera att vi för första gången får leva med en halvårsbudget. Principiellt en orimlig ordning om en verksamhet ska få arbetsro och kunna planera långsiktigt. Nu blir det ännu ett halvår på det förra med budgetförhandlingar med Rikspolisstyrelsen. Det finns dock utställda löften om att Stockholmspolisen ska få minst lika mycket resurser andra halvåret 2009 som det första.

Polisen i Stockholms län fick i sista varvet en budgetförstärkning med drygt 200 mkr. Därmed sänktes underskottet till 121 mkr. För att pressa ned underskottet finns nu också beslut om besparingsåtgärder med 70 mkr. Därmed blir det planerade underskottet drygt 50 mkr. Detta är i grunden en förkastlig ordning. Men även i detta avseende finns löften uppifrån som innebär att polisen 2010 ska få de resurser som krävs för en balanserad budget. Dessutom finns direktiv om att polismyndigheterna inte får friställa personal för att få budgeten i balans. Därmed är det i praktiken en omöjlighet att nå budgetbalans 2009 även om ambitionen skulle finnas. En mycket stor del av polismyndighetens budget består av lönekostnader.

Till glädjeämnena återfinns ett tillskott på 180 nya poliser netto under 2009 och ytterligare 350 året där på. Under två år kommer alltså polisen i Stockholms län att erhålla en förstärkning med 530 poliser efter pensionsavgångar. Inte dåligt måste jag säga. Det finns också löften om ersättning till polisen för EU-ordförandeskapet hösten 2009 då belastningen på polisen i Stockholm kommer att vara mycket hårt med ständiga kommenderingar.

Helt klart med nya brandförsvaret

Under gårdagen medverkade jag i två olika möten för att ta de sista besluten inför det nya året då Storstockholms Brandförsvar tar över ansvaret för dessa frågor i 10 kommuner, varav Täby är en. Allt är nu på plats även om många detaljer måste hanteras under första halvåret 2009. Först sammanträdde interrimstyrelsen för det nya förbundet på Johannes brandstation i Stockholm och sedan på kvällen följde styrelsemöte med Södra Roslagens brandförsvar på brandstationen i Täby. Det handlar om saker som arbetsordning, revisionsreglemente, delegationsordning, handlingsprogram, sotningsfrister, priser för varor och tjänster, delegation för brandskyddskontroll, pensioner och mycket annat. Alla beslut togs i enighet över partigränserna.

Jag ser fram emot att det nya brandförsvarsförbundet startar sitt arbete efter nyår. Detta kommer att bli bra för Täbyborna.

måndag 15 december 2008

Årets sista fullmäktigemöte

Direkt efter kommunstyrelsens sammanträde inleddes årets sista kommunfullmäktigesammanträde. Efter relativt hovsamma ärenden utan långa debatter kom vi till det utmärkta ärendet om kundval inom musiksskolan. Under debattens gång framkom att folkpartiet, socialdemokraterna, kristdemokraterna och miljöpartiet yrkade på minoritetsåterremiss. De var inte nöjda med hur de ekonomiska konsekvenserna var beskrivna i ärendet. De saknade också information om hur vissa elever ska kunna få avgiftsnedsättning och om hur valsystemet för eleverna ska vara uppbyggt. Ärendet kommer tillbaka för beslut efter nyår. Återremiss är ett instrument som oppositionen i olika kommuner använder allt mer när de är missnöjda med den föra politiken. Enda resultatet av återremisser blir att besluten fördröjs under en tid.

Nu är sammanträder slut på rekordtiden två timmar och 40 minuter

Tack för i år.

Kommunstyrelsens möte idag

På kommunstyrelsens bord i dag, vid det extra sammanträdet, fanns framför allt ett ärende av bredare intresse. Det handlar om vårt remissyttrande kring om den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län. De sex kommunerna i nordöstra Stockholm har kommit överens om ett gemensamt yttrande och vi fortsatt står bakom den gemensamma vision vi utarbetade 2005 och som gäller till 2030. Det innebär att vi i och med att den nya RUFS 2010 inte finner anledning att ändra på visionen som innebär att vår del av regionen ska öka med 100 000 nya medborgare och 50 000 nya arbetsplatser.

Beslutet i dag innebär vi tillsammans vill åstadkomma denna expansion genom utveckling av en gemensam regionkärna i Täby Centrum - Arninge/Rosenkälla, genom tätare stadsbyggnad i Täby och Danderyd, utveckling av befintliga och nya stadsmiljöer i Norrtälje, Vaxholm, Österåker och Vallentuna och Vaxholm samt en väl utvecklad infrastruktur med bland annat Roslagspilen.

I övrigt beslöt vi enhälligt att ställa ut en kommunal borgen för det helägda kommunala holdingbolaget Täby Holding AB. Bakgrunden är att regeringen ändrar skattereglerna nu i december för företag, den så kallade räntesnurran. Många kommuner och större företag har använt detta instrument för att minska skatten. Nu ändras förutsättningarna och därför gör vi denna förändring som i sak inte betyder något mer än att det gamla systemet skulle kostat oss ett antal miljoner nästa år om vi inte ändrat.

Invigning av Näsbyparksbron

Jag fick idag äran att inviga den nya bron över järnvägsbanan som förbinder Näsbyparks centrum med södra Näsbypark. För några år sedan framkom att den gamla bron som invigdes i slutet av 50-talet inte längre var säker att använda. En utredning tillsattes för att utröna vad det skulle kosta att ersätta den gamla med en ny, hur många som utnyttjar bron, vilken status det gamla betongfundamentet hade och så vidare. Intresset bland de boende i Näsbypark var stor för frågan och diskussionen gick hög. Inte minst den kristdemokratiske fullmäktigeledamoten Rolf Åbjörnsson engagerade sig hårt i denna fråga.

När all fakta fanns på bordet tog emellertid moderaterna före sommaren beslut om att ersätta den gamla bron med en ny. På utsatt tid kunde den idag invigas och uppslutningen bland Näsbyparksborna var imponerande. Det blev fullt på bron efter det att saxen hade gjort sitt med de blågula invigningsbanden. Det serverades glögg och pepparkakor.

Historiskt var det så att ändstationen för järnvägsbanan fram till 1935 var Lahäll. Under åren 1936 och 1937 förlängdes banan till Näsbypark. Arbetet utfördes för hand, inga maskinen fick användas. Den 22 maj 1937 öppnade järnvägen på sträckan Näsbypark till Engelbrektsplan. Med facit i hand är det ju synd att den gamla sträckningen inte fick vara kvar. Ungefär 20 år senare, 1956, fastställdes en stadsplan för Näsbyparks centrum kallad "Stad i park". Täby kommuns dåvarande starke man Gustav Berg sålde marken för Täby köpings räkning för 1,5 mkr. Byggbolaget Samuelsson & Bonnier utförde byggarbetena under åren 1956 till 1962. I centrumprojektet - Stad i park- ingick det att bygga en bro över järnvägen. Den bro som nu är ersatt med en ny.

Den nya bron har byggt av NCC och den är byggd av stålbalkar. Det befintliga gamla brofundamentet har använt för upplag av den nya bron. Bron är 13 meter lång, 2,9 meter bred och väger 12,5 ton.

söndag 14 december 2008

Luciafirande på M-villan

Täbymoderaterna höll idag sitt årliga luciafirande i den nyrenoverade M-villan. Det serverades glögg, kaffe, godis, lussebullar och mycket annat. Vår ordförande Eva Pethrus och jag höll var sin kort information om tillståndet i föreningen och i kommunen. Läget är sammanfattningsvis stabilt.


Bilden visar ett något spretigt luciatåg där Alma agerar lucia, Theo är liten tomte, Ellen och Ella är små tärnor, Amanda och Sofie är stora tärnor och bakom tomtemasken döljer sig troligtvis Claes.

Alliansen knappar in ytterligare

Det ser mer och mer lovande ut för Alliansen i opinionen. I dagens Sifo-mätning som publicerats i SvD är skillnaden mellan Alliansen och vänsterkartellen, de rödgröna, nu bara 7,3 procentenheter. En dramatisk förändring i opinionen kan konstateras under det senaste halvåret. Vad är det då som har hänt politiskt? Främst två saker har förändrat förutsättningarna. Självklart har den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen av historiska mått spelat in. I situationer som den vi nu lever under är det långt i från givet att det skulle gynna den sittande regeringen. Men vi ser en Alliansregering som på ett handfast sätt har agerat och som inte fallit för frestelsen att expandera för mycket under de senaste årens högkonjunktur. Nu finns det därför resurser att sätta in för att i den mån det går motverka krisens negativa konsekvenser.

Under hösten har det stora oppositionpartiet ändrat strategi och bestämt sig för att se sanningen i vitögat. Det finns inte längre förutsättningar att regera på egen hand om det skulle bli vänstermajoritet efter nästa val. Problemet för Mona Sahlin är att de eventuella kompisarna politiskt spretar åt olika håll och inte tycker om varandra. Mittenväljarna har uppenbart inte uppskattat socialdemokraternas mittlyckade strategi att först stänga ute vänsterpartiet för att sedan i nästa ögonblick ta med dem i gemenskapen. Dessutom har det blivit konvulsioner till och med inne i partitoppen över det inledande ensidiga frieriet till miljöpartiet. Mona Sahlin har agerat mist sagt märkligt och inte haft situationer under kontroll.

Sådant straffar sig när omvärlden står mitt uppe i den värsta krisen sedan 30-talet. Det skiljer nu bara 10 procentenheter mellan moderaterna och socialdemokraterna, vilket ska jämföras med drygt det dubbla för bara några månader sedan. Vi kommer i fortsättningen få se en väl samlad och målmedveten Allians mot en rödgrön röra som är oense om det mesta.

Läs gärna PJ Anders Linders analys