söndag 14 mars 2010

Rädda Bengt H Strand

De som kontinuerligt följer Täbypolitiken har inte kunnat missa den idoga socialdemokratiska politikern Bengt H Strand. Under årens lopp har Bengt tillskansat sig betydande kunskaper kring frågor som berör stadsbyggnadsnämndens område. Långt ifrån alltid har vi moderater delat hans syn på olika boendeformer och talartid men å andra sidan i mångt och mycket delat hans åsikter kring generell samhällsbyggnadsutveckling. Efter mycket lång och trogen tjänstgöring har nu socialdemokraterna bestämt att Bengt inte får fortsätta sitt arbete.

Orsaken till att Bengt inte längre får fortsättas med sitt stora intresse är att Socialdemokraternas nomineringsprocess går till så att det är ett litet gäng ledande personer bestämmer hur listan ska se ut, inte medlemmarna som i borgerliga partier. Detta lilla kotteri med pampar har alltså bestämt att Bengt inte får vara med längre. Det är inte en enkel process att fastställa partiernas valsedlar, men nog är provval bland medlemmarna att fördra framför att en liten sluten krets inom den högsta eliten bestämmer.

Med tanke på Bengt H Strands kunnighet är han hjärtligt välkommen till Moderaterna om han vill fortsätta att påverka Täbys utveckling.

Inga kommentarer: