måndag 3 maj 2010

Medfinansiering

Inte sällan är politik underhållande. Nu senast när det gäller kommunal medfinansiering av infrastrukturprojekt. I mars förra året beslöt Alliansregeringen att införa en ny princip som innebär att alla infrastrukturprojekt ska medfinansieras av kommuner och landsting. I samma veva förhandlade vi i Täby med vägverket om en tidigareläggning av de omfattande ombyggnaderna av motorvägsavfarterna Roslags Näsby och Viggbyholm. Genom en medfinansiering som omfattar 40 mkr vinner vi cirka åtta år och byggstart är 2012. Socialdemokraternas gruppledare Conny Fogelström var emot detta beslut och hänvisade till att Mona Sahlin lovat att staten kommer att betala alla infrastruktursatsning fullt ut om vänsterkartellen skulle vinna valet 2010.

I debatter med Conny Fogelström konstaterade jag att ingen regering kommer att återgå till den gamla principen att staten tar alla kostnader. Men Conny Fogelström stod på sig och hävdade att det är principiellt fel att kommuner ska betala. Jag konstaterar att Socialdemokraterna nu har ändrat uppfattning. När vänsterkartellen häromdagen presenterade sin ofinansierade infrastrukturpolitik var det plötsligt en given sak att kommuner och landsting ska medfinansiera, ännu ett sviket löfte från Socialdemokraterna således. Nu ställer jag mig frågan, vem fick rätt? Jag eller Conny Fogelström?

Behöver jag tillägga att Folkpartiet i Täby har samma uppfattning som Socialdemokraterna hade fram till i tisdags, det vill säga att avfarterna ska byggas om först runt 2020 eftersom kommunal medfinansiering är otänkbart!

Inga kommentarer: