torsdag 22 april 2010

Täby får högsta rating – igen!

Jag har ofta återkommit till att Täby är en välskött kommun med ordning och reda i ekonomi och verksamheter. Stabilitet och hög kvalitet skulle man också kunna säga. Standard & Poor’s, ett av världens ledande ratinginstitut, har nu publicerat sin rapport över företags, kommuners och landstings rating. Täby kommun placeras återigen i kategorin AAA, vilket står för ”extremt god kapacitet att möta finansiella åtaganden”.

Täby kommun bedöms ha ”en mycket god kapacitet att i tid möta aktuella betalningsförpliktelser”. Samtidigt bedömer Standard & Poor’s Täby kommuns utsikter som stabila, vilket innebär att ratingresultatet sannolikt inte kommer att ändras.

I skarp kontrast mot denna stabila utveckling som Alliansen i Täby, Moderaterna och Kristdemokraterna, står bakom föreslår oppositionen i sina budgetalternativ kraftiga kostnadsökningar. Folkpartiets och Socialdemokraternas ekonomiska politik i Täby leder till sämre betalningsförmåga och framtidsutsikter samt skattehöjningar. Det duger inte om de gör anspråk på att vara ansvartagande.

Inga kommentarer: