måndag 1 mars 2010

Gärna Allians men ekonomin ska vara i balans

Jag och Kristdemokraternas gruppledare Rut Casselbrant ser gärna att en bred ickesocialistisk allians styr Täby mot framtiden. Vi är dock bekymrade över den lättsinniga, för att inte säga ansvarslösa, inställning som Folkpartiet har till ekonomiska frågor. Vi har därför låtit publicera nedanstående debattartikel i det nyligen utkomna numret av Täby Allehanda:

”Täby styrs sedan i höstas politiskt av en allians mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi har en lång gemensam tradition av allianssamarbete och har tillsammans utvecklat Täby under många år. Det råder ingen tvekan om att Täby är en av Sveriges bästa kommuner att bo och leva i. Det är ordning och reda i vår ekonomi, vi har låg skatt och välfärdsverksamheterna håller en mycket hög kvalitet.

Sverige har sedan 2006 en Alliansregering bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern. Täbys styrande Allians ser med tillfredställande på den politik som Alliansregeringen hittills genomfört under mandatperioden. Täbyborna har fått radikalt sänkt fastighetskatt, jobbskatteavdraget har sänkt skatten med en månadslön för vanliga löntagare, vårdnadsbidraget har återinförts och kunskap har äntligen satts i första rummet inom skolan för att nämna några exempel. Mer frihet för människor på politikens bekostnad är ett faktum.

Alliansen i Täby anser att en naturlig utveckling vore att en fyrpartiallians utvecklas även i vår kommun. Moderaterna och Kristdemokraterna har därför ställt dörren på vid gavel för samarbete med partier som står på icke-socialistiskt värdegrund. Det är bara att kliva in.

Vår utgångspunkt är dock att ett sådan Allians måste stå för några viktiga grundläggande principer. För Moderaterna och Kristdemokraterna är ordning och reda i ekonomin en grundbult. Balanskrav och finansiella mål ska uppnås, det skulle vara oansvarigt att lägga en budget med underskott. Likaså är det en självklarhet att inte höja kostnaderna med resurser som inte finns, vilket leder till skattehöjningar.

Om Folkpartiet vill medverka i en Täbyallians duger det därför inte att lägga budgetförslag som ovillkorligen leder till omfattande skattehöjningar (minst 50 öre 2011) kommande år. Det duger heller inte att medvetet lägga en underbalanserad budget vilket partiet har gjort för 2010. En Allians i Täby måste ovillkorligen bygga på ekonomiskt ansvartagande och hög kvalitet i välfärdsverksamheterna.

Vi, Moderaterna och Kristdemokraterna, är öppna för samarbete under dessa villkor, varmt välkomna.