fredag 2 oktober 2009

Lars F Tobisson

För den politiskt intresserade på högerkanten är Lars F Tobissons nyligen publicerade memoarer ”Främling i folkhemmet: ett högerspöke ser tillbaka” en källa till många intressanta påminnelser om politiska förvecklingar under de senaste 35 åren. Boken tar dock sin början i barndomen och författaren återkommer ständigt till den omständigheten att familjen fått en fastighetsrörelse i arv efter farfar och dennes bröder. Att Lars F Tobisson och hans bror så småningom fick ärva dessa fastigheter låg sedan den politiska karriären i fatet. Som ett brev på posten publicerade Aftonbladet och andra tidningar på vänsterkanten svarta rubriken om detta i varje valrörelse. Inte minst ur ett skattetekniskt perspektiv var innehavet knepigt att hantera varför Lars skandaliserades som nolltaxerare, på den tiden ett lagligt men icke politiskt korrekt agerande.

Efter 10 år på Saco, där Lars slutade som utredningschef, rekryterades han som partisekreterare till moderaterna 1974. Än idag framstår denna rekrytering som unik, Lars var inte politiskt engagerad när moderaternas dåvarande vice ordförande Eric Krönmark kontaktade honom. Till saken hör att moderaterna vid denna tid inte var det dominerande borgerliga partiet utan ett litet, i dåtidens perspektiv, ytterkantsparti som ensamt försvarade ekonomisk frihet, förde kamp mot fondsocialismen och krävde lägre skattetryck.

Under sjuttiotalets senare hälft styrdes folkpartiet av personligenheter som Carl Tham, Per Garthon och Ola Ullsten vilket borgade för en rejäl vänstersväng med stöd för löntagarfonder som en paradgren. Centerpartiet hade grävt ned sig i kärnkraftsfrågan. I denna politiska miljö hamnade alltså Lars F Tobisson och styrde framgångsrikt partiet som partisekreterare och sedan som vice partiordförande under sammanlagt 25 år. Lars Tobissons ankomst till partiet kan sägas utgöra starten på den dominans som partiet haft inom den borgerliga kretsen sedan dess. Inte minst viktigt för hela borgerligheten har den politiska förflyttning i marknadsliberal riktning som Lars lade grunden till. Flörtade med socialistiska idéer inom delar av borgerligheten är sedan länge en svunnen tid.

Boken finns tyvärr inte i bokhandelns ordinarie sortiment varför ett besök på en nätbokhandel är att rekommendera. Exempelvis den här: http://www.adlibris.com/se/default.aspx