lördag 18 oktober 2008

Jämnare mellan blocken

I DN publiceras i dag en ny opinionsmätning från Synovate. Den är mycket glädjande. Moderaterna går kraftigt framåt och socialdemokaterna minskar. I mätningen får m 24,0 (+2,4), fp 6,6 (+0,1), c 7,0 (+0,9), kd 3,7 (+-0), s 42,5 (-3,2), mp 5,6 (-0,6), v 5,9 (+0,8). Mäningen innebär att en rejäl sving till Alliansens fördel har inträffat. Det har varit i dramatisk och händelserik period i svensk politik. Regeringen har hanterat finanskrisen på ett mycket förtroendegivande sätt, socialdemokaterna har misslyckats med sina samarbetsplaner med miljöpartiet och fyra debatter har genomforts mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin.

Det skiljer nu drygt 12 procent mellan blocken, i september var skillnaden drygt 19 procent. Allinansen har tagit tillbaka intiativet i svensk politik. Jag har hela tiden varit övertygad om att nästa valrörelse blir jämn och spännande. Dagens mätning visar att allt är möjligt. I morgon publiceras en ny Sifo-mätning i Svenska Dabladet.

fredag 17 oktober 2008

Fredrik mot Mona 4-0

Nu är den sista debatten avklarad mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och oppositionsledaren Mona Sahlin. Den avslutande radiodebatten följde i stort sett samma mönster som de tidigare. Från den blå ringhörnan har Fredrik Reinfeldt trummat in arbetslinjen och från en röda har Mona Sahlin pratat bidragsnivåer. Det är Fredriks förhållningssätt till vikten av att kunna försörja sig själv och sin familj genom arbete som gör att han och Alliansen vunnit samtliga debatter. Men självklart har även samarbetshaveriet inom vänsterblocket bidragit till den borgerliga dominansen under debattveckan.

I radions eftersnack kunde lyssnarna ringa in och ge en kommentar om debatten. Flera tog upp invandringspolitiken och tyvärr har den socialdemokratiska mytbildningen om att Täby inte skulle ta emot flyktingar fått spridning. Sanningen är att vi har ett avtal om att ta emot 100 flyktingar under tre år. Dessutom har vi skrivit avtal med Södertälje om att hjälpa till med att skaffa jobb och praktikplatser i enlighet med det arbete som landshövdingen Per Unckel initierat.

Betygsätta lärare?

I Malmö har folkpartiet anmält beslutet att ge eleverna möjlighet att betygsätta lärarna till Skolinspektionen. Malmö har på försök infört betygsättning nu i höst och planerar att ge alla elever denna möjlighet nästa år. Även utbildningsminister Jan Björklund och Lärarförbundet har regerat och är mycket negativa mot beslutet. Nu är det inte helt ovanligt att folkpartiet och lärarfacken agerar tillsammans.

Är det fel att elever får möjlighet att betygsätta lärarna? Jag tror att detta är ett bra vertyg bland många för att öka kvaliteten skolan. Barn- och grundskolenämnden i Täby har beslutat att införa ett system för betygssättning av lärarna från höstterminen 2009 från årskurs 6. Folkpartiet i Täby reserverade sig mot beslutet till förmån för ett förslag om att utvärdera hela lärarprocessen. De vill alltså ge eleverna möjlighet att utvärdera lärarna men utvidga utvärdingen till att gälla hela skolan. Här finns således olika uppfattningar inom folkpartiet.

Är betygssättning av lärare något unikt? Nej, sedan två år utvärderas lärarna på Åva gymnasium i Täby. Efter varje kurs får eleverna möjlighet att via ett webbaserat system svara på ett antal frågor om hur de tycker att utbildningen fungerat. En del frågor handlar exemplvis om läraren varit påläst, kommit i tid och så vidare. Detta system fungerar väl. Uppgifterna får självklart bara användas internt på skolan av skolledningen.

Jag pratade i dag med min gode vän Kjell-Håkon Dahl, lärare i historia och samhällskunskap på Elvebakkens gymnasium i Oslo. Efter försök på sex skolor under våren med betygssättning av lärare genoms detta nu i höst på alla gymnasieskolor i Oslo. Försöksverksamheten har varit framgångsrik. När min fru under fyra år studerade i USA fick alla elever betygssätta lärarna två gånger per termin.

Varför beygssättning av lärare ur ett liberalt perspektiv skulle vara något negativt är svårt att förstå. Meningen är ju att skapa bättre kvalitet i undervisningen genom ett bredare underlag för utvärderng.

torsdag 16 oktober 2008

Möte med PRO

Efter lunch talade jag om Täby framtid på PRO´s månadsmöte. Ett mycket trevligt möte. Det blev många frågor om Täby Centrums utbyggnad och hur det påverkar de närboende under byggtiden. Andra frågor som togs upp var fler turer med servicebussarna, äldreomsorg och höga hyror på nya boendet Åkerbyvägen 2. Ett 50-tal medlemmar var närvarande i Föreningsgårdens lokaler med ordförande Lars Lindström i spetsen.

Betyg i Stockholm

Svenska Dagbladet skriver i dag att Stadshusalliansen beslutat att Stockholms 10-åringar, fjärdeklassare, redan i höst ska bedömas enligt en tregradig betygsskala. Detta är ett beslut i rätt riktning. I somras öppnde regeringen upp för betygsliknande omdömen i grundskolan och nu går Stockholm vidare i denna riktning. Stockholms beslut innebär dock inte ett regelrätt betyg utan även fortsättningsvis ett betygsliknande omdöme, men i tre steg. Redan förra året öppande Stockholm upp för skriftliga omdömen från första klass - om föräldrarna efterfrågade det.

Täby har sökt dispens hos regeringen för att få ge riktiga betyg från årskurs 3. Vi har tyvärr ännu inte fått något svar. Men vi har redan skriftliga omdömen från första klass och varje skola i Täby får självständigt, frivilligt, ge betygsliknande omdömen från under låg- och mellanstadiet.

onsdag 15 oktober 2008

Tomma tunnor skramlar

En lång vit limousine glider fram och parkerar framför landstingshuset. En socialdemokratisk kampanjarbetare springer ned längs trappan och klistrar hjälpligt fast ett rött kors på sidan. Ställer sedan två saftblandare på taket. Se där, en förlängd ambulans. Varför detta spektakel? Jo, socialdemokraterna ska hålla preskonferens med anledning av att Alliansen styrt landstinget i två år. Halvtid.

Snart kommer oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz med sin orginella frisyr och börjar framställa sin synnerligen kritiska syn på den förda politiken. Allt är fel. Särskilt barnsjukvården och primärvården. Barnsjukvården är enligt socialdemokraterna nedmonterad och alla barn hänvisas till de långa köerna på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska. ABC filmar.

Men hur förhåller det sig egentligen? Det finns fler vårdcentraler än någonsin, särskilt i områden som under socialdemokraternas maktinnehav hade ett kraftigt underskott av primärvård. Antalet läkarbesök har ökat sedan Vårdval Stockholms infördes. Barnsjukvården fungerar på alldeles förträffligt sätt. Tillgängligheten har ökat så att människor lättare får kontakt med sjukvården i tid.

I jämförelse med Alliansens leverans av sjukvård till de boende i Stockholmsregionen liknar socialdemokraternas tidigare politik en östtysk Trabant. Limousine kanske är en bra liknelse trots allt. Alla får plats i vården med Alliansen, inte bara de med pengar som tidigare!

Trist besked från Stockholm

Den borgerliga majoriteten i Stockholms Stadshus stoppar fortsatt bostadsrättsomvandling i innerstaden. Detta är verkligen ett trist beslut. Trots tydliga vallöften ändras den politik som drivits under närmare 20 år. Med tanke på den pågående finansiella krisen skulle troligtvis inte särskilt många omvandlingar genomförts under överskådlig tid. Men nu tas ett aktivt beslut att förändra hela den grundläggande politiken. Därmed har borgerligheten i Stockholm närmat sig den socialdemokratiska politiken markant. I retoriken säger nämligen socialdemokraterna att de kan tänka sig omvandlingar i ytterstaden, i områden där hyresrätten domnierar totalt. I verkligheten är dock socialdemokraterna dogmatiska motståndare till att människor i kommunala hyresfastigheter ska ges möjlighet att få äga sin bostad. Om för många människor äger sin bostad slår det nämligen undan benen för Hyresgästföreningens existens. Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen är ju gamla kompisar.

Redan tidigare har folkpartiet i Stockholm satt sig på tvären när det gäller så kallade kulturhus. Av någon anledning anses bara kommunen kunna vara garant för att dessa hus upprustas och underhålls med varsamhet och finess. Ett annat skenargument är att kommunen måste äga dem för att att stockholmarna ska få tillgång till dem. I min värld skulle husen tjäna på att ägas av dem som bor där. All erfarenhet visar att privat ägande är den främsta långsiktiga garanten för ett bra underhåll. Det man äger vårdas.

Sedan har jag aldrig begripit på vilket sätt den vanlige stockholmaren får tillgång till hyresfastigheter för att kommunen äger dem. Den som lyckats tillskansa sig en lägenhet i dessa fastigheter har besittningsrätt och flyttar först när nästa anhalt är kyrkogården. Då har i många fall en yngre släkting varit skriven där några år och får överta kontraktet. Varför stockholmaren ska stå för underhåll och andra kostnader under dessa omständigheter är obegripligt. Tillgången till dessa fastigheter betyder att man har rätt att titta på fasaden. Det har man oavsett vem som äger fastigheten.

Nu har stoppet alltså utvidgats till hela innerstaden. Minsta sagt trist, som sagt.

Fredrik vann debatt igen

Idagens tidningar framgår tydligt att Fredrik Reinfeldt gick segrande ur debatten mot Mona Sahlin vid gårdagskvällens debatt i K-G Bergtsröms program. I de stora tidningarna är läsarna överens om att Fredrik var var närmast överlägsen. Jag är kanske lite väl optimistisk men nog ser vi en förändring i opinionen. Fler och fler verkar ställa sig bakom Alliansen och dess ledare. Den kompetenta och seriösa hanteringen av den nu pågående internatioenlla finansiella krisen ger utdelning i större förtroende för regeringen.

Dagens partiledardebatt i Riksdagen visade upp en fullständigt enig Allians. De debatterade som en man. Det gjorde inte vänsterblocket.

tisdag 14 oktober 2008

Täby i topp

Sveriges kommuner och landsting har för första gången publicerat öppna jämförelser inom gymnasieskolan. En vikig slutsats är att andelen gymnasielever som klarar gymnasieskolan under utsatt tid med resultat som ger behörighet till högre studier, 3 år, inte följer de kommuner som satsar mest resurser. Istället verkar lärarnas och skolledarnas engagemang vara avgörande för resultaten enligt SKL. Jag är tror att vår stasning på konkurrens för ökad kvalitet också är den viktigt faktor i sammanhanget.

Genomsnittlig betygspoäng1. Danderyd 16,52. Lidingö 15,83. Lund 15,54. Lomma 15,45. Täby 15,36. Vansbro 15,27. Övertorneå 15,28. Kiruna 15,0 9. Ydre 14,910. Åre 14,8

Duell Reinfeldt mot Sahlin

I kvällens duell mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin fick vi inget besked om hur ett samarbete inom vänsterblocket ska kunna se ut. Mona Sahlin duckade igen. Det känns inte förtroendeingivande. Vi fick dock besked i skattefrågan av socialdemokraternas ledare, det blir en omfattande skattechock i storleksordningen 70 miljarder kronor med inkomskattehöjningar. En undersköterska som tjänar 19 000 kr i månaden får en skattehöjning med 3 000 kr per år om socialdemokraterna får bestämma.

Av statsministern fick vi beskedet att inte en enda skattekrona hittills under krisen har förlorats i stödåtgärder till det finansiella systemet. Regeringen står dock beredd att stödja banker som hamnar i akut kris genom att agera som många andra regeringar gjort runt om i Europa och USA, det vill säga genom att gå in som delägare.

Fredrik Reinfeldt känndes trygg och seriös. Mona Sahlin var aggressiv, avbröt sin motdebattör ett antal gånger och fick mest taltid, särskilt i avsnittet om arbetsmarknadsåtgärder med anledning av varslen på Volvo.

Förbifart Stockholm

Nu börjar planerna för byggandet av Förbifart Stockholm ta form. Vid ett möte i dag kommunstyrelseordförande på KSL (Kommunförbundet Stockholms län) presenterade Vägverket hur långt planeringen har kommit. I regeringens infrastrukturproposition finns Förbifarten med, men det saknas fortfarande tillåtelsetillstånd från regeringens sida för att definitivt trycka på knappen. Planeringen fortskrider dock med hög fart.

Förbifart Stockholm kommer att bli 20,7 kilometer lång varav 16,0 kilometer är förlagd till tunnel. Vägen kommer att få tre filer i vardera riktningen. Det blir inte billigt. Kostnaden beräknas till 25 miljarder kronor. Enligt Vägverkets beräkningar ökar inte Förbifarten utsläppen, det blir dock något mer trafik men kortare köer.

Täby kommun är liksom alla andra kommuner i länet angelägen om att detta projekt genomförs med högsta möjliga fart. Stockholmsregionens utveckling är starkt kopplad till möjligheten att passera vår region utan att tvingas köra genom de centrala delarna. Om allt går på räls kan första spadtaget tas 2010. Den kommun som berörs mest, Ekerö, måste dock involveras i arbetsprocessen och få gehör för sina synpunkter kring exempelvis transport av skacktmassor. Ekerö är ju den kommun som berörs allra mest av byggandet av Förbifarten som dessutom beräknas ta cirka 8 år att färdigställa.

måndag 13 oktober 2008

Alliansen vann - enligt tittarna

Efter debatten i gårkväll kunde den intresserade gå in på tidningarnas nätsidor och rösta på vilket lag som vann. Det fanns också möjlighet att rösta på den bästa debattören. På Aftonbladet röstade 58 procent på det blå laget och 42 procent på det röda. I omröstningarna på Expressen och DN ansåg närmare 50 procent att Fredrik Reinfeldt var den bästa debattören. Mycket starka siffror för statsministern. Mona Sahlin kom precis över 10 procent i omröstningarna.

Jag tycker att dessa resultat väl speglar det som hände under debatten. Fredrik Reinfeldt var statsmannamässigt trygg och seriös i en för många människor kaotisk tid. Mona Sahlin bråkade med Lars Ohly om dörren var stängd eller inte. Dessutom lyckdes Lars Ohly ta udden av Mona Sahlins krav om att vänsterpartiet måste acceptera budgettaket. Han konstaterade att socialdemokraterna inte heller håller sig inom det budgettak som riksdagen beslutat om. I socialdemokrateras skuggbudget överskrids budgettaket med 30 miljarder kronor.

För Alliansen är det bara att stilla se på när vänsterblocket träter inför öppen ridå. Är vänsterblocket regeringsdugligt? Nej, knappast. Ekonomi verkar inte bara vara ett problem för vänsterpartiet.

Möte i Solna

Denna dag har gått i Solnas tecken. Täby ingår i nätverket "Framgångsrik Tillväxt" som idag höll ett styrgruppsmöte i Filmstaden, Solna. Där ingår Kungsbacka, Lerum, Lomma, Mölndal, Solna, Sollentuna, Svedala, Täby och Vellinge. Kommunerna i nätverket samarbetar med Sveriges kommuner och landsting. Det första projektet handlade om äldreomsorg, "En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv", och dagens möte handlade bland annat om en redogörelse för vilka åtgärder som kommunerna har vidtagit för att förbättra verksamheten.

För Täbys del handlar det främst om att förbättra informationen till brukarna som i en jämförelse har varit mindre bra. Vi kunde också konstatera att hemtjänsten inte fungerar på bästa sätt. Av jämförelsekommunerna har Täby sämst servicepoäng och och den högsta kostanden per poäng. Nu finns en åtgärdlista framtagen inom ramen för socialnämnden. En angelägen reform på området är att arbeta fram ett system där vi betalar för de tjänster som verkligen genomförs. I detta sammanhang har vi tittat på Solna som har ett system infört och detta ger bättre service till en lägre kostnad. Under 2009 kommer detta att genomföras.

Att jämföra sig med kommuner med liknande struktur som vår egen ska inte underskattas. På detta sätt klargörs vilka förbättringsområden vi bör koncentrera oss på.

söndag 12 oktober 2008

Partiledardebatten

I kvällens partiledardebatt framgår tydligt att Alliansen är samspelt och vänstern splittrad. Det var närmast komiskt att se hur Lars Ohly, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand slingrade sig i det långa avsnittet i debatten som handlade om den senaste tiden kaos inom vänsterblocket. Programledaren tröttande till slut på Maria Wetterstrands vägran att ge svar på . Det är inte ofta man ser sådant i statstelevisionen.

Kvällens höjdpunkt är att Fredrik Reinfeldt agerar som den verklige lagledaren och som statsman. Debatten igenom har Fredrik varit lysande. Detta i stark kontrast till den rödgröna röran.

Täby OK

Idag har jag tillsammans med Truls och Theo och Filippa Reinfedlt, som var prisutdelare, varit på orienteringstävlingar i Enebyberg arrangerade av Täby Orienteringsklubb. Tävlingsområdet låg väster om Enebybergs Gård, söder om Skarpäng. Tävlingarna som genomfördes var 25-manna korten med final i Silva Junior Cup och en deltävling i Elitserien. I går genomfördes på samma plats också den ännu större 25-manna där Järfälla OK var arrangör. Det märktes i marken att 9 000 personer varit på plats i dåligt väder, geggigt med andra ord. Idag däremot var det ju ett fantastiskt höstväder och idealiska tävlingsförhållanden.

Invigningen av moderaternas nyrenoverade partilokal gick bra i går. Det var trevligt med korvgrillning, frågesport och bandklippning. Stort tack till Thomas Nilsonne, Eva Pethrus och alla andra involverade i det omfattande projektet.