torsdag 14 januari 2010

Skatteutjämningen

Jag har under många år varit hårt engagerad i skatteutjämningsfrågan. Denna plump i demokratins protokoll är nu åter aktuell i flera avseenden. Alliansregeringens nya utredning i frågan ger anledning till oro och mycket talar för att det bästa vi kan uppnå är status quo. Uttalanden från utredningens kristdemokratiske ordförande talar i denna riktning. Kommunalrådet från Markaryd är provokativ i sin oförståelse för tillväxt och Stockholmsregionens speciella förutsättningar.

Än mer oroande och klargörande är ett citat hämtat från Svenska Dagbladet den 17 december. Mona Sahlin var på besök i Jämtland och lovade guld och gröna skogar. Detta guldregn ska enligt socialdemokraternas ordförande finansieras enligt följande princip, och nu citerar jag, ”De rika storstäderna ska bidra mer med pengar till de regioner där det inte finns lika mycket intäkter”.

Det är tydligt att Socialdemokraterna vill att skatteutjämningsskruven ska dras åt ännu hårdare och populisten Sahlin har undanhåller medvetet att vi i Täby redan tvingas skicka 440 mkr årligen till andra kommuner.