söndag 28 mars 2010

Nya hemliga möten?

Socialdemokraternas gruppledare Conny Fogelström får ständigt omfattande uppmärksamhet i partiets kampanjblaska Stockholmstidningen. Förra numret toppas av nyheten att Conny Fogelström tror på en majoritet efter valet mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet. Jag förmodar att han återigen har varit i kontakt med nämnda partiers gruppledare och att de haft hemliga möten på samma sätt som i höstas för att i lönndom smida ränker.

Att Conny Fogelströms sista halmstrå är en koalition med alla partier från Västerpartiet till Folkpartiet är förståeligt, men är verkligen de två ickesocialistiska partierna intresserade av en sådan konstellation? Jag tror inte att väljarna i Täby ser socialistisk inflytande som en lämplig utveckling. Tvärt om är stödet för Alliansen närmast totalt.

Moderaterna och Kristdemokraterna har, som jag skrivit förut, öppnat dörren på vid gavel för Folkpartiet och Centerpartiet till vår gemensamma Allians. Ett problem är dock Folkpartiets ekonomiska politik. Att lägga en underfinansierad budget och höja kostnaderna kraftigt i osäkra tider duger inte. Det är oansvarigt och leder till onödiga skattehöjningar. Dessutom leder Folkpartiets skattehöjningar till mindre frihet för Täbyborna och mer makt åt politiker. Det är fel väg. Ordning och reda i ekonomin måste vara Alliansens signum.

Bengt H Strand - igen

För någon vecka sedan skrev jag om hur en liten klick ur eliten inom socialdemokratin bestämmer hur deras valsedel ska se ut. Conny Fogelström är mycket upprörd över beskrivningen och jag drar slutsatsen att den var mitt i prick. Jag vill förtydliga att Bengt H Strand fick ett erbjudande från det centrala maktcentret inom partiet att stå längre ned på listan. Men tackade nej eftersom det innebar små möjligheter att fortsätta som ledande socialdemokrat inom stadsbyggnad. Min poäng är således att det inte var medlemmarna som fick bestämma över Bengt H Strands öde utan ett litet kotteri i den innersta cirkeln. Inom de borgerliga partierna är det medlemmarna som i provval har den makten.