söndag 14 mars 2010

Klart för byggstart i Täby Centrum

Allt är nu klart för första spadtaget när det gäller utvecklingen av Täby centrum. Preliminärt kommer det att ske i början av maj. En överenskommelse är sluten med Unibail-Rodamco. Den innebär att de fyra punkthusen på norra sidan inte kommer att byggas på grund av att det krävs alltför omfattande grundförstärkningar. Under torget kommer ytterligare ett garageplan byggas, det vill säga att det blir tre plan i stället för två. Det innebär att inga offentliga garageplatser kommer att byggas på den östra sidan, Mars 1. Därtill kommer ytterligare platser att byggas på den norra sidan. Vi är nöjda med denna överenskommelse eftersom vi redan från början hade ståndpunkten att punkthusen inte riktigt passar in och att tre garageplan är att föredra. Unibail-Rodamco kommer att betala 118 mkr för fastigheten Mars 1, de äger redan det tredimensionella utrymmet som ursprungligen var avsett för garage.

Sammantaget är det mycket glädjande att vi nu kommer i gång med detta omfattande projekt. Detta är ett viktigt steg i utveckling av vår kommun.

Inga kommentarer: