fredag 11 oktober 2013

Mitt i prick

När LO-pampen Karl-Petter Thorwaldsson blir skogstokig över Moderaternas nya logga - Nya M Sveriges Arbetarparti - har vi uppenbarligen gjort någon rätt.

Hög fjärvärmetaxa i Täby

En undersökning över fjärrvärmetaxor i Stockholms län visar att det av Finska statens ägda monopolbolaget Fortum är dyrast för kunderna. Värst är det för kunderna i Täby som till och med har högre taxa än övriga som sitter i beroendeställning av Fortum som leverantör. Som tur är bygger Täby kommun just nu med hjälp av E.ON (som har avsevärt lägre taxor) ut världens första öppna fjärrvärmenät med fri konkurrens.

 

Politiskt krig om skatteutjämningen

Den senaste utredningen om skatteutjämningsfrågan resulterade som vanligt i att Täby och ett antal företrädesvis moderatstyrda kommuner föreslås åderlåtas på ännu mer pengar än tidigare. Denna gång var argumentet att man i ett tidigare beslut för ungefär 15 år sedan kompenserade ett antal kommuner i främst storstadsområdena för att betydligt fler barn var inskrivna inom barnomsorgen där än i landet i övrigt. Numera är ju praktiskt taget alla barn inskriva på förskolan. Samtidigt har de kommuner som är nettobetalare till systemet haft kraftfulla invändningar mot att systemet missgynnar de kommuner som satsar avsevärda resurser på tillväxt och utveckling. Det kostar att utveckla kommuner. Inte heller den senaste utredningen tog hänsyn till detta.

På finansdepartemenet var man inte särskilt sugna på att skriva fram en proposition i enlighet med skatteutjämningsutredningens förslag. Men efter en segdragen diskussion var kraven starka om att något måste genomföras från utredningen. Därför kommer utredningen förslag att genomföras från årsskiftet men med den skillnaden att tio kommuner får del av en extra miljard som tillförs systemet. För Täbys vidkommande innebär det att vi istället för att betala 73 Mkr ytterligare per år ska betala 32 Mkr mer per år efter en införandeperiod. Mer än en halvering således. Denna summa ska läggas till dem ca 390 Mkr netto som vi redan betalar. Även efter regeringens förslag om att tillföra en extra miljard måste Täby och övriga berörda kommuner betala mer än tidigare. Men Alliansregeringen har ändå tagit till sig av vår kritik och vidtar åtgärder för att mildra smällen.

När jag läser Socialdemokraternas budgetförslag som presenterades nyligen blir jag mindre glad. Där står följande:

”Regeringen föreslår förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting. I huvudsak följer man det eniga förslag som den parlamentariska utredningen Utjämningskommittén 08, lämnade till regeringen i SOU 2011:39. Regeringen avviker emellertid från utredningen vad avser förändringar i inkomstutjämningen. Det medför att 961 miljoner kronor i huvudsak omfördelas till ett tiotal moderatstyrda höginkomstkommuner. Denna moderatbonus är orimlig. Vi föreslår att de 961 miljoner kronor som regeringen för till välbärgade kommuner i stället fördelas till alla kommuner och landsting inom ramen för utjämningssystemet.”

För det första är tonen mer än lovligt raljant för att inte säga förolämpande. De skriver att det är en moderatbonus när vi ska betala ännu mer än tidigare. För det andra försöker de få det till att den extra miljarden är en omfördelning mellan kommunerna när det i själva verket handlar om nya pengar. För det tredje kan vi se fram emot en ny straffskatt om Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om olyckan är framme och de får fler mandat än regeringen om elva månader.

För mig personligen är detta ytterligare ett tungt skäl att göra precis allt som är möjligt för att Alliansen ska få förnyat förtroende i vårt land 2014.