måndag 10 augusti 2009

Beslut att flytta Täby galopp

Styrelsen för Svensk galoppsport beslutade i helgen att lägga ned galoppbanan i Täby och bygga en ny i stockholmsregionen. Efter 50 år i Täby är det således dags att bygga en ny bana för framtiden. Fram till 1960 fanns det en bara i Ulriksdal men den flyttades alltså till Täby. Jag har varit pådrivande i detta arbete med att flytta galoppbanan eftersom området som i dag härbärgerar banan har en fantastisk potenial när det gäller att utveckla Täby. Området som är stort som två Gamla stan kan bebyggas med 4000 bostäder, kontor och mycket annant, inte minst en stor park. Området ligger idealiskt med en egen station på Rostagsbanan och närheten till E18. Intresset bland kommunerna att skapa förutsättningar för en ny bana är stort och det finns ett flertal alternativa placeringar i regionen med de rätta förutsättningarna.

Idag finns det tre ägare av marken varav kommunen är en och Svensk galopp förfogar över den största delen. Området kommer därför att utvecklas i ett nära samarbete med Täby kommun.