lördag 22 november 2008

Ännu ett ras för Mona Sahlin

TV4 presenterar idag tillsammans med Novus en väljarbarometer som bekräftar socialdemokraternas stora ras i väljaropinionen. Under det senaste året har socialdemokraternas minskat från 43 procent till 37,2 och nedgången har accelererat under de senaste månaderna. Nedgången från oktober är hela 3,6 procent och inget tyder på att Mona Sahlin och den socilademokratiska ledningen har fått stopp på raset. Tvärt om fortsätter Lars Ohly att leka katt och råtta med sina tänkta samarbetspartners inom vänsterkartellen.

I veckan hävdade Mona Sahlin att de skulle koma överens före jul. Det tror inte jag. Lars Ohly har allt att vinna på en utdragen process. Så länge de inte kommer överens står Lars Ohly i centrum för händelserna och Mona Sahlin vet att hon måste komma överens vänsterpartiet. Annars startar ännu ett internt krig inom socialdemokraterna med oöverstigliga konsekvenser. Lars Ohly har plötsligt ett ypperligt förhandlingsläge och det vet både han och Mona Sahlin om.

Moderaterna går kraftigt fram i opinionsmätningen och ligger med 25,5 procent stöd bara 0,7 procent under valresultatet. Ett gott utgångsläge. Även folkpartiet också ligger i paritet med valresultatet. Skillnaden mellan Alliansen och vänsterkartellen minskar allt mer och är nu nere i 9 procent, en halvering sedan i somras. Det går att läsa om väljarbarometern även i SvD.

fredag 21 november 2008

Tal på Etablera Nätverk

Jag talade i dag på ett nätverksmöte till sammans med Robert Örtegren från Vägverket och Torbjörn Johansson, Stockholm stads nya fastighetsdirektör. Mötet hölls på E.ON och går under benämningen Etablera Nätverk som drivs av Etablera - Strategisk kommunikation & PR. Nätverkets medlemmar består huvudsakligen av representanter för byggföretag och andra företag som arbetar med infrastrukturinvesteringar.

Jag talade om Täbys framtida utveckling gällande bostadsbyggande, infrastruktur och företagsetableringar.

torsdag 20 november 2008

Problem på äldreboenden

Vid tre tillfällen har problem med vården på Åkerbyvägen uppmärksammats under den korta tid som det nya boendet varit öppnat. Detta är självklart inte acceptabelt vilket de ansvariga hos entreprenören Attendo Care fått väldigt klart för sig. Delvis kan de uppkomna fallen sättas upp på kontot inkörningsproblem, men Attendo Care måste ta tag i problemen med största allvar och inse att vårdrutiner är till för att följas av alla. Representanter från kommuner har nu gjort flera besök på Åkerbyvägen 2 för att säkerställa att Attendo Care förstår allvaret i situationen och sätter in de resurser som krävs för att återupprätta nödvändiga rutiner.

Från vänsterhåll brukar incidenter som det ovan beskrivna tas till intäkt för att kritisera förekomsten av privata aktörer inom väldfärdsverksamheterna. Detta är naturligtvis trams. Senast i går avskedade Halmstads kommun alla anställda på ett äldreboende på grund av missförhållanden. Problem uppkommer ibland oavsett styrform, även om problemen i Halmstad var synnerligen grova. Om vi ska klara äldreomsorgen i framtiden måste vi hitta fler duktiga aktörer som kan hjälpa till.

Beslut om Täby Centrum skjuts upp

Alla exploateringsavtal gällande Täby Centrum skulle tas av fullmäktige på måndag. Så blir det inte. Besluten skjuts upp två månader till ett extra fullmäktigemöte den 26 januari nästa år. Bakgrunden är att Unibail-Rodamco av sin ägarstyrelse i Paris har fått ett krav att säkra sina uthyrningsmål i den nya centrumanläggningen innan de är beredda att ta beslut den omfattande investeringen. Unibail-Rodamco räknar med att detta ska vara klart i mitten av januari.

Det är naturligtvis inte bra att besluten skjuts upp, men verkligheten ser ut som den gör just nu. Jag ser fram emot den 26 januari.

onsdag 19 november 2008

Populisten Mona

Svenska Dabladet har fångat Mona Sahlin i flykten och pressat henne på frågor om Ipred-lagen, antipiratlagen. I sedvanlig ordning har Mona Sahlin åsikter i frågan utan att veta något om innehållet. Detta är inte seriöst. Hon säger att förslaget är "alldeles för kantigt" och "klarar inte balansen mellan att vi inte kan hålla på att jaga våra tonåringar, samtidigt som vi måste värna våra kulturarbetares upphovsrätt". Samtidigt betonar Mona Sahlin att hon inte har sett lagförslaget och att socialdemokraterna har inte tagit ställning.

Ändå vet hon att förslaget är "kantigt". Hur vore det om hon läste på innan kritik framförs. Frågan är nämligen långt ifrån enkel. Äganderätten är en av de mest grundläggande rättigheterna i en rättsstat. Om äganderätten ska ändras på någon punkt måste den vägas på guldvåg. Inskränkningar kan få mycket långtgående konsekvenser för enskilda personer.

Jag ska ta ett exempel från verkligheten i Täby. Under högkonjukturen fanns det byggare som köpte upp stora tomter i Viggbyholm och Näsbypark i akt och mening att genomföra omfattande nybyggnationer. Det gamla huset revs och med gällande bestämmelser, från 30-talet då områdena mest betod av fritidshus, kunde de bygga ganska stora komplex av bostadsrätter. Alla boende i områdena runt de nya bostadsrätterna blev mycket upprörda och krävde politiska beslut om inskränkningar i rätten att bygga. Problemet är ju att de samtidigt vill begränsa sin egen och andras äganderätt. Vad vet vi om hur människor tänker i framtiden? Vid arvsskiften kanske en delning av tomsten skulle vara en utmärkt idé. Politiskt går det inte att på varje punkt gå de protesterande till mötes. Man måste väga in den långsiktiga äganderättens betydelse i besluten.

Jag tycker därför att frågan om antipiratlagen inte passar för populistiska utspel där kunskap om innehållet är mer eller mindre obefintligt. Jag uppmanar Mona Sahlin att läsa läxan innan hon uttalar sig om lagen igen.

Bra med tävlingar i skolan

En arbetsgrupp inom moderaternas under ledning av riksdagsledamoten Mats Gerdau föreslår att det införs nationella tävlingar i rättstavning för skoleleverna, ungefär som amerikanska Spelling Bee (det finns en kul film om detta fenomen som jag gärna rekommenderar). Både SvD och Aftonlandet skriver om förslagen från arbetsgruppen som också innehåller idéer om en kommission för att stimulera talanger och ge bonus till duktiga lärare.

Jag tycker att idéer är utmärkta. Alla vet att tävlingar av olika slag uppskattas av eleverna, inte minst har Vi i femman varit ett framgåmgsrikt exempel under årens lopp. Det stimulerar till extra tid över läxböckerna och kan skapa intresse för teoretiska ämnen som kanske inte alltid är de mest populräa bland eleverna. I Sverige har vi en tradition att det går bra att vara framgångsrik i idrott men inte i skolan, inte på ett mätbart sätt i vart fall. Den socialdemokratiska flumskolan har under decennier förstört alla incitament till sådant. Tävlingar och stimulans av talanger är utmärkta komplement till betyg i skolan.

Likaså är ett bonussystem riktat till lärarna ett viktigt och angeläget förslag. Självklart ska duktiga lärare premieras. Många arbetsplatser ger bonus för extra ordinära insatser. En sådan utveckling inom skolan ska givetvis inte sammanblandas med bonushysterin inom finanssektorn.

tisdag 18 november 2008

Anders Borg i europatoppen

I Aftonbladet publiceras den ranking över Europas bästa finansministrar som Financial Times genomfört för tredje året i rad. Sveriges finansminister Anders Borg kommer på en fjärde plats vilket måste anses vara ett mycket gott betyg. Rankingen är indelad i tre olika kriterier och Anders Borgs bästa gren är ekonomi där han får 9 poäng av 10 möjliga. Övriga kriterier handlar om politik och stabilitet där Anders Borg når högt i den sistnämnda.

Jag har skrivit det tidgare och jag skriver det igen; Anders Borg är den mest kompetente finansminister Sverige haft i modern tid. Denna omständighet är en stor fördel för Alliansen och Sverige samtidigt som den är ett reell hot mot socialdemokratiska ambitioner att återta regeringsmakten. Valet 2010 kommer att stå mellan ekonomiskt kunskap och stabilitet mot ett vänsteralternativ som inte ens kan komma överens om det mest grundläggande i ekonomiskt politik.

Vårdköerna minskar snabbt i Stockholms län

Nya siffror för september och oktober som presenteras vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte idag den 18 november visar att antalet personer som väntat längre än vårdgarantins krav nu minskar snabbt i Stockholms län.

Det är statistik från landstingets centrala väntetidsregister som nu visar att antalet patienter som väntar på att få komma till ett besök hos en specialistmottagning minskade från sista augusti då det var 35 998 väntande till 20 480 väntande den sista oktober, vilket är en minskning med 43 procent på två månader.

Antalet patienter som väntar på en behandling minskade under samma period från 5 636 till 2 909 väntande, vilket är en minskning med 48 procent under två månader.

Fakta om vårdgaranti i Stockholms läns landsting:
0 dagar, Kontakt med husläkarmottagning
5 dagar, Besök hos husläkare
30 dagar, Besök hos specialistläkare
90 dagar, Behandling eller annan åtgärd

Alliansens vårdpolitik fungerar bättre och bättre. Vårdvalet liknar allt mer en succé. Den gamla centralistiska vårdmodellen som socialdemokraterna förespråkar skapar bara köer och förlängt lidande.

Att svika Alliansen

Vid gårdagskvällens fullmäktigemöte i Järfälla svek folkpartiet Alliansen och röstade med vänsterblocket nejlinje i frågan om att införa vårdnadsbidrag. Att vänsterblocket inte uppskattar valfrihet är ju väl känt. Det är verkligen beklagligt att folkpartiet bryter ingånga överenskommelser med Alliansens övriga partier och röstar med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Ett argument från folkpartiets sida är att kommunen inte har resurser under rådande finanskris. Detta är ett orimligt argument eftersom det har visat sig att relativt få föräldrar väljer vårdnadsbidrag. I Täby har för tillfället cirka 35 vårdnadsbidrag tagit ut samtidigt som 3 700 barn är inskrivna på förskolan till en kostnas på i genomsnitt 100 000 kr per barn och år. Situationen i Järfälla ser rimligen ut på samma sätt. I detta perspektiv kan inte finanskrisen användas som huvudargument.

Således handlar det om ideologi från folkpartiets sida. De tycker inte att föräldrar ska kunna välja att vara hemma något längre med sina små barn med en viss ersättning från kommunen. En övertygelse som är starkade än tron på Alliansens förmåga att hålla ihop. Detta är illavarslande och de spelar socialdemokraterna rakt i händerna.

Möte med Företagarna, Täby

Jag talade i gårkväll på en företagsträff som arrangerades av Företagarna, Täby. Mötet hölls i Restaurang Ernesto i södra Hägernäs (i kontorshuset vid McDonalds). Jag rekommenderar gärna ett besök, utsökt mat. Mötet var välbesökt och jag pratade om Täbys utveckling med särskilt vikt vid den nya översiktplanen som vi arbetar intensivt med just nu. Beslut om översiktplanen tas till hösten 2009.

måndag 17 november 2008

Spadtag för Gribbylunds torg


Bilden illusterar första spadtaget för ombygganden av Gribbylunds torg. Jag och Christer Carlsson från Akelius fastigheter fick äran att gräva det första hålet i arbetet med att skapa ett nytt och tryggare torg i Gribbylunds centrum

Arbetet med att få Gribbylund tryggare och trevligare startade för två år sedan. Skissen till torgets nya utformning bygger på den trygghetsvandring som Trygg i Täby organiserade 2006, med boende, skolungdomar, fältgrupp, fastighetsägare, lokala föreningar och företagare, politiker och närpolis.

Torget är en viktig mötesplats i Gribbylund, men det upplevs otryggt med dålig belysning, buskörning med mopeder och nergångna material. Det som är bra behålls och svagheterna byggs bort.

Nu har Bibbi Leine och Nina Kölbeck, landskapsarkitekter på Landskapslaget AB, jobbat in de boendes synpunkter och torget kommer att byggas om med vackrare och tryggare belysning, nya sittplatser, lekytor, mer blommor, tydligare entréer samtidigt som alléstråket blir en del av torget med plattlagda ytor och sittplatser.

Delar av taken plockas bort för att få ett luftigare öppnare torg och vattenleken får nytt liv.

AB Täbyhus/Akelius har tillsammans med Täby kommun tagit fram finansieringen av upprustningen. Runt 2,4 miljoner kronor.

Tack till Akelius (Christer Carlsson och Torbjörn Eriksson). Tack till alla Gribbylundsbor som via sitt engagemang och Trygg i Täbys arbete verkar för ett tryggare och trivsammare Gribbylund.

På kommun är Poa Collins projektledare, Stefhan Markström byggledare och Bo Hammerin håller i trygghetsarbetet. Fortum och NCC bygger om torget. Under veckan planeras byggskedet och arbetena ute börjar i slutet av denna vecka och beräknas vara klara i juni 2009. Då är ni välkomna på invigning!

söndag 16 november 2008

Stockholmsregionen gillar Alliansen

Dagens Sifo-mätning i Svenska Dagbladet och Göteborgsposten bekräftar den bild som andra opinionsmätningar visat under de senaste månaden. Socialdemokraterna rasar och Alliansen stärks. Mona Sahlins parti har i samtliga mätningar parkerat under den psykologiskt viktiga 40-procentsnivån. Samtidigt som moderaterna ligger i paritet med valresultatet.

Den mest intressanta nyheten är att socialdemokraterna faller igenom i Stockholmsregionen. Partiet landar i denna mätning på blygsamma 28 procent, ett ras med 7 procent under den senaste månaden. Detta stärker bilden av att Alliansen framgångar kommer att fortsätta. Politiska trender har en tendens att starta i vår region och sedan sprida sig över landet. När vänsterblocket dagligen, under brinnande finanskris, uppvisar sin oförmåga att samarbeta startar detta processer i Stockholmsregionens stora medelklass som kan vara svåra att få stopp på ur ett vänsterperspektiv.

Stockholmare är inte som andra

Statsvetarna Tommy Möller och Göran von Sydow presenterade härom dagen en SNS-rapport som heter ”Kampen om regeringsmakten avgörs i Stockholm”. En utgångspunkt i rapporten är att väljarna i Stockholmsregionen är betydligt mer rörliga än i övriga landet. Ett exempel som ges är att socialdemokraterna i Stockholm minskade med 8,3 procent när de i landet som helhet minskade med 4,8 procent i Stockholm, detta dessutom utifrån en lägre nivå. Både moderaterna och centern har betydligt större uppgångar i länet än i riket.

Den socialdemokratiska ledningen är väl medvetna om problemet och de måste närma sig den politiska mitten för att nå reella framgångar i Stockholmsregionen. Mona Sahlins taffliga försök att göra upp med miljöpartiet är ett exempel på att delar av socialdemokratin förstått vad som måste göras för att nå framgångar i vår region. Att kampera ihop med vänsterpartiet tycker inte Stockholmarna är en höjdare precis.

Jag menar dock att situationen är mer annorlunda än så. De boende i Stockholmsregionen har ett mer öppet förhållande till alternativa, individuella, lösningar och tycker exempelvis att det är en självklarhet att välja skola, barnomsorg och äldreomsorg. Vi har ett mer tolerant förhållningssätt till nya livsstilar och innovativa lösningar. En konsekvens av detta är att många tycker det är viktigt med en förhållandevis låg skatt, att det inte är en självklarhet att politiken har lösningar på allt. Vi har expempelvis en betydligt mer negativ syn på fastighetsskatt, värnskatt, skatteutjämning och andra pålagor som främst drabbar de boende i vår region.

Här tror jag att Mona Sahlin kommer att stöta på patrull internt. Det är ingen hemlighet att Stockholms Arbetarekommun är den mest vänstervridna i hela Sverige. Det sitter i väggarna. Redan på 30-talet konstaterade dåvarande statsminister Per Albin Hansson (s) att ”Stockholms Arbetarekommun är helvetets förgård”. Och problemet är fortfarande ständigt närvarande. Förändringsmandat från socialdemokraterna i Stockholm är svårt att få gehör för.

Visst är det så att Stockholmsregionen, inklusive Täby, kommer att vara oerhört viktigt i valet 2010. Men vår region står redan flera steg höger ut i förhållande till övriga Sverige. När moderaterna totalt föll igenom i valrörelsen 2002 var det ändå ytterst nära att de borgerliga partierna behöll makten i Stockholms stad. I själva verket vann de borgerliga men centern och stockholmspartiet hamnade utanför fullmäktige. Med andra ord krävs någon väldigt speciell omständighet för att rucka på majoriteten i Stockholm. Samma sak är det med de flesta förortskommuner. Successivt har regionen blivit allt mer borgerlig, även om politiska trender och tendenser får större genomslag här. För socialdemokraterna är detta ett stort problem.