fredag 23 januari 2009

Besök på Decerno

Jag besökte i dag företaget Decerno på Djursholmsvägen, invid Näsbyparks centrum och den nya fina gångbron över järnvägsspåret. Jag blev lite överraskad vid besöket eftersom det visade sig att Decerno under årens lopp har leverat många databaserade systemlösningar åt kommunen, ofta i ett nära samarbete. Inte minst resulterade detta samarbete i ett idag väl spritt systemet som kallas Tefat. Decerno har idag 30 anställda vid huvudkontoret i Täby och i hela Decernogruppen finns cirka 100 medarbetare. Ett ganska stort företag med andra ord. Den kommun som exempelvis vill utveckla e-tjänster kan med fördel ta kontakt med Decerno för användarvänlig, rationell och systematisk hantering av frågan.


På bilden ser vi från vänster VD och grundare Wilhelm Arnör, VD för dotterbolaget Teknis Carin Andersson och grundare Dick Hasselström.

Miljöfrågan i Täby

I samband med budgetfullmäktige 2007 utlovades ett miljöseminarium som skulle handla om framtidens miljöarbete i Täby. Under gårdagen hölls mötet på Näsby Slott. Talare var Ulf Adaktusson, utredare vid Stockholms stads stadsledningskontor och Eva Bergh, miljöstrateg från Upplands Väsby kommun. Chefen för Södra Roslagens Miljö och hälsoskyddsförvaltning, Gregor Hackman, fick vara stand in för den tänkta talaren från Växjö kommun då denne brutit lårbenshalsen. Sören Edfjäll från Täby kommun redogjorde för de miljöprojekt som finns inom kommunen.

Seminariet handlade mycket om miljöledningssystem och olika certifieringsmodeller. Bakgrunden är att många uppfattar Täby kommuns miljöarbete som mindre framträdande. Det verkar handla om att kommunen inte kommunicerar allt som görs på ett sätt som ger tillräckligt avtryck bland Täbyborna. Sörens Edfjälls redovisning visar nämligen att Täby kommun har ett omfattande och framgångsriks miljöarbete. Vi var först i landet med miljöstationer för miljöfarligt avfall och likaså har vi under årens lopp varit ledande inom vattenvård och dagvattendammar. Vi var också först i landet med den röda miljöboxen och miljöalmenackan. Täbyborna är de enda i landet som har gratis tidningsinsamling vid bostaden vilket givetvis är bra för miljön eftersom vi slipper köra tidningarna till insamlingstationer. Täby kommun har genomfört en bullerkartläggning som ligger till grund för bullerreducerande åtgärder. Utöver detta pågår mycket annat.

Vi har tagit beslut om att utarbeta en miljöplan som nu är ute på remiss i samband med översiktplanen. Tanken är att föra ner nationella miljömål på det lokala planet.

Men det viktigaste vi på det lokala planet kan göra framöver för att förbättra miljön är att ställa om uppvärmningssystemet i Täby. Vi har en mycket ålderstigen struktur med oljeeldning. Därför pågår just nu ett intensivt arbete med att bygga kraftvärme på Hagby. Meningen är att verket och rördragningar till Täbys centrala delar ska stå klart 2012-2013.

Sammanfattningsvis arbetar Täby kommun framgångsrikt med miljöfrågor som vi kan påverka lokalt. Vi måste hitta modeller som gör detta mer känt bland Täbyborna.

onsdag 21 januari 2009

Färre konkurser i Täby

Upplysningscentralen har presenterat statiskt över antalet konkurser 2008 fördelande per kommun jämfört med 2007. Jag kan konstatera att antalet konkurser i Täby har minskat med 22 procent mellan dessa år. Att antalet konkurser har minskat är inte den generella bilden bland övriga kommuner. Nu ska man inte dra några stora växlar på detta underlag, men det är ändå bra att antalet konkurser ännu så länge pekar nedåt i Täby.

Täby i fastighetstopp

Stockholms fastighetsägarförenings årliga rankning över hur attraktivt klimat kommunerna har för fastighetsägare har presenterats. Liksom förra året kommer Täby på en hedrande andra plats efter Solna. Återigen får vi bevis över hur positivt näringslivsklimat vi har i Täby.

Läs mer i Täby Danderyds tidning

tisdag 20 januari 2009

Mikael Söderlund går till Kreab

Kreab har gjort en utmärkt rekrytering när de lockat över tidigare moderata borgarrådet Mikael Söderlund till PR- och kommunkationsbranchen. Få politiker jag har arbetat med under årens lopp har samma känsla för just PR och kommunikation som Mikael Söderlund. De flesta har väl sett alla fina illustrationer över olika byggprojekt som Mikael fått publicerade i ABC, SvD och DN. Och varje byggprojekt har återkommit i repris vid olika förändringar av projekten. Så ska en slipsten i politiken dras. Mikael har, för att använda ett begrepp inom musiken, absolut gehör för PR och kommunikation i politiken. Många vet vad som ska göras men Mikael känner också exakt när man ska göra det i tiden.

Bilden av Mikael måste också kompletteras med hans stora intresse och känsla för kultur. Det är säkert en bra egenskap och komplement i konsultbranchen.

Läs mer på Resume, Dagens Media

söndag 18 januari 2009

Regeringen allt mer populär

Med all rätt blir Alliansregeringen allt mer populär i allmänhetens ögon. I Skops senaste barometer ökar den andel av befolkningen som tycker att regeringen gör ett bra eller ganska bra jobb till 55 procent, en ökningen med fyra procent sedan föra mätningen. Bara 34 procent anser att en socialdemokratiskt regeringen skulle göra det bättre. För vänsterkartellen pekar dessutom förtroendet nedåt.

Det är under besvärliga tiden en regering verkligen prövas och Alliansregeringe har hittills hanterat finanskris och lågkonjunktur på ett utomordentligt bra sätt. Regeringens nej till socialdemokratika propåer om stora nya utgifter under högkonjunkturen betalar sig nu när Sverige har ett bättre ekoniomiskt läge än de flesta andra länder i världen. Alliansregeringen har samlat i ladorna och kan nu föra en expansiv politik utan att äventyra den ekonomiska stabiliteten i statens finanser.

Bara tanken på att vänsterpartiet och Lars Ohly skulle sitta vid styrspakarna tillsammans med en socialdemkratiskt ledning som inte är direkt kända för sina djupa ekonomiska kunskaper får många att inse Alliansregeringens duglighet. Varför byta kompetetens mot oreda och återgång till den socialistiska bidragspolitiken?

Läs mer på DN, SvD