torsdag 3 oktober 2013

Toppresultat i Täbys skolor

Jag är verkligen glad och stolt över den färska statistik som presenterats av Skolverket om resultaten i grundskolan. Täby har stadigt förbättrat resultaten de senaste sju åren. Från 2007 då det sammanlagda så kallade meritvärdet var 224,8 till 2013 då det ökat till 241,5. Det är en mycket kraftfull förbättring. Det nationella genomsnittet landar våren 2013 på 212,8.   

Antalet elever som uppnår målen i alla ämnen har från 2007 ökat från 80,2 procent till 92,4 och antalet med behörighet till gymnasieskolan har ökat från 93,6 till 97,6 under samma tid.

När det ständigt rapporteras om hur resultaten på nationell nivå stadigt går åt fel håll är den positiva utvecklingen i Täby faktiskt än mer imponerande. En viktig sak som skiljer Täby från de flesta kommuner i vårt land är den omfattande konkurrensen mellan fristående och kommunala skolor. Som jag konstaterat flera gånger tidigare finns det forskning som visar att resultaten förbättra ju fler friskolor det finns, i både de fristående och kommunala skolorna. Dessutom har vi under lång tid haft ett långtgående delegerat ansvar till varje rektor att genomföra de övergripande beslut som kommunen tagit. Att dessa två faktorer, konkurrens och delegerat ansvar, varit framgångsrika har även Skolinspektionen konstaterat för Täbys vidkommande.

Friskolereformen behöver utvecklas och inte rullas tillbaka som vänsterpartierna anser. Valfriheten måste få omfattade fler elever och föräldrar runt om i Sverige. Det är trots allt bara 13,3 procent av alla elever i grundskolan som går i en friskola. I Täby är fördelningen 63 procent i kommunala skolor och 37 procent i fristående. När framför allt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna försöker skuldbelägga friskolereformen och fristående skolor för att vara orsaken till att undervisningssystemet inte presterar bättre strider det mot uppenbar fakta. Det är av ideologiska skäl vänsterpartierna driver denna fråga.

Det som är viktigt är att både kommunerna och staten i form av Skolverk och Skolinspektion ägnar större kraft och energi åt att följa upp kvalitetsfrågor. I det avseendet finns det uppenbart mer att göra.

Under många år har vi i Täby satsat på skolan och år efter år ligger vi i den absoluta toppen när det gäller lärarlöner. Att det går så bra i våra skolor beror naturligtvis i grund och botten på att vi har engagerade lärare och skolledare. Men jag vill också understryka att vi moderater under de senaste sju åren haft två skolpolitiker med djupa insikter i hur skolsystemet i Täby kommun ska utvecklas för att förbättra kvaliteten, Sofia Paulsson och Johan Algernon.