torsdag 22 april 2010

Årsredovisning 2009

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte behandlades årsredovisningen för 2009. Den generella bedömningen måste bli att det gångna året utvecklades på ett fantastiskt sätt. Det ekonomiska resultatet på nästan 160 mkr i överskott var det nog ingen som hade förväntat sig med tanke på den djupgående globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Självklart har Alliansregeringens framgångsrika ekonomiska politik under denna turbulenta period varit en bra draghjälp. Men vi har också anpassat kostymen till den verklighet med kraftigt dämpade skatteintäkter som dessvärre drabbat kommunerna i kölvattnet av den ekonomiska krisen. Det är glädjande att verksamheterna visar ett överskott.

Jag kan också konstatera att utvecklingen inom de skattefinansierade verksamheterna förbättrats trots krisen. Kvaliteten har stärkts och vid en sammantagen bedömning är måluppfyllelsen god inom kommunens verksamheter.

Inga kommentarer: