torsdag 22 april 2010

Bättre med underskott än överskott?

En av Folkpartiets toppkandidater till kommunfullmäktige har författat en insändare i lokaltidningen. Där hävdas att det underskott som ständigt alstrades i kultur- och fritidsnämnden under förra mandatperiodens folkpartistiska ordförandeskap är att föredra framför det överskott som utvecklats under senare tid med en moderat ordförande.

I sanning ett märkligt förhållningssätt till ekonomi och de skattepengar som medborgarna har ställt till förfogande. Men helt i linje med den underskottspolitik som Folkpartiets budgetförslag för 2010 utgör.

Inga kommentarer: