torsdag 5 november 2009

Täby ett föredöme enligt Skattebetalarna

”Täby förtjänar att lyftas fram som ett föredöme i Stockholms län. Kommunen uppvisar låg besparingspotential vilket tyder på ansvarstagande med skattebetalarnas pengar.”

Så lyder motiveringen på det diplom som jag fick idag vid Skattebetalarnas Inspirationsdagar som handlar om benchmarking över hela Sverige. Vi ska naturligtvis vara stolta över att vi är ett föredöme i att hantera skattebetalarnas pengar samtidigt som vi håller mycket hög kvalitet i verksamheterna.


Här står jag tillsammans med Skattebetalarnas förenings ordförande Robert Gidehag strax efter diplomutdelningen.

tisdag 3 november 2009

Tibble Fria Gymnasium betalar goodwillvärde

Täby kommun och Tibble Fristående Gymnasium (TFG) har träffat en frivillig uppgörelse som innebär att TFG ersätter kommunen med 6,6 miljoner kronor för det marknadsmässiga, så kallade, goodwillvärde skolan bedöms ha haft vid avknoppningen 2007. Avtalet innebär också att skolpeng från januari 2010 ska utgå enligt gängse regler.

Värderingen av marknadspriset på verksamheten är gjord av den oberoende konsultfirman Ernst & Young i oktober 2009. Även KPMG har gjort den värdering. Utgångspunkten har tagits i de avtal som ingicks mellan kommunen och TFG år 2007 samt tillgängliga data från avknoppningen. Värderarna anser även att den hyra som TFG betalar för lokalerna är marknadsmässig.

Den summa på 6,6 miljoner kronor som TFG nu är villig att betala adderas till de 9,3 miljoner som redan har betalats för inventarierna vid avknoppningen. Uppgörelsen innebär att vi har lyssnat på kammarrättens kritik och i efterhand gjort en värdering av verksamhetens goodwill. TFG går frivilligt in i den här uppgörelsen, och vi är glada över att ha hittat en lösning på problemen. När vi tog beslut om det ursprungliga avtalet blev verksamhetens goodwill aldrig värderad eftersom det var brukligt att endast värdera inventarierna vid avknoppningar.

I debatten kring avknoppningen av Tibble Gymnasium har det under årens lopp spekulerats kring vad ett goodwillvärde för verksamheten skulle uppgå till. I den genomförda värderingen hamnar det marknadsmässiga goodwillvärdet på 6,6 mkr eftersom Täby kommun äger skolfastigheten och för att Tibble Fria Gymnasiums hyresvillkor innebär att de inte har besittningsskydd. Dessutom innebär avtalet med Täby kommun att aktieägarna inte kan sälja till utomstående.

Många kommuner har sedan 90-talet arbetat med avknoppningar för att ge personal som arbetar inom välfärdens kärna möjlighet att driva verksamheter i enskild regi. Genom entreprenörskap, nya idéer och konkurrens har syftet varit att öka kvaliteten inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Valfrihet, mångfald och kvalitet är honnörsord. I Täby har detta arbete varit mycket framgångsrikt vilket inte minst framgår i den omfattande tillsynsrapport som Skolinspektionen presenterade för några år sedan. Där framgår att Täby ur ett nationellt perspektiv har en mycket god utbildningskvalitet beroende på konkurrens och ett långtgående delegerat ansvar till varje skola. Vi har genom konkurrens lyckats höja kvaliteten oberoende av om skolan drivs av kommunen eller av en fristående aktör.