torsdag 29 januari 2009

Skrota regioner och landsting

Jag har viss förståelse för moderaternas hantering av den komplicerade regionfrågan där frågan hänskjuts till nästa mandatperiod. Att vara ett ensamt parti mot alla andra är inte enkelt. Alla partier utom moderaterna är hängivna regionförespråkare. Grundproblemet är att regioner inte är något som medborgarna efterfrågar. Det är ett genuint politiskt projekt ovanför väljarnas huvuden. Jag har sedan 80-talet haft åsikten att tre beskattningsnivåer är en för mycket i ett befolkningsmässigt litet land som Sverige. Dagens landsting har liksom regionen liten legitimitet bland väljarna. Avståndet är för stort. Landsting och regioner har utvecklats till anonyma maktkolosser med liten medborgerlig insyn.

Förespråkarna hävdar att det inte klarar jobb och tillväxt utan regioner. Jag kan bara konstatera att Sveriges främsta område för utveckling är Stockholmsregionen och vi har klarat detta under årens lopp utan en region med beskattningsrätt. Däremot har vi ett utvecklat samarbete mellan kommunerna för att hantera gemensamma frågor. Detta system har fungerat väl.

Jag förespråkar alltså två beskattningsnivåer, stat och kommun. Jag är övertygad om att den tredje har bidragit till att vi svenskar är högst beskattade i världen. Om kommunerna får ta ansvar för primärvården och staten tar ansvar för specialistvården hamnar frågorna på rätt nivå och då finns det också bättre förutsättningar för en sund hantering av skattebetalarnas pengar. Dagens uppdelning där kommunerna har ansvaret för äldreomsorg och sociala frågor men inte vårdcentraler och husläkare är märklig och ineffektiv. Det finns avsevärda samordningsfördelar att vinna om allt detta sköts av kommunerna.

Men av någon anledning tycker alla från folkpartiet och vänsterut att mer politik i en anonym regional nivå är den rätta ordningen. Problemet är bara att en mer omfattande politisk överbyggnad kostar skattebetalarna högre utgifter och mindre inflytande. Regioner är helt enkelt feltänkt.

tisdag 27 januari 2009

Möte med KSL

Idag träffades länets kommunstyrelseordföranden för den månadsvisa mötet inom ramens för KSL. Först pratade landshövdingen Per Unckel om hur länsplaneringen för kommande infrastrukturinvesteringar ska handläggas. Sedan fick vi en längre föredragning av vår EU-minister Cecilia Malmström som redogjorde för hur det svenska EU-ordförandeskapet ska gestalta sig.


Här tar landshövdingen en slurk kaffe i väntan på att föredraget ska börja.


Hoppas att inte EU-politiken är lika suddig som tyvärr denna bild på EU-ministern är.

Möte med KSL

måndag 26 januari 2009

Kundval i musikskolan klubbat

Utöver besluten om Täby centrum har fullmäktiges ordförande nu även klubbat det nya systemet med kundval inom musikskolan. Även detta är ett mycket bra beslut. Det innebär att musikskoleeleverna i fortsättningen kan välja mellan alla de privata musiklärare som blir godkända vid en upphandling och den kommunala musikskolan. Varje elev får en peng som sedan kan omsättas i undervisning av den lärare som eleven väljer. En effekt av beslutet är att kön till musikundervisning avskaffas. Alla som vill delta i musikundervining får möjlighet till detta. Tidigare fanns en kö till den kommunala musikskolan som inte mäktade med att ta emot alla.

Med dagens beslut är ännu ett valfrihetssystem infört i Täby utöver alla desom redan finns.

Alla beslut om Täby centrum nu tagna

Det är fantastiskt glädjande att vi nu har tagit alla beslut som gäller Täby centrums utveckling. För några munter sedan klubbade fullmäktiges ordförande Jan Rosenberg (M)det historiska beslutet gällande de åtta olika ärenden som berör Täby centrums utveckling. Det handlar om köp- och exploateringsavtal, avtal med SL samt detaljplan. Äntligen!

Stort tack till alla privata företag, politiker och tjänstemän som gjort detta möjligt, en process som startade för cirka åtta år sedan. Nu kan vi utveckla Täbys centrala delar under lågkonjunkturen vilket givetvis är bra för Täbyborna och vårt näringsliv.