fredag 12 december 2008

Thomas Bodströms dubbelmoral

Vad är mest integritetskränkande? Att all mobiltrafik lagras i två år eller att Försvarets Radioanstalt får möjlighet bedriva spaning även på Internet? För förre justitieministern Thomas Bodström (s) är FRA-lagen höjden av integritetskränkning medan lagring av mobiltrafik inte är det. För egen del kan jag leva med båda sakerna. Båda är integritetskränkande men nödvändiga eftersom organisationer och människor som inte respekterar demokrati och lagar tar sig rätten att genom terror försöka fördärva vår civilisation. Att bedriva spaning och lagra information har de rättsvårdande myndigheterna bättre möjligheter att beivra terrordåd och grov kriminalitet. Och även om olyckan skulle vara framme ökar möjligheterna att hitta de skyldiga.

Men som den populist Thomas Bodström är byter han åsikter i takt med hur han uppfattar strömningarna i opinionen. Thomas Bodström passar väl in på uttrycket ”bättre med dubbelmoral än ingen moral alls”.

Läs gärna SvD, SvD,

Lucia på förskolan

Tidigt i morse samlades alla barnen på Theo´s förskola för det traditionella luciatåget. Trots regn och rusk genomfördes tåget utomhus och fröknarna lyckades få barnen att sjunga alla sångerna. Det var verkligen fint och föräldrarna i regnkläder fotograferade som galningar. Här kommer en bild från det unika framträdandet.

torsdag 11 december 2008

Mona Sahlin sågas av Willy Bergström

Paul Lindquist blogg hittar jag följande inlägg under rubriken veckan citat:

"Partiledaren Mona Sahlin är inte förmögen att med auktoritet tala om ekonomiska frågor, än mindre tänka konstruktivt om ekonomiska system, därtill är hon för okunnig."

Willy Bergström, socialdemokrat och tidigare vice riksbankchef i en krönika på placera.nu.

Ja, den monumentala ekonomiska okunskapen inom socialdemokratin är deras största problem och Alliansens största tillgång. När de dessutom ska komma överens med vänsterpartiet som inte ens befinner sig på samma planet blir läget än mer prekärt. För egen del är jag mycket nöjd med Anders Borg. En person som vet vad han gör.

Läsa gärna Johan Ingerö och PJ Anders Linder som tar upp samma ämne.

Jullunch på AME Täby

Jag och socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (m) besökte idag Arbetsmarknadsenhetens (AME) årliga jullunch. Lika gott och trevligt som tidigare år. Enheten gör ett bra jobb med att hjälpa människor lång från arbetsmarknaden till en vettig sysselsättning.

Vid lunchen träffade jag chefen för Röda Korsets verksamhet Kupan i Näsbypark, Anne Allerstrand. Jag besökte Kupan i februari men glömde att referera från besöktet vid den aktuella tidpunkten. Emellertid är Kupan en verksamhet som verkligen är väl värd ett besök. De bedriver secondhand, kafé och lunch (bara onsdagar). Kupan är öppen tisdag till lördag och finns en trappa upp på Eskadervägen 8. Själv har jag två lådor med grejer i garaget som jag snart ska köra bort till Kupan.

onsdag 10 december 2008

Luciauppträdande i Tibble kyrka

Idag hade årskurs fem på Täby Friskola luciauppträdande i Tibble kyrka. Jag tog med mig Theo för att titta på storebror Truls som medverkade i programmet med en snutt solosång och mycket mera. Täby Friskola arbetar mycket med musik och musikaler. Varje år utarbetas olika uppträdanden till föräldrarnas stora glädje. Årets luciauppträdande över 60 minuter var väl regisserat och barnen var jätteduktiga. Efter 55 minuter tröttnade dock Theo 2,5 definitivt och krävde att vi skulle gå hem. Det är ju svårt att sitta still i hans ålder. Så vi fick smyga ut strax före finalen. Jag var dock förvånad över att han höll ut så länge som han gjorde vilket är ett besvis så gott som något över arrangemangets kvalitet.

Stark uppgång för (m) i Stockholms län

I november månads partisympatiundersökning från Statistiska centralbyrån (den presenteras halvårsvis) går moderaterna fram mycket starkt i Stockholms län. I maj fick moderaterna 30,6 procentenheter och nu 38,1, en statistiskt säkerställd ökning med 7,5. Det är framför allt socialdemokraterna som får betala priset för moderateras uppgång och de minskar rejält med 4,8 procentenheter till 35,2. Även i Stockholms stad ser tendensen ut på samma sätt, men med något mindre förändringar. Socialdemokraterna hamnar under 30-procentstrecket i Stockholm och moderaterna en bit över, moderaterna går upp ungefär lika mycket som socialdemokraterna går ner.

Det som ger socialdemokraternas valstrateger gråa hår är att förändringar i väljarkåren normalt startar i Stockholmsregionen. Vi har under de senaste fyra månaderna sett hur väljarna i regionen har strömmat tillbaka till det borgerliga lägret successivt. Samtidigt har Mona Sahlins strategi att vinna medelklassväljarna i storstäderna havererat. De som bor i Stockholms län uppskattar inte samröre med det oseriösa vänsterpartiet. Efter det att SCB avslutade sin undersökning har dessutom vänsterkartellen kommit överens om att försöka komma överens under det hastigt påkomna namet De rödgröna. Detta kommer inte att vara en positiv signal i Stockholmsregionen. Problemen för medelklasstrategin har således förvärrats.

En intressant iakttagelse i undersökningen är miljöpartiets utveckling. I Stockholms stad är de starka och ökar till 13,9 procentenheter. I länet däremot minskar de kraftigt till 5,0. Under det senaste året har miljöpartiet nära nog fördubblats i staden. Partiets divergerande utveckling i Stockholmsregionen kräver nog en ordentlig analys. För övriga partier är förändringar i regionen relativt små, även om folkpartiet har en nedåtgående tendens särskilt i Stockholms stad.

På riksplanet är förändringarna små. Men moderaterna (24,8) ökar även här på socialdemokraternas (42,3) bekostnad. Moderaterna stärks för övrigt särskilt mycket i sydöstra Sverige och i länen söder om Stockholm.

Läs också DN, SvD, AB

tisdag 9 december 2008

Tredje steget i jobbskatteavdraget träder i kraft

Efter alla kommentarer om "för lite" beträffande regeringens åtgärder för att möta den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen träder nu verkligheten in på banan. Aftonbladet rapporterar om vad tredje steget i jobbskatteavdraget betyder i sänkt skatt från årskiftet 2009. Om bara tre veckor börjar Alliansens budget som omfattar 32 miljarder kronor gälla. Därtill ska ju också läggas det extra stimulanspaketet på drygt åtta miljarder som delvis redan har införts när det gäller exempelvis ROT-avdraget.

En familj med vanliga inkomstnivåer får nästa år en sammalagd skattesänkning med i storleksordningen 7 500 kronor. Har familjer dessutom ett bostadslån på en miljon ökar hushållskassan med ytterligare cirka 12 000 kronor per år genom sänkta räntenivåer. Många familjer i vårt land kommer att förstärka sin ekonomi med minst 20 000 kronor nästa år utöver vad löneökningarna ger. Jobbskatteavdraget har under de senaste två åren haft en mycket viktig effekt. Den enskildes inflytande över sin inkomst har ökat med minst 1000 kronor i månaden på politikernas bekostnad. Makt har flyttats från politiken och överförst till den enskilda individen.

Detta är centralt och det är inte svårt att förstå att vänsterpolitiker gnisslar tänder i sin ilska över det minskade inflytande över människors ekonomi. Alliansen strategi är helt rätt och nu får hushållen ett störe utrymme att göra de investeringar i möbler, ombyggnad, bilar och annat som behövs. Detta kommer att stimulera ekonomin i Sverige.

Klart med ny rikskola i Karby

Täby kommun bygger en ny ändamålsenlig ridskola i Karby med plats för 50 hästar och ridhus i vinkel för optimalt nyttjande. Den nya anläggningen ersätter den ridskoleverksamhet som i dag bedrivs på Hägerneholm med över 500 elever. Tanken är att en omfattande tävlingsverksamhet ska bedrivas på helgerna och därför skapas förutsättningar för en publikkapacitet om 500 platser. Med byggstart i vår kommer anläggningen att stå klar sommaren 2010.

Jag är glad över att vi nu kan göra en satsning som särskilt riktar sig till unga flickor. Anläggningen kommer att kosta som mest 72 mkr. Detta ska ställas mot att den mark som idag utgör Hägerneholm så småningom ska utvecklas till ett nytt bostadsområde i Täby.

Det har funnits förslag om att renovera Hägerneholm. Anläggningen är dock i miseralbelt skick och en totalrenovering skulle kosta cirka 66 mkr, dvs en summa i samma storleksordning som Stockholm nu ska investera i renoveringen av Ågesta ridskola. Det är dyt att renovera gamla ridanläggningar. Jag tycker att det är bättre att bygga en ny anläggning som har alla de kvaliteter som en modern ridskola kan önska sig, då det bara är marginellt dyrare än att renovera en gammal anläggning. Och som sagt; vi frigör mark för byggande av bostäder men den lösning vi nu valt.

Arninge golkklubb får nytt avtal som gäller i 22 år

Det är glädjande att vi nu har kommit överens om ett nytt avtal med Arninge Golfklubb. Avtalet är bra för både för Täby kommun och för Arninge Golfklubb. Ett nytt 22-årigt arrendeavtal har träffats. Vi har också arbetat fram en bra lösning på golfbanans utformning vilken bland annat innebär att ett nytt hål ska byggas. Därmed löser vi problematiken med markfrågor i den södra delen av golfbanan. Täby kommun finansierar ombygganden till en kostnad om 8,3 mkr. För kommunen har förändringen varit angelägen för att långsiktigt kunna utveckla Arninge med bostäder, skola och annan verksamhet. Den mark som nu frigörs kommer att användas för bostadsbyggande, bostäder som kommer att ligga attraktivt med utsikt över golfbanan.

Golfklubbens ordförande Bengt Jönsson säger att det är med stor glädje som de kan fortsätta utveckla Arninge Golfklubb till en av Stockholms mest kompletta och bästa anläggningar. Intresset för medlemskap i Arninge Golfklubb har under 2008 varit mycket stort och de positiva nyheterna om arrendet lär inte göra klubben mindre attraktiv i framtiden.

Vänsterkartellens ministerlista

Aftonbladet har på kvällstidningars snabbfotade vis redan sammantällt ett förslag över hur vänsterkartellens ministerlista skulle kunna se ut, om olyckan skulle vara framme i september 2010. I tidningens förslag får miljöpartiet och vänsterpartiet fyra ministerposter vardera. Problemet är att vänsterpartiet får bottenskrapet, de mest ointressanta taburetterna.

Aftonbladets ministerjury och den socialdemokratiska ledningen har nog samma uppfattning. Det är ofarligt att ge vänsterpartiet ministerposterna integrations- och jämställdhet, socialförsäkring, bistånd och migration. Utpräglade pratministerposter. Men vänsterpartiet skulle inte nöja sig med en så dålig utdelning och detta problem skulle landa i Mona Sahlins knä. Det troliga är ju att Lars Ohly kommer att begära ministerposter i en helt annan division. Minst en av utrikes-, justitie-, EU- eller finansministerposterna kommer vänsterpartiet att kräva för sin medverkan. Då står Sverige inför verkligt stora trovärdighetproblem och det är något som socialdemokraterna inte kan acceptera. Hur socialdemokraterna än vänder sig kommer vänsterpartiet att vara ett närmast oöverstigligt problem för vänsterkartellen.

Aftonbaldets ministerlista är nog bara att betrakta som kuriosa och underhållning.

Redan krav på vänstervridning

I en artikel i SvD om vänsterkartellens så kallade överenskommelse om att komma överens tolkar företrädare för vänsterpartiet detta redan som en öppning att vrida politken vänster ut. Det hävdas att det finns öppningar för att bryta budgettaket och andra ekonomiska begränsningar för utgiftsökningar. Vänsterns företrädare tycker också att Lars Ohly kunde krävt mer redan inledningsvis.

Detta blir inget lätt resa för kartellens ledare att sy ihop. Vänsterpartiet kräver stora skattehöjningar för låg- och medelinkomstagare. Miljöpartiet kräver bensinskattehöjningar, andra pålagor på bilismen och skatter på genrell miljöomstälning i storleksordningen 20 miljarder. Socialdemokraterna vill dra sig mot den politiska mitten för att attrahera medelklassen i storstadsregionerna. Detta går inte ihop. Sanningen är att partierna inom vänsterkartellen som nu vill uppvisa en enad bild står ljusår ifrån varandra på det politiska planet samtidigt som de uppenbart har ingått ett påvingat förhållande.

Ena dagen är det ett historiskt faktum att socialdemokraterna och miljöpartiet ingått ett långvarigt äktenskap, nästa dag har en ovälkommen gäst i form av vänsterpartiet nässlat sig in i gemenskapen. Inte är det lätt att vara oppositionsledare under sådana omständigheter. Prognosen är att vänsterkartellen kommer att tvingas till en vänstersväng som inte glädjer socialdemokraternas mittenfalang.

Alliansen är det enda seriösa och kompetenta alternativet i Svenskt politik.

Läs gärna Göran Erikssons analys.

måndag 8 december 2008

Underhållande med vänsterkartellens krumbukter

Jag måste erkänna att jag blev överraskad när vänsterkartellens ledare Mona Sahlin kallade till presskonferens för att berätta att tre, inte två, partier var överens om att fortsätta diskussionerna. Visserligen var Mona Sahlin av internpolitiska orsaker piskad att tillslut komma överens med miljöpartiet och vänsterpartiet. Men jag trodde att Lars Ohlys skulle vara mer framgångsrik i att förskjuta processen framåt i tiden. Varje dag som en överenskommelse lyst med sin frånvaro har varit en bra dag för Ohly.

Nu har emellertid Mona Sahlin lyckats sy in honom och vänsterpartiet i något som kallas överenskommelse. Om vad är dock oklart. Fem arbetsgrupper tillsätts och ska vara klara våren 2010. Innan dess ska vi styckevis och delt, enligt Mona Sahlin, få upplysningar om vänsterkartellens framsteg i de interna förhandlingarna.

Vid presskonferensen var det tydligt att Lars Ohly var mest nöjd, även om han fått acceptera för honom svårsmälta ekonomiska förutsättningar som budgettak med mera. Minst nöjda var miljöpartiets språkör som hade svårt att dra på munnen. För bara två månader seddan höll de ju med Mona Sahlin en presskonferens där det talades om ett historiskt samarbete över lång tid, fram till 2020. De hade äntligen hängt av vänsterpartiet.

Nu står de likväl där tillsammans i ett oönskat samboskap. Om de är sambo, särbo eller delbo återstår att se. Visst är det underhållande med vänsterkartelens krumbuktande, trovärdighet saknas.

Läs mer: AB, Lena Mellin, Göran Eriksson, PJ Anders Linder, Dick Erixon, SvD