tisdag 31 augusti 2010

Ny satsning på barnomsorg

För oss Moderater är valfrihet och trygghet viktigt. Föräldrar är de som bäst kan avgöra vem som kan ge barnen en bra barnomsorg med hög kvalitet och trygghet. I Täby finns det goda möjligheter att hitta barnomsorg med den pedagogik som upplevs bäst för det egna barnet. Genom att vi Moderater de senaste åren har beslutat om, och färdigställt, fyra nya förskolor finns det idag drygt 150 lediga platser inom barnomsorgen i Täby.

25 timmars barnomsorg till barn till föräldralediga
Sedan i våras har vi i Moderaterna genom t ex dörrknackning, tagit kontakt med, och lyssnat på Täbyborna för att höra vad som är viktigt för er. Det finns två återkommande problem som engagerar många föräldrar och som vi är angelägna att lösa. Det är barnomsorg för barn till föräldralediga och barngruppernas storlek. Täbys föräldrar efterfrågar en möjlighet till mer än 15 timmars barnomsorg för syskon när de är hemma och är föräldralediga. Vi har verkligen tagit det till oss och tycker det är viktigt att alla kan välja det som passar dem bäst. Därför vill vi att barn till föräldralediga ska ges möjlighet till 25 timmars barnomsorg per vecka.

Barngruppernas storlek
Vi vill att det vid tillsyn ska göras en professionell bedömning vad gäller barngruppernas storlek. Det är svårt att sätta ett generellt tak utan hänsyn måste tas till personalens kompetens, den aktuella barngruppens sammansättning och lokalernas utformning.
Det är viktigt att alla barn blir sedda och lyssnade på, känner sig trygga och att alla barn får en pedagogisk grund för att lära sig läsa, skriva och räkna.

Hög kvalitet
I Täby har vi en gedigen modell för att granska och följa upp kvaliteten inom barnomsorgen men vet att den kan utvecklas och bli bättre. Det är angeläget att en förälder som upplever att det känns otryggt, eller att kvaliteten försämras, omedelbart kontaktar tillsynsansvariga så att åtgärder kan vidtas. I Täby finns idag tre tillsynsansvariga pedagoger som säkerställer att barnomsorgen i Täby håller en hög kvalitet och ser till att eventuella brister omedelbart åtgärdas.

Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet
Vår ambition är att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet. Barnomsorgen i Täby är oerhört viktig för våra barn och det är här som grunden för all fortsatt inlärning läggs.

• Vi kommer att erbjuda barn till föräldralediga 25 timmars barnomsorg per vecka från den 1 januari 2011
• Vi ska tillföra mer resurser för att minska barngruppernas storlek.