lördag 10 oktober 2009

En kommentar om Obamas Nobelpris

noterar att den norska Nobelkommitténs tradition att sniffa lim på mötena till slut tog ut sin verkliga rätt.

Fredrik Johansson

onsdag 7 oktober 2009

Möte om RUFS i Österåker

Idag höll vi inom ramen för samarbetet med de sex nordostkommunerna ett seminarium kring "Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010" i Österåker. Regionplanedirektören Sven-Inge Nylund drog inledningsvis höjdpunkterna i det förslag som nu är ute på remiss vilket sedan följdes av den paneldiskussion där kommunera huvudsakligen representerades av respektive kommunstyrelseordförande. Samstämmigheten om vikten av utveckling var grundmurad. Lika samstämmig var dock inte inställningen till vad en regional kärna står för eller om den kan ersättas av ett stråktänkande. Vari skillnaden egentligen består är inte helt enkelt att utröna, men en kärna är givetvis generellt mer koncentrerad. I Rufsen pekas just Täby centrum/Arninge ut som en kärna.

Utställningsförslaget bygger på alternativet Tät. Detta har vi i nordost betydande invändningar mot. Vi förespråkar alternativet fördelad vilket innebär en högre tillväxttakt för vår del av regionen.