lördag 17 januari 2009

Kommunstyrelsekonferens i Upplands Väsby

Idag samlas cirka 160 moderata kommunstyrelseledamöter och riksdagsledamöter i Stockholms län för vår årliga kommynstyrelsekonferens. Det är alltid lika roligt att träffa alla vänner och kollegor i länet. På programmet står kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby, Jan Holmberg, som på ett utmärkt sätt beskriver det borgerliga förändringsmandatet med alla framgåmgsrika beslut hitills under de gångna två åren. Inte minst har människor fått möjlighet att friköpa sina kommunala hyresrätter, skatten har sänkts med 40 öre och valfriheten har ökat markant inom skola, förskola och äldreomsorg.

Under resten av dagen kommer vi att få höra Clas Olsson, chefekonom på Sveriges kommuner och landsting, som ska berätta om hur lågkonjukturen sätter spår i kommunernas ekonomi. Därefter ska Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist och landshövding Per Unckel beskriva hur kommunerna ska klara jobben. Sedan blir det ett pass med vår gruppledare i riksdagen Lars Lindblad och miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton om klimat och miljö.

Dagens avslutas med ett brandtal av den förträfflige Gunnar Hökmark, vår ledare i Eurpaparlamentet.

torsdag 15 januari 2009

Alla avtal för Täby centrums utveckling påskrivna

Det är fantastiskt glädjande att alla avtal som reglerar utbyggnaden av Täby centrum nu är påskrivna sedan Unibail-Rodamco undertecknade sina delar i går. Detta innebär att det extra fullmäktigemötet den 26 januari kommer att hållas för att ta de slutgiltiga besluten. Därmed kommer Täby centrum att utvecklas med 850 lägenheter, en utbyggd centrumanläggning, cirka 1 500 nya parkeringsplatser i underjordiska garage och ett nytt torg lika stort som Mariatorget inne i Stockholm.

Jag känner naturligtvis extra glädje över att Täby får möjligheten att utvecklas under den pågående lågkonjunkturen. Många byggnadsarbetare kommer att jobba med de olika projekten och omfattande verksamhet kommer att pågå i vår kommun. För Täby kommun har året börjat bra.