lördag 30 maj 2009

Oförändrad skatt i Täby 2010

Vi har nu presenterat de ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsplanen 2010-2012och revidering av budgeten för 2010. Beslut tas i kommunstyrelsen den 15 juni för att sedan slutligen klubbas under budgetfullmäktige i höst.

Vår utgångspunkt, som vi delar med Alliansregeringen, är att breda skattehöjningar i Sveriges kommuner och landsting riskerar att fördjupa och förlänga finanskrisen och lågkonjunkturen. Skattehöjningar drabbar också dem med lägst inkomster hårdast. Täby kommun väljer därför att spara sig ur den ekonomiska nedgången. Genom produktivitetsökningar, effektiviseringar, omstruktureringar, nya arbetsmetoder och kostnadssänkningar kan vi möta krisen med oförändrad skatt. Detta samtidigt som den höga kvaliteten i verksamheterna är oförändrad eller förbättrad.

Det är ingen tvekan om att det är ett omfattande utvecklings- och omställningsarbete som ska inledas för att möta de dämpade skatteintäkterna till kommunen. Under de kommande åren sänks kostnaderna med 110 mkr utöver de beslut som vi tidigare redan tagit. Men samtidigt är det värdefullt att systematiskt gå igenom kommunens kostnader och arbetssätt. Mycket går att genomföra både bättre och billigare. Vi gör bedömningen att löneökningarna nästa blir mycket måttliga. Därför kommer vi inte att ge någon löne- och priskompensation 2010.

I lågkonjunkturen är det inte bara viktigt att spara, vi måste också se till att förbereda kommunen för den tillväxt som krävs för att klara framtidens välfärd. Därför prioriterar vi utbyggnaden av Täby centrum, planläggningen av Arninge och utbygganden av fjärrvärme. Vi måste kunna erbjuda fler människor att bosätta sig i Täby.

onsdag 27 maj 2009

Min debattartikel publicerad i dag i DI

Täby öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Nyligen avgjordes det första fallet i den nya Fjärrvärmenämnden. Utfallet – att fjärrvärmejätten Fortum vägrar diskutera sin prissättning – visar att nämnden inte är till någon hjälp för kunderna. Fjärrvärme är fortfarande monopolisternas marknad. Men inte länge till. I Täby kommun planerar vi för ett öppet nät som möjliggör konkurrens mellan olika aktörer och valfrihet för kunderna. Vi kallar det Täbyinitiativet.

Det är uppenbart att fjärrvärmemarknaden inte fungerar. Små steg har tagits för ökad mångfald, till exempel genom att industrier på sina håll levererar sin överskottsvärme till fjärrvärmeleverantörer. Det är bra, men det löser inte grundproblemet. Nämligen att det fortfarande är den leverantör som äger nätet som ensam levererar värme till kunderna. Kunden kan inte välja. Frågan om mångfald och valfrihet på fjärrvärmemarknaden handlar alltså om mer än att ta hand om spillvärme, det handlar om att ta hand om kunderna. Vilket inte brukar vara monopolisters starka sida.

Allt fler inser att något måste göras. En statlig utredning är tillsatt för att undersöka om monopolen på fjärvärmemarknaden bör brytas genom en ny lag som tillåter olika leverantörer att leverera värme i fjärrvärmenäten, så kallat tredjepartstillträde. Konkurrensverket har pekat ut fjärrvärmen som ett område med dålig konkurrens – och det på goda grunder. Ett exempel: I Stockholm betalar Fortum Värmes kunder 17 % mer för sin värme än vad Sollentuna Energis kunder gör – trots att Sollentuna Energi köper sin värme från ... Fortum Värme. Förklara logiken i det den som kan.

Något måste göras och Täbyinitiativet gör det. Med Täbyinitiativet inleds en ny era i den svenska fjärrvärmens historia. En öppen fjärrvärmemarknad har aldrig tidigare prövats i Sverige. Täbyinitiativet utgår från kunderna och skapar möjligheter för dem att själva välja leverantör – precis som de gör när det gäller till exempel el eller telefoni. I Täbyinitiativets öppna nät ska olika leverantörer både i och utanför kommunen kunna leverera fjärrvärme. För att garantera en basproduktion av värme till nätet kommer kommunen efter upphandling också att låta en aktör bygga, äga och driva ett kraftvärmeverk. Nätet, som alltså är en del av kommunens infrastruktur, kommer att byggas så att det är möjligt att koppla ihop det med fjärrvärmenäten i grannkommunerna, något som är fullt tekniskt möjligt.

Regeringens utredare, fjärrvärmebranschen, Konkurrensverket, Energimyndigheten och andra intresserade är hjärtligt välkomna att komma till Täby och titta hur vi gör – vi tror på öppenhet.

Leif Gripestam (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Täby

måndag 25 maj 2009

Lång debatt om Tibblefrågan

Redan efter tre inlägg i Tibblefrågan stod det klart att oppositionen skulle landa kvällen i en minoritetsåterremiss för att kunna diskutera den ännu en kväll, det vill säga på vårens sista fullmäktigemöte den 15 juni. Tonläget från visa ledamöter var tämligen uppskruvat, särskilt från folkpartiets representanter. Nu får vår juridiska avdelning titta över ytterligare några juridiska implikationer.

Men i sak förhåller det sig så att Tibble Fria Gymnasium och Täby kommun har ett civilrättsligt avtal som inte går att bryta med mindre än att kommunen blir skadeståndsskyldig. Vi har därför dragit slutsatsen att vi inte kan säga upp de avtal som finns mellan kommunen och TFG.

Ännu ett nej från Systembolaget

Den nytillträdda verkställande direktören för Systembolaget, Magdalena Gerger, har besvarat det brev som jag skickade med en begäran om etablering av ett Systembolag i Näsbyparks centrum. Tyvärr var beskedet negativt även detta år. Att Systembolaget har skiftat VD har således ingen betydelse för sakfrågan.

En centrumanläggning med servicekaraktär som Näsbypark utgör borde givetvis få en Systembolagsetablering. Det är monopolsituationen som gör att det är omöjligt att köpa en flaska vin till fredagsbiffen. Om Sverige hade varit lite mer liberalt i alkoholfrågan skulle en butik i Näsbyparks centrum vara en självklarhet. Underlaget finns, men nu sitter styrelse med direktiv från riksdagen och avgör hur framgångsrik vår östra centrumanläggning får vara. I den övervägande delen av den Europeiska gemenskapen är det inte ens en fråga om det ska vara möjligt att köpa vin i samband med veckans övriga inköp.

Nu bestämmer en statlig styrelse vilka centrumanläggningar som ska kunna ge fullservice till medborgarna. Denna ordning känns gammalmodig och förlegad. Det är hög tid för en omvärdering av den svenska alkoholpolitiken. Men det ser dystert ut i Sveriges högsta beslutande organ. Skillnaderna mellan partierna är försumbara. Det finns inte ens majoritet att tillåta gårdsförsäljning bland de producenter i Skåne som börjat odla vin.