fredag 22 januari 2010

Invigning av Tibblehemmet


På bilder överlämnar jag en Täbystandar och socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne ett blomsterarrangemang till en företrädare för Attendo som ska driva verksamheten på Tibblehemmet.

Det har varit en lång process där den goda planeringen inneburit att vi först lät bygga Attundagården bakom Tibblehemmet och flyttade över brukarna dit. Sedan inleddes omedelbart ombyggnaden av det utdömda Tibblehemmet.

Resultatet är nu blivit att vi har två högklassiga särskilda boenden med sammanlagt 177 platser. Attundagården har 72 lägenheter och Tibblehemmet har 60 lägenheter för permanent boende och 45 lägenheter för korttidsboende/växelvård.

Under de kommande 10 åren kommer behoven av nya boenden att öka kraftigt i Täby. Vi ser utbyggnaden av trygghetsboenden som en modell för att möta en del av den ökande efterfrågan.

Därför har Alliansen, Moderaterna och Kristdemokraterna arbetat fram ett 9-punktsprogram, som togs vid budgetfullmäktige i november, och tillsatt en särskild beredning som ska arbeta med frågan. Planeringen är i full gång och kommunstyrelsen tar beslut om beredningen på måndag.

Min vision för trygghetsboende är att vi ska etablera boende i äganderättsform där det finns omfattande service inbyggt i fastigheterna. Det kan exempelvis finnas bemannad reception under dagtid, sjuksköterskemottagning, bridgerum, biljard, fotvård, frisör osv.

Men vi får se hur detta utformas. Som sagt planeringen är full gång.