fredag 11 oktober 2013

Hög fjärvärmetaxa i Täby

En undersökning över fjärrvärmetaxor i Stockholms län visar att det av Finska statens ägda monopolbolaget Fortum är dyrast för kunderna. Värst är det för kunderna i Täby som till och med har högre taxa än övriga som sitter i beroendeställning av Fortum som leverantör. Som tur är bygger Täby kommun just nu med hjälp av E.ON (som har avsevärt lägre taxor) ut världens första öppna fjärrvärmenät med fri konkurrens.

 

4 kommentarer:

Alex sa...

Hej Leif!

Prisuppgifterna för fjärrvärme i Nils Holgerssonstudien för Täby stämmer inte. Vi har samma pris i Täby som vi har i övriga kommuner i Stockholm.

Studien ger inte en korrekt jämförelse mellan bolagens priser. Många bolag tar utöver sina priser ut så kallade anslutningsavgifter när nya kunder ska ansluta sig till fjärrvärmenätet. Det gör inte vi. Det ingår i vårt pris. Det gör att fler kan ansluta sig till nätet utan att behöva betala den höga investeringskostnad som anslutningsavgiften annars innebär. Vi har dessutom fem valfria prismodeller – anpassade för kundernas och fastigheternas olika behov. I Nils Holgersson jämförs en av våra prismodeller med andra bolags. Det gör att jämförelsen inte stämmer med vår faktiska prisbild.

När vi sätter priset på fjärrvärme gör vi det enligt alternativprissättningsprincipen, vilket innebär att priset sätts i konkurrens med kundernas bästa alternativa uppvärmningsformer på Stockholmsmarknaden, som exempelvis värmepumpar och pelletspannor. För våra kunder innebär det att de alltid har ett konkurrenskraftigt pris gentemot de alternativ som finns på värmemarknaden. Vi lämnar priserna oförändrade 2014 för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden, såväl i Täby som i Stockholm och övriga kommuner där vi finns. I år introducerade vi också en nyhet: ett pristak för ett typhus med prisabonnemanget Fjärrvärme Trygg i syfte att ge kunderna en stabil prisutveckling över tid. Pristaket för 2015 och 2016 sätts i förhållande till inflationen 1 maj till 30 april året innan.

Dessutom satsar vi nu 150 miljoner kronor för att bygga ut hållbar fjärrvärme i Täby under de kommande två åren. Flera mindre nät i Täby kommer att kunna kopplas samman med Fortums större regionala nät. Satsningen innehåller också en uppgradering av kundernas egna anläggningar och kompletteringar med bland annat borrhål för bergvärme. Vi kommer också att erbjuda Öppen fjärrvärme, som innebär att alla kunder som har egen produktion kan sälja sin överskottsvärme till oss, värme som annars skulle gå förlorad. Det tjänar både kunderna, vi själva och miljön på. Läs gärna mer om våra satsningar här: http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/vara-projekt/taby/fjarrvarme-taby/sidor/default.aspx

Vi tror på vårt erbjudande: enkelt, säkert, hållbart - och konkurrenskraftigt.

Med vänlig hälsning

Lena Gunnarsson,
Produktchef, Fortum Värme

a sa...

Bra skrivet och svarat. För många satsningar på fjärrvärme bygger på felaktig information just nu i Täby.

Michael sa...

Hej Leif,

När du säger att detta kommer att gynna Täby, kan du vänligen ange exakt hur många invånare som detta gynnar samt i reella belopp ange vad dessa kommer att "spara" i kostnader?

Det är ju verkligen intressant att se hur dessa "ofantliga" summor kan motivera en försämrad miljö för SAMTLIGA Täbys invånare samt för många en avsevärd försämring av pris på våra fastigheter.

Värdeminskningen på våra fastigheter kommer garanterat att räknas i hundratusentals kronor för många. Kommer dessa kostnader att motiveras med några få personers billigare värme?

Att Täby som ska ha nära till natur och ha en bra miljö plötsligt ska få en gigantisk anläggning som förstör både utsikt och miljö samtidigt som det redan finns tillräckligt med anläggningar på andra delar känns inte som att det är för invånarnas bästa.

MVH
Michael

M. sa...

Hej Leif,

Detta är propaganda. Att Täby kommun sedan väljer att att storsatsa på just fjärrvärme och ingå ett så omfattande monopolistiskt samarbete med E.ON är än mera beklämmande och skapar stora frågetecken??? Jag anser att kommunen och Lundberg Energi inte jobbar för invånarnas bästa i denna komplicerade fråga genom att låta kommuninnevånare bekosta ett så här riskfyllt projekt som Hagby och ett kommundrivet fjärrvärmeverk - till vilken ROI?

Vem tjänar mest på denna affär egentligen, jag hoppas att det inte är du Leif?