torsdag 27 september 2012

Täby mest kostnadseffektivt

Färsk statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att Täby under 2011 var Sveriges mest kostnadseffektiva kommun. Täbys ledningsposition visar att vi har en hög produktivitet och att varje insatt skattekrona används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Året innan (2010) hamnade vi på tredje plats men har alltså under 2011 lyckats med bedriften att vara effektivast av landets 290 kommuner. Det är alltid bra att jämföra sig med andra och hitta förbättringsmöjligheter och varje år producerar SKL därför den omfattande skriften ”Vad kostar verksamheten i Din kommun”. Statistiken utgår från en beräknad standardkostnad för respektive kommun. Utifrån resultatet hamnar kommunerna över eller under standardkostnaden. Täby är alltså den kommun som sköter skattebetalarnas pengar mest effektiv av alla. Effektiviteten är det uppenbart inget fel på, men håller vi en hög kvalitet i verksamheterna? Svaret är att Täby håller vi en hög kvalitetsnivå. Vi lyckas således både vara effektiva och hålla en hög kvalitet i välfärdsverksamheterna. Ett exempel är att resultaten i skolan har förbättrats fem år i rad utifrån en nivå som redan var mycket bra sett från ett nationellt perspektiv. Ett annat är förskolan där det har förekommit diskussioner om kvaliteten men Alliansen har utrett den frågan i en gedigen rapport som visar att vi håller en hög kvalitet även inom det området. Täby är en kommun med låg skatt, effektiv styrning och hög kvalitet i välfärdsverksamheterna. Valfriheten är en av nycklarna till framgången.