söndag 28 mars 2010

Bengt H Strand - igen

För någon vecka sedan skrev jag om hur en liten klick ur eliten inom socialdemokratin bestämmer hur deras valsedel ska se ut. Conny Fogelström är mycket upprörd över beskrivningen och jag drar slutsatsen att den var mitt i prick. Jag vill förtydliga att Bengt H Strand fick ett erbjudande från det centrala maktcentret inom partiet att stå längre ned på listan. Men tackade nej eftersom det innebar små möjligheter att fortsätta som ledande socialdemokrat inom stadsbyggnad. Min poäng är således att det inte var medlemmarna som fick bestämma över Bengt H Strands öde utan ett litet kotteri i den innersta cirkeln. Inom de borgerliga partierna är det medlemmarna som i provval har den makten.

Inga kommentarer: