lördag 29 augusti 2009

Ett mycket bra beslutHär står jag och Gunnar Oom i stämmosalen efter debatten om propositionen "En ansvarsfull ekonomisk politik". Stämman beslöt enhälligt att tillstyrka vårt förslag att skatteutjämningen på sikt fullt ut ska finansieras av staten. Detta är en mycket stor seger, inte minst för moderaterna i Täby och Danderyd. Beslutet efter en del kompromisser i utskottets förberedande arbete blev följande:

"Skatteutjämningsystemet

Det är självklart att en utjämning behöver ske mellan landets kommuner för att garantera kvaliteten i de offentliga välfärdstjänsterna, men detta borde vara ett statligt ansvar . Skatteutjämningen utgörs till nästan 95 % av en omfördelning av statsbidragen kommunerna emellan för att utjämna skillnader i skattekraft och strukturella kostnader. Denna princip finns det inget riksdagsparti som idag ifrågasätter.

Men att vissa kommuner tvingas betala de övriga vilket inte är nödvändigt för att systemet ska fungera och skapar dessutom en rad negativa konsekvenser. Den viktigaste invändningen mot dagens system är att det är tillväxtfientligt och leder till en rad olika såväl oönskade som oväntade konsekvenser.

Ur ett demokratiskt perspektiv är också denna beskattningsform sämsta tänkbara. Den saknar transparens och är ett ogenomträngligt lapptäcke som vare sig förstås av medborgarna eller de flesta politiker.

att staten ska på sikt fullt ur finansiera utjämningen mellan kommunerna."

En ny utredning kring skatteutjämningssystemet arbetar just nu och vi kommer att följa detta arbete på ett mycket närgånget sätt. Mot bakgrund av hur tidigare utredningar i ämnet har resulterat i en situation där våra kommuner regelmässigt får betala ännu mer till övriga kommuner finns anledning till oro. Men med stämmobeslutet i ryggen har vi bättre förutsättningar att arbeta för att långsiktigt helt avveckla den kommunala direktfinansieringen av systemet.

Stämman dag 3

Debatten slutade först efter 23.00 i gårkväll. Utöver sjukvården hann vi med såväl miljö- som integrationsfrågorna. Idag finns endast avsnittet om en ansvarsfull ekonomisk politik - en politik för jobb, kunskap och välfärd på agendan. Detta är också det viktigaste och mest intressanta på arbetsstämman. I propositionen återfinns såväl ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. För egen del saknade jag ett resonemang om skatteutjämningen och därför skrev jag och Gunnar Oom en text som vi presenterade när propositionen behandlades på inom ramen för utskottarbetet.

Vi föreslog följande text med vidhäftat yrkande:

"Skatteutjämningsystemet måste förändras

Det är självklart att en utjämning behöver ske mellan landets kommuner för att garantera kvaliteten i de offentliga välfärdstjänsterna, men detta borde vara ett statligt ansvar . Skatteutjämningen utgörs till nästan 95 % av en omfördelning av statsbidragen kommunerna emellan för att utjämna skillnader i skattekraft och strukturella kostnader. Denna princip finns det inget riksdagsparti som idag ifrågasätter.

Utjämningssystemet omfattar idag cirka 48 miljarder kronor och av dessa står staten för drygt 45. Men 13 kommuner tvingas betala de övriga vilket inte är nödvändigt för att systemet ska fungera och skapar dessutom en rad negativa konsekvenser. Den viktigaste invändningen mot dagens system är att det är tillväxtfientligt och leder till en rad olika såväl oönskade som oväntade konsekvenser.

Vid ekonomisk tillväxt i till exempel Örkelljunga slår dagens system på så sätt att kommunen måste lämna ifrån sig mer i utjämningsskatt än vad man får in i skatteintäkter. Att förbättra näringsklimatet är den sämsta affär denna kommun kan ägna sig åt. Det vill säga, systemet ger orimliga konsekvenser.

Malmö stad får genom utjämningssystemet cirka 3,1 miljarder årligen. Under senare år har Malmö kunnat lägga undan drygt en miljard. Dessa medel ska nu användas för att köra budgeten för 2010 med underskott. Uppenbart har utjämningssystemet varit alltför generöst. Om Malmö stad kan sätta in stora belopp på bankboken har man fått för mycket bidrag. Vilket också talar för att den kommunala finansieringen i skatteutjämningssystemet med lätthet skulle kunna tas bort samtidigt som staten inte belastas med ökade utgifter.

En annan intressant aspekt på utjämningssystemet är att Stockholms läns landstingen är det enda landsting som betalar till systemet. Detta samtidigt som Stockholms läns landsting har i särklass högst landstingsskatt i landet.

Ur ett demokratiskt perspektiv är också denna beskattningsform sämsta tänkbara. Den saknar transparens och är ett ogenomträngligt lapptäcke som vare sig förstås av medborgarna eller de flesta politiker.

Nu pågår en översyn av skatteutjämningssystemet, vilket framtvingats ett antal gånger tidigare. Trots alla dessa utredningar är en ny inte lösningen på problemet. Lösningen är att staten tar ansvaret fullt ut för utjämningen mellan kommunerna.

Yrkande

Staten ska på sikt fullt ur finansiera utjämningen mellan kommunerna."

Vi fick gehör för vår ståndpunkt och efter att styckena som exemplifierar hur felaktigt systemet slår ställde sig utskottet bakom vår text. Detta är en fantastisk framgång för Täby, Danderyd och övriga kommuner som dräneras på stora belopp varje år.

Vi fick också igen tydligare skrivningar när det gäller värnskattens avskaffande.

Vi får se hur det slutligen blir när besluten är fattande om några timmar.

fredag 28 augusti 2009

Stämman dag 2


Gustaf Hoffstedt från Gotland talar engagerat i sjukvårdsdebatten.

Just nu pågår debatten om sjukvården under rubriken "En rättvis vård att lita på". Filippa Reinfeldt har varit ansvarig för proposition som ska tas av stämman. Fokus ligger på patienterna vilket är ett skifte från tidigare debatter om drifts- och organisationsformer. Detta är bra och riktigt. Men jag tycker att fortfarande att det den rätta modellen är att avveckla landstingen och föra över primärvården till kommunerna. Sedan ska det vara statens uppgift att hantera den specialiserade sjukvården. En sådan utveckling skulle minska byråkratin på ett omfattande sätt och därmed frigöra resurser till sjukvård. Kommunernas nuvarande resurser i form av personal skulle med en tämligen modest nyrekrytering kunna hantera även primärvården.

Vid gårdagens långdragna utskottsarbete satt jag i utskottet som hanterade "En ansvarsfull ekonomisk politik". Finansminister Anders Borg, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och försvarsminister Sten Tolgfors medverkade i detta utskott. De två viktigaste förändringarna i jämförelse med propositionstexten var att vi fick in en text om skatteutjämningen som innebär att staten ska ta hela ansvaret för utjämningen mellan kommunerna och när ekonomin så medger ska avveckla värnskatten. När det gäller skatteutjämningen förhåller det sig så att staten finansierar drygt 45 av de 48 miljarder som systemet idag kostar. Sedan är det 13 kommuner som står för mellanskillnaden. Främst är det Täby, Danderyd, Lidingö som står för fiolerna. Detta är tillväxthämmande och därmed orimligt.

torsdag 27 augusti 2009

Arbetsstämman har öppnat

Just nu håller statsminister Fredrik Reinfeldt inledningstalet på arbetsstämman under rubriken Föregångslandet Sverige. Grundtemat är att människorna i vårt land ur ett globalt perspektiv har mycket goda förutsättningar, vi har en frihet som många människor runt om i världen bara kan drömma om.

Arbetsstämman pågår till och med söndag och under dessa fyra dagar ska grunden för moderaternas politik i valet nästa år läggas fast.

söndag 23 augusti 2009

Reinfeldt sätter agendan


Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) höll i går sitt traditionella sommartal i Vaxholm. Trots ett ihärdigt regnande under morgontimmarna torkade det upp lagom till talet och vi fick till slut en solglimt. Talet var mycket inspirerande med en lagom blandning av utrikesperspektiv, gliringar mot vänsterkartellens oerfarenhet och mångfald av ofinansierade löften samt agendasättande för Sveriges framtid i Alliansens stabila famn.

Den stora nyheten i talet var att jobbskattevadragets fjärde steg kommer att tas från 1 januari 2010. Det innebär att låg- och medelinkomsttagare får ytterligare mellan 200-250 kr i skattesänkning. Sammantaget har därmed alla som arbetar under mandatperioden fått en skattesänkning som motsvarar en hel månadslön. Detta är en fantastisk utveckling enligt min uppfattning som i grunden har förändrat det politiska klimatet in en riktning som vi drömt om under mycket lång tid.

Tyvärr har jag sett en hel del gnälliga kommentarer från borgerliga tidningar kring att ta det fjärde steget. Inte minst Dagens Nyheters ledarsida tror tydligen inte längre på att sänkt skatt ger fler jobb än. Detta trots att de rimligen känner till fakta i målet. Den talar entydigt för att sänkta skatter är ett förhållandevis billigt sätt att skapa förutsättningar för nya riktiga jobb. Alternativet till denna politik är ju en återgång till sossarnas bidragspolitik. Att människor återigen ska gömmas undan i bidragsberoende. En sådan utveckling vill vi inte se. Därför är det givet att fortsätta med den stimulans som skattesänkningar ger dem som arbetar.

Fredrik Reinfelt visar ett tydligt ledarskap. Därför kan vi med tillförsikt se fram emot nästa års val.