måndag 3 maj 2010

Folkpartiets underskottsekonomi

Under fullmäktige i måndags kväll hade vi en särskild gruppledarrunda om planeringsunderlaget för budget 2011 och 2012. Efter den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting har vi en situation just nu som pekar mot ett underskott på 16 mkr 2011. Prognoserna har de senaste två åren hela tiden visat att de verkligt svåra åren för kommunerna i kölvattnet av den globala finanskrisen och lågkonjunkturen är 2011 och 2012. Därför var det nödvändigt att arbeta med det metodutvecklings-, effektiviserings- och besparingsprogram som vi tog beslut om på försommaren 2009 och som omfattar 110 mkr under tre år. Täbyalliansen, Moderaterna och Kristdemokraterna, har genom detta program tagit kommandot över ekonomin och skapat förutsättningar att undvika underskott under de kommande två svåra åren.

Debatten handlade dock mest om det omfattande underskott som Folkpartiets ekonomiska politik innebär. Folkpartiets budget för 2010 innebär kostnadsökningar som ger ett underskott 2011 på 90 mkr, vilket motsvarar en skattehöjning på 60 öre. Problemet för Folkpartiet är att de inte orkar prioritera utan lägger mer skattepengar på det mesta. Detta är inte möjligt om man samtidigt driver linjen om oförändrad skatt. Folkpartiets ekonomiska upplägg saknar trovärdighet, är inte ansvarsfullt och leder till skattehöjningar.

Inga kommentarer: