lördag 11 oktober 2008

Kampanj och invigning

Alldeles strax ska jag åka till Täby Centrum och prata politik med Täbyborna vid vårt bokbord. Moderaterna står vid rulltrappan på inomhustorget nästan varje lördag under terminerna. Eftersom Carin är i Italien med sitt jobb är Theo hos mormor och morfar i Nacka under tiden.

I eftermiddag ska jag inviga moderaternas nyrenoverade partilokal. Det har verkligen blivit fint. Under invigningen ska jag och riksdagsledamoten Fredrik Schulte tala lite om den kommunala respektive den statliga budgeten.

Monas pinsamhet

De senaste dagarna har vi inför öppen ridå fått bevittna Monas Sahlins största motgång som partiledare för socialdemokraterna. Medlemmar i det tidigare så mäktiga verkställande utskottet, socialdemokraternas partistyrelse, har kritiserat partiledningens strategival att lämna vänsterpartiet utanför det organiserade samarbetet mellan socialdemokraterna och miljöpartiet. Mona Sahlin var ju mycket tydligt på den punkten i onsdags. Även om vänsterpartiet ändrar sig och accepterar grundläggande ekonomiska principer skulle dörren förbli stäng för samarbete.

Nu låter det helt annorlunda. Efter intensiv kritik även från fackliga företrädare tvingas Mona Sahlin göra en helomvändning. Dörren har öppnat igen för vänsterpartiet. Detta är mycket pinsamt för socialdemokraternas partiledare. Hennes auktoritet är skadad men det allvarligaste är att syftet bakom onsdagens presskonferens med språkrören har misslyckats. Meningen var flytta partiet åt mitten i svensk politik och samtidigt visa på ett tydligt regeringsalternativ för att möta den väl fungerande Alliansen.

Nu sitter Mona Sahlin återigen i framtvingade förhandlingar med partiet vars ekonomiska teorier leder till massiva skattehöjningar och oordning i statens finanser. Trovärdigheten för ett seriöst regeringsalternativ till vänster har drabbats av ett allvarligt avbräck. Självmål skulle jag kalla det.

fredag 10 oktober 2008

Företagsmässa i Täby

På Täby Park Hotell hölls i dag Täby Företagsmässa nummer 24. Nästa år är det således jubileum för denna populära mötesplats. Årets mässa var kraftigt utökad i förhållande till förra året och cirka 120 utställare var på plats. Under lunchen höll jag ett kort tal om Täbys framtidsplaner och budget. På plats fanns också Aktiespararnas VD Elisabeth Tandam som höll huvudtalet om aktiespararnas betydelse för företagens tillförsel av riskkapital. Just denna vecka är det kanske inte helt enkelt att vara lobbyist för placeringar på börsen men efter regn kommer sol.

Ett stort tack till stiftelsen som arrangerar företagsträffen under ledning av Lars-Gunnar Börjesson.

DN har fel

Förnäma DN skriver i dag på ledarsidan att statsminister uppträder mer som en grälsjuk partiledare än som krishanterare med säker överblick. Enligt DN måste Fredrik Reinfeldt acceptera hjälperbjudanden från Mona Sahlin. Men vad har hon att erbjuda? Skattehöjningar och ökade bidragsnivåer, enligt sin egen skuggbudget. Detta är helt fel medicin i dagens ekonomiska läge. Fler och större skattesänkningar skulle få fart på den dalande inhemska konsumtionen, ökade bidragsnivåer skulle ge en extra skjuts åt ett ökande utanförskap.

Har socialdemokraternas ledande företrädare högre ekonomisk kompetens än den uppställning regeringen ställer upp? Nej, tvärt om. Regeringen har, som jag tidigare skrivit, högsta möjliga kompetens tillgänglig i ekonomiska frågor. Så varför ska Fredrik Reinfeldt slösa tid på kafferep med Mona Sahlin? Det är bättre att regeringen lägger all energi och tid på att sätta in åtgärder för att mildra krisens konsekvenser.

För DN klämmer skon i den faktum att det är moderaterna och inte folkpartiet som leder regeringen och finansdepartementet. Under de senaste månaderna har det skett en förändring tidningens förhållningssätt till moderaterna. Kommentarerna är sura och missundsamma och har återfallit i en mer vänsterliberal politisk linje. Kan det breo på att Peter Wolodarski är tjänstledig?

torsdag 9 oktober 2008

Monas strategi sågad

I en undersökning som TV4 Nyheterna genomfört sågas Mona Sahjlins nya strategi av de egna väljarna. Varannan socialdemokratisk väljare är motståndare till att lämna vänsterpartiet utanför. Det är således en riskabel väg som socialdemokraterna slagit in på. Under gårdagen var Mona Sahlin mycket tydlig. Även om vänsterpartiet skulle ändra sig och stå bakom budgettak och andra grundläggande ekonomiska principer så har de försuttit sin chans till gemensamt samarbete med de två övriga partierna på vänsterkanten.

Idag har också flera fackföreningsledare uttryckt starkt missnöje med Mona Sahlins strategi. För att mildra skadan något skickades den avgående partisekreteraren Marita Ulvskog fram i ett försök att lägga ut dimridåer och öppna en dörr på glänt.

Sanningen är att det råder osäkerhet och oordning kring det politika samarbete som två eller tre vänsterpartier försöker sälja till väljarna. När vi närmar oss valet kommer det att vara jämnare mellan blocken, så är det alltid. Det kommer att vara en strid in på mållinjen. Mona Sahlin kommer att vara beroende av vänsterpartiet för att om möjligt skrapa ihop en majoritet.

Alliansen kommer att svetsas samman än mer fram till valet. Väljarna har då att bedöma en samkörd och seriös Allians mot en vänsteralternativ där ett parti vägrar accpetera grundläggande ekonomisk fakta. Jag tror att åtskilliga väljare kommer att lämna soffan för att återigen lägga sin röst på Alliansen.

Besök på Engelska Skolan

Idag besökte jag Internationella Engelska Skolan i Täby. Skolan startade så sent som 2006 i Nytorpsområdet och har idag 630 elever. Det får inte plats fler och skolan är den största fristående grundskolan i kommunen. Rektorn heter Jörgen Stenquist och biträdande rektorn Anna Jägberg. I kvalitetsredovisningen för 2007/2008 visar att skolans elever i de nationella proven ligger skyhögt över rikssnittet, särskilt i matematik men också i engelska. Det sistnämnda är kanske inte så underligt, men resutalten i matematik visar att underviningen är något utöver det vanliga.

Bara en sådan sak att rektorerna står i entrén och hälsar alla elever välkomna varje morgon. Skolan har en lång kö av elever och de kommer in i turordning.

Internationella Engelska Skolan är ett strålande exempel på hur bra det är med konkurrens inom skolans värld. Moderaterna i Täby har sedan 15 år uppmuntrat etablering av fristående skolor i kommunen. Vi har också aktivt arbetat för att ge personalen i de kommunala skolorna möjlighet att avknoppa i syfte att skapa valfrihet, kreativitet och högre kvalitet. Jag tycker att vi lyckats med detta. Vi har idag utmärkta skolor, såväl kommunala som fristående.

onsdag 8 oktober 2008

Nya chefer i Täby kommun

Jag är glad över att vi har genomfört två nya strategiska rekryteringar till kommunen. Dels har Iréne Bergstrand börjat sin anställning som personalchef, dels har Cecilia Orrby börjat som kommunikationschef. Iréne kommer närmast från en anställning i Upplands Väsby kommun och Cecilia från Danderyds sjukhus.

Ingvar Carlsson försöker

Igår fick socialdemokraternas skuggbudget föga uppmärksamhet. Och nyheterna handlade främst om oenigheten bland de tre vänsterpartierna. Allt fokus koncentrerades kring den fortsatta turbulesen på finansmarknaderna och de dramatiska börsfallen runt om i världen. I den undfallande skuggbudgeten fanns mest skattehöjningar och en återgång till ett ökande utanförskap genom förslag som minskar sysselsättningen. Av lätt insedda orsaker har media helt valt att koncentrera sin rapportering kring regeringens olika åtgärder för att lugna marknaden och få bankerna att fungera bättre. Socialdemokraterna känner sig utanför.

De socialdemokratiska strategerna valde därför att skicka fram förre statsminister Ingvar Carlsson i en debattartikel i dagens DN. Nu är det viktigt att förhandla över partigränserna om hur krisen ska hanteras. Det heter vidare att regeringen inte är kompetent nog att vidta åtgärder för att dämpa konsekvenserna.

Vad jag kan bedöma har dock regeringen, Riksbanken och Riksgälden hittills vidtagit rätt åtgärder. Omfattande insatser har exemelvis genomförts för att tillföra banksektorn det kapital som krävs för vidmakthålla bankernas förmåga att hålla i gång affärerna. Inte för att de svenska bankerna är i kris, utan därför att den globala markanden för kapital inte fungerar. Bankgarantin för insatt kapital har fördubblats för att lugna marknaden.

Självklart finns det stor anledning att vara orolig över var den finansiella kollapsen kommer att leda. Men Sverige har den mest kompetente finansministern i modern tid. Dessutom är Bo Lundgren Riksgäldsdirektör. Högst på Bo Lundgren meritlista står hur han som biträdande finansminister på ett ansvarsfullt sätt klarade ut bankkrisen som Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt oxh Alan Larsson hade lagat till under slutet av 80-talet och början av 90-talet.

När det gäller kompetens att möta de svårigheter vi har framför oss finns inte bättre att få tag på i vårt land än de som redan har ansvar.

Oppositonsledaren Mona Sahlins meriter inom det ekonomiska området är inte direkt imponerande. Som Maud Olofsson uttryckte saken (ej exakt ordagrant) i partiledardebatten vid riksdagens öppnande i september: Det är väl ingen hemlighet att Mona Sahlin inte är jätteduktig på ekonomi.

tisdag 7 oktober 2008

Fjärrvärme i Täby

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde tog vi i enighet beslut om gå vidare med ett öppet fjärrvärmenät i Täby genom att börja arbeta med etablering av partnerskap. Detta innebär att vi omedelbart kommer att annonsera gentemot aktörerna på fjärrvärmemarknaden om samtal om ett framtida partnerskap om drift och ägande av produktionsanläggning. I januari kommer sedan ett förfrågningsunderlag för anbudsinfordran att tas av kommunstyrelsen och sedan är det meningen att fullmäktige under april godkänner förslag till avtal med en partner.

Begreppet öppet nät innebär att vi vill undvika monopol eller oligopol genom att alla fjärrvärmeleverantörer ska få möjlighet att sälja direkt till slutkund i det öppna nät som Täby kommun bygger och äger. Vi vill skapa en situation som påminner om hur el levereras och säljs till kunderna. Vi vill alltså skilja på produktion och distribution.

Hela upplägget handlar om att etablera en produktionsanläggning i Hagby och sedan knyta ihop vårt nät med övriga regionen. Etablering av ett fjärrvärmenät är i grund och botten ett miljöprojekt eftersom vi i Täby fortfarande är beroende av el och olja för vår uppvärmning av fastigheter. Dessutom finns det stora miljövinster i att omvandla våra hushållssopor (till 85 procent att betrakta som biobränsle) till värme istället för att köra dem på lastbil till Uppsala.

M rycker i opinionen

I dagens Expressen presenteras en färsk opinionmätning från Demoskop. Det är självklart, ur mitt perspektiv, glädjande att moderaterna ökar med 4,3 procent och landar på höga 28,4 procent. Mindre glädjande är att Sverigedemokraterna ökar 2,4 procent och når över riksdagsspärren. Samtidigt minskar dock de tre partier som ingår i vänsterblocket och klyftan minskar något. Moderaterna har högt förtroende i ekonomiska frågor och när det råder total kaos i den finansiella sektorn runt om i världen ska vi vara tacksamma för att vi i Anders Borg har den mest kompetenta finansministern i modern tid. Finansministerns strategi under de senaste två åren att samla i ladorna och vara aktsam om statens finansiella överskott visar sig nu vara guld värt.

Med statsminister Fredrik Reinfeldts lugn och seriositet parat med Borgs enorma ekonomiska kunnande gör att vi kan vara mindre oroliga än vad människor har anledning att vara i många andra Europeiska länder i dessa turbulenta tider.

måndag 6 oktober 2008

Möte med Ingemar Hansson

Idag har jag tillsammans med mina kollegor Sofia Paulsson och Erik Andersson åkt in till Riksdagen för att lyssna på vad finansminister Anders Borg har att berätta om det aktuella situationen. Alla moderata kommunalråd i Sverige är inbjudna. Efter nattmangling och hårt arbete med den i dag presenterade insättningsgarantin skickade finansdepartementet statssekreterare Ingemar Hansson som stand in. Ingemar presenterade budgeten och konstaterade att jobbpolitiken är fortsatt framgångsrik. Varje person som har gått från utanförskap till egen försörjning förbättrar statens finanser med cirka 200 000 kronor. Efter regeringskiftet 2006 har 170 000 människor lämnat bidragsförsörjning och står på egna ben. Detta är en av de grundläggande orsakerna till att staten har starka finanser och kan motverka lågkonjunkturen.

söndag 5 oktober 2008

25 år har gått

I går var det inte vara kanelbullens dag och invigning av Norrortsleden. I går var det 25 år sedan den fanatstiska demonstrationen mot löntagarfonderna genomfördes med över 100 000 deltagare i Stockholm. Jag och ett 50-tal vänner inom moderata ungdomsförbundet i Borås arrangerade en bussresa och gick med i den mäktiga manifestationen mot fondsocialismen. Av ursprungsförslaget blev det till slut en tummetott och när de borgerliga partierna återkomm i regeringsställning 1991 avvecklades fonderna och kapitalet slussades in i stiftelser med anknytning till universitetsvärlden i syfte att göra förändringen oåterkallerlig. Dessa medel skulle aldrig igen kunna användas för att socialisera våra företag.

Rudolf Meidners fondtankar hade om de genomförts skapat ett socialistiskt samhälle. Företagens ägande övergått från företagare och aktieägare till fackföreningarna. Detta med hjälp av företagens egna medel. Förslaget väckte emellertid upp näringslivet från sin törnrosasömn och istället för samförstånd skapades en stenhård konfrontation med den socialdemokratiska regeringen och LO på ena sidan och borgerligheten och näringslivet på den andra.

Vi ska vara evigt tacksamma för att vi lyckades stoppa eländet.

Träff i Varberg

På DN Debatt skriver Alliansens partiledare att de ska träffas i Varberg den 20-21 oktober för att fördjupa samarbetet med sikte på valet 2010. Helt rätt tänkt tycker jag. Det är hög tid för motoffensiv. Socialdemokraternas har hittills haft en alltför lätt resa denna mandatperiod. När Alliansen träffas i bästa samförståndanda under en helg ökar kontrasten till det splittrade vänsteralternativet. Vi har ju under de senaste veckorna sett hur socialdemokraterna och miljpartiet har exkluderat vänsteraprtiet i olika samtal och politiska överenskommelser.

Att tydligt åskådliggöra hur bräckligt vänsteralternativet är måste vara en prioriterad uppgift för Alliansens företrädare under de två kommande åren. Alliansen är mycket samkörda när det gäller ekonomik politik. Det ska vara ordning och reda. Och det vara överskott i statens finanser för att möta en i det korta perspektivet mycket osäker period. Mot detta står ett vänsteralternativ som inte ens kan komma överens om att upprätta en budget. Vänsterpartiet företräder den apparta uppfattningen att de ekonomiska ramarna ska sättas först sedan alla verksamheter har fått det de begärt. Finns det någon person som sköter sin privata ekonomi på ett sådant sätt? Nej, knappast. En sådan politik leder till skattechocker, arbetslöshet och hyperinflation.

Förutom att bygga vidare på Alliansens grunläggande politik måste vi alla hjälpa till att sticka hål på socialdemokraternas uppblåsta sufflé. Vad vill de egentligen förutom att höja skatter och bygga på utanförskapet?