fredag 30 oktober 2009

Genial satir

Tecknaren Kalle Strokirk sammanfattar med en enda bild socialdemokratins grundläggande inställning till medborgarna:

Regeringen har tagit beslut om Täby centrum

Alliansregeringen tog idag beslut om att undanröja de överklaganden som inkommit avseende Täby centrum. Det är mycket glädjande att vi nu kan påbörja en fantastisk utveckling av Täby centrum. Efter en lång, omfattande och komplicerad planeringsperiod övergår nu projektet till verklighet. Täbyborna kommer om några år få uppleva ett nytt och mer stadsliknade centrum i vår kommun med bostadskvarter, ett stort torg och ett bredare utbud och bättre service i centrumanläggningen.

Utvecklingen av Täby centrum kommer att vara en tillväxtinjektion under lågkonjunkturen för vår del av Stockholmsregionen och vara ett lyft för ett stort antal företag. Många nya arbetstillfällen kommer att skapas både under byggperioden och när helheten står klar. Omdaningen och utvecklingen av Täby centrum är den första delen i ambitionen att bygga framtidens Täby längs med Roslagsbanan. Halva Täby är och ska förbli grönt.

torsdag 29 oktober 2009

Medvetna lögner i politiken

Socialdemokraterna gruppledare i Täby, Conny Fogelström, använder medvetet lögnen som politisk vapen. I sin återkommande krönika skriver han att Tibble Fria Gymnasium gratis har fått ta över en skola som kommunen investerat 50 mkr kr i. Detta är ett fult och lögnaktigt knep för att få människor att tro på sagan om att själva skolbyggnaden ägs av Tibble Fria Gymnasium. Detta är nämligen fel. Kommunen äger fastigheten och det är en självklarhet för ansvarstagande fastighetsägare att genomföra renoveringar och underhåll av sina fastigheter. Motsatsen är att betrakta som kapitalförstöring. Möjligen kan kommunen få kritik för att vi inte har skött underhållet av våra fastigheter på ett tillräckligt bra sätt. Under kommande år måste vi investera betydande belopp på sådana insatser.

Fakta är att Tibble Fria Gymnasium har betalat 9,3 mkr för inventarierna.

Tibble Fria Gymnasium äger inte fastigheten utan hyr den till marknadspris. Den fristående skolan har heller inte besittningsskydd.

söndag 25 oktober 2009

Jobbskatteavdrag måste uppmärksammas mer

Jag tycker att siten Jobbskatteavdrag borde spridas till alla människor i Sverige. Alliansregeringens jobbskatteavdrag har verkligen i grunden förändrat vår högskattestat, även om förvånadsvärt många inte har märkt något eller ens känner till att denna reform har genomförts. Nu måst alla bli medvetna om att skattesänkningarna denna mandatperiod är överraskande stora. En omfattande upplysningskampanj är nödvändig. Vi som bor i Täby kan dessutom addera en sänkning av kommunalskatten med 40 öre på varje intjänad hundralapp tack vare Moderaterna. Där till har alla småhusägare i Stockholmsregionen fått en kraftigt sänkt fastighetsskatt.

Vi måste nu förhindra att den rödgröna kartellen får inflytande efter nästa års val. Om olyckan skull vara framme kommer vi att få vidkännas omfattande skattehöjningar. De rödgröna vill alltid utöka sitt inflytande med andras pengar. I en insändare på DN-debatt idag konstaterar Kjell-Olof Feldt att vänsterkartellens förslag kring fastighetsskatten kommer att drabba långt fler småhusägare i vår region än vad Mona Sahlin vill ge sken av.